#2000GQCV 永恒的战魂

Clan Level

20

Description

—— ——战魂总部—— —— Z盟互刷➕冲杯➕秒捐 — 季捐最低1000,捐收比例1:2 — —联赛必开,参加请自备防三阵— —欢迎三星打手入驻。— —QQ群:147595805 — —微信:2409009659 — ➖➖战至荣辱共 魂且用心铸 ➖➖ ➖➖不悲花落早 朽木也成皇➖➖

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
42708
48/50
China
inviteOnly
0
1000
#2000GQCV
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [213] #9VVJ2GJYC #9VVJ2GJYC 一笑天下
coLeader
5173 4524 9587 12989
2| [193] #U9GJP20Q #U9GJP20Q 嘿丶girl丨劫色
member
5158 3450 5804 7779
3| [227] #R8VC8Q90 #R8VC8Q90 ♨️❤️James❤️
coLeader
5151 4057 8350 8402
4| [198] #J0QVVJ8Q #J0QVVJ8Q 五云天北
Elder
5067 4696 4103 6305
5| [201] #QVCVRC0V #QVCVRC0V 部落
Elder
4871 4256 2104 696
6| [195] #LUR8R9YV #LUR8R9YV 中关村
Elder
4604 4008 1548 3024
7| [222] #8RVCPLGP #8RVCPLGP ^O^乾坤天下♀
member
4599 4123 1074 3052
8| [193] #8PUVQ2L0C #8PUVQ2L0C 佑丸纸
member
4589 4055 566 8790
9| [188] #PP8PLJ2G #PP8PLJ2G 小飞仔
member
4548 3908 2943 740
10| [192] #8R98RUQL #8R98RUQL 蓝蓝
member
4539 4035 1378 3998
11| [199] #8QV0L0QJR #8QV0L0QJR 404 NOT FOUND
member
4392 3285 705 1124
12| [205] #28CP982R9 #28CP982R9 不离~
member
4387 3821 1373 996
13| [189] #8988P2UL2 #8988P2UL2 晨晨
coLeader
4350 2616 5404 7352
14| [180] #Q22PVUU0 #Q22PVUU0 冰蓝雨
member
4292 3568 0 0
15| [217] #QYG0Q0LL #QYG0Q0LL Ive
Elder
4292 3889 4147 654
16| [176] #80VVYU8Y #80VVYU8Y LiousPrince
member
4251 4065 1156 1595
17| [171] #9UG2LUGLR #9UG2LUGLR Louis
member
4216 3843 1186 1482
18| [223] #YL8CC9RQ #YL8CC9RQ 禽兽村丶蛋蛋
coLeader
4170 2209 1427 796
19| [167] #92L9YRGC0 #92L9YRGC0 忆灬泪梦
member
4129 3242 92 42
20| [180] #QVJGPP88 #QVJGPP88 Joker丶
member
4075 4117 1244 612
21| [205] #2R9LJ2QY #2R9LJ2QY 老赵家山
member
4043 3409 1271 0
22| [203] #2PVVYP8VQ #2PVVYP8VQ 蓝山咖啡
member
3991 4367 64 298
23| [213] #9LPQ0YY2 #9LPQ0YY2 统一
Elder
3984 4080 2208 1686
24| [181] #CL88Q98V #CL88Q98V 未来ミク♬♬
member
3967 3195 0 256
25| [196] #209L8RVGP #209L8RVGP 冬恋丶映雪
member
3823 3959 1841 1558
26| [181] #VQRVYCYY #VQRVYCYY 大胖子斌
member
3614 3629 0 0
27| [155] #GQQGLRVU #GQQGLRVU 浅浅一笑叹红尘灬
member
3577 3347 764 1992
28| [188] #U92CJPCP #U92CJPCP ☀️Whanx
member
3521 3074 59 72
29| [202] #YVVYLULY #YVVYLULY 壹世醉愛
member
3487 4389 2562 9011
30| [157] #PRU8UYC9P #PRU8UYC9P 嘉窝
member
3274 3589 1775 1198
31| [203] #8PRVJGLU8 #8PRVJGLU8 鱼跃此时海
Elder
3208 3790 0 114
32| [177] #208R80C2L #208R80C2L 王傻妮
member
3094 3190 1265 35
33| [209] #9LUVP00Q #9LUVP00Q 1984
coLeader
3026 4361 8077 1137
34| [185] #8PPC9R8QC #8PPC9R8QC ✨君临_潇洒哥
member
3021 2118 0 55
35| [186] #8Q9QL8QJU #8Q9QL8QJU 花开彼岸天
member
2960 3746 0 72
36| [212] #8CCRQY8LC #8CCRQY8LC Amo丶柠檬
Elder
2955 3444 1016 1758
37| [206] #P9L2LCJPL #P9L2LCJPL 笑笑
member
2724 4272 3631 3251
38| [176] #2YL09292U #2YL09292U Mg、ふ宇轩
member
2713 3458 3380 1690
39| [164] #8QPGPCPLP #8QPGPCPLP 输了你赢了世界又
member
2693 3674 406 1683
40| [206] #PYPVPUU8U #PYPVPUU8U 盗号尼玛币
member
2670 4161 1635 1919
41| [237] #GJLGJUG8 #GJLGJUG8 智怡
leader
2607 3094 14472 1234
42| [185] #8Q0QGYYCL #8Q0QGYYCL 兔蛙先生
member
2560 3273 1089 869
43| [180] #YGVJ09YR #YGVJ09YR one板儿one
member
2539 3329 0 240
44| [163] #20UJQQV0R #20UJQQV0R 夏朽暖栀"
member
2506 3017 1008 736
45| [181] #8QL2R0VCV #8QL2R0VCV 陌路繁华终成空
member
2480 3791 6204 1804
46| [152] #2RUJLLLP #2RUJLLLP 小小弥樱
Elder
2426 2669 2787 2000
47| [173] #8QYYRY9UC #8QYYRY9UC 新手村
member
2278 2959 0 0
48| [182] #8Y0YGVRUY #8Y0YGVRUY 万般努力
member
1228 4116 1586 3269

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com