#2000GQCV 永恒的战魂

Clan Level

20

Description

—— ——战魂总部—— —— Z盟互刷➕冲杯➕秒捐 — 季捐最低1000,捐收比例1:2 — —联赛必开,参加请自备防三阵— —欢迎三星打手入驻。— —QQ群:147595805 — —微信:2409009659 — ➖➖战至荣辱共 魂且用心铸 ➖➖ ➖➖不悲花落早 朽木也成皇➖➖

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
42978
48/50
China
inviteOnly
1
1000
#2000GQCV
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [227] #R8VC8Q90 #R8VC8Q90 ♨️❤️James❤️
coLeader
5212 4025 9044 8996
2| [193] #U9GJP20Q #U9GJP20Q 嘿丶girl丨劫色
member
5210 3513 6392 8199
3| [213] #9VVJ2GJYC #9VVJ2GJYC 一笑天下
coLeader
5154 4470 9904 13583
4| [198] #J0QVVJ8Q #J0QVVJ8Q 五云天北
Elder
5048 4636 4237 6603
5| [201] #QVCVRC0V #QVCVRC0V 部落
Elder
4868 4257 2184 696
6| [193] #8PUVQ2L0C #8PUVQ2L0C 佑丸纸
member
4634 4055 722 9326
7| [222] #8RVCPLGP #8RVCPLGP ^O^乾坤天下♀
member
4599 4123 1074 3124
8| [188] #PP8PLJ2G #PP8PLJ2G 小飞仔
member
4579 4145 3009 780
9| [192] #8R98RUQL #8R98RUQL 蓝蓝
member
4552 4063 1504 4140
10| [195] #LUR8R9YV #LUR8R9YV 中关村
Elder
4537 3978 1602 3236
11| [378] #9YUCQP8P #9YUCQP8P TCM
member
4393 3617 0 0
12| [205] #28CP982R9 #28CP982R9 不离~
member
4360 3821 1594 1076
13| [199] #8QV0L0QJR #8QV0L0QJR 404 NOT FOUND
member
4336 3285 705 1124
14| [180] #Q22PVUU0 #Q22PVUU0 冰蓝雨
member
4321 3510 0 0
15| [217] #QYG0Q0LL #QYG0Q0LL Ive
Elder
4309 3798 4277 710
16| [189] #8988P2UL2 #8988P2UL2 晨晨
coLeader
4300 2587 5544 7670
17| [176] #80VVYU8Y #80VVYU8Y LiousPrince
member
4249 4068 1236 1885
18| [171] #9UG2LUGLR #9UG2LUGLR Louis
member
4239 3906 1348 1562
19| [223] #YL8CC9RQ #YL8CC9RQ 禽兽村丶蛋蛋
coLeader
4157 2209 1427 796
20| [180] #QVJGPP88 #QVJGPP88 Joker丶
member
4105 4055 1399 736
21| [204] #2PVVYP8VQ #2PVVYP8VQ 蓝山咖啡
member
4054 4483 386 344
22| [213] #9LPQ0YY2 #9LPQ0YY2 统一
Elder
4051 4171 2472 1686
23| [205] #2R9LJ2QY #2R9LJ2QY 老赵家山
member
4046 3408 1442 0
24| [181] #CL88Q98V #CL88Q98V 未来ミク♬♬
member
3942 3195 0 256
25| [196] #209L8RVGP #209L8RVGP 冬恋丶映雪
member
3887 3959 1959 1846
26| [212] #8CCRQY8LC #8CCRQY8LC Amo丶柠檬
Elder
3664 3475 1353 2438
27| [155] #GQQGLRVU #GQQGLRVU 浅浅一笑叹红尘灬
member
3602 3347 764 1992
28| [181] #VQRVYCYY #VQRVYCYY 大胖子斌
member
3601 3629 0 0
29| [188] #U92CJPCP #U92CJPCP ☀️Whanx
member
3567 3013 59 72
30| [202] #YVVYLULY #YVVYLULY 壹世醉愛
member
3380 4303 2591 9680
31| [177] #208R80C2L #208R80C2L 王傻妮
member
3297 3190 1457 35
32| [203] #8PRVJGLU8 #8PRVJGLU8 鱼跃此时海
Elder
3272 3790 0 114
33| [157] #PRU8UYC9P #PRU8UYC9P 嘉窝
member
3241 3618 1952 1268
34| [209] #QG0J0CRJ #QG0J0CRJ 零度王爵
member
3142 2179 120 0
35| [209] #9LUVP00Q #9LUVP00Q 1984
coLeader
3081 4387 8554 1177
36| [186] #8Q9QL8QJU #8Q9QL8QJU 花开彼岸天
member
2977 3746 0 72
37| [206] #P9L2LCJPL #P9L2LCJPL 笑笑
member
2770 4331 4017 3251
38| [164] #8QPGPCPLP #8QPGPCPLP 输了你赢了世界又
member
2742 3674 406 1718
39| [237] #GJLGJUG8 #GJLGJUG8 智怡
leader
2741 3120 14680 1666
40| [185] #8Q0QGYYCL #8Q0QGYYCL 兔蛙先生
member
2723 3302 1271 1063
41| [207] #PYPVPUU8U #PYPVPUU8U 盗号尼玛币
member
2652 4256 1761 1959
42| [176] #2YL09292U #2YL09292U Mg、ふ宇轩
member
2626 3458 3540 1762
43| [180] #YGVJ09YR #YGVJ09YR one板儿one
member
2582 3329 0 240
44| [181] #8QL2R0VCV #8QL2R0VCV 陌路繁华终成空
member
2546 3790 6342 1876
45| [163] #20UJQQV0R #20UJQQV0R 夏朽暖栀"
member
2524 3014 1110 809
46| [152] #2RUJLLLP #2RUJLLLP 小小弥樱
Elder
2453 2727 3001 2104
47| [173] #8QYYRY9UC #8QYYRY9UC 新手村
member
2270 3008 0 0
48| [182] #8Y0YGVRUY #8Y0YGVRUY 万般努力
member
1317 4116 1746 3525

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com