#2000GQCV 永恒的战魂

Clan Level

18

Description

—— ——战魂总部—— —— Z盟互刷➕冲杯➕秒捐 — 季捐最低1000,捐收比例1:2 — —联赛必开,参加请自备防三阵— —欢迎三星打手入驻。— —QQ群:147595805 — —微信:2409009659 — ➖➖战至荣辱共 魂且用心铸 ➖➖ ➖➖不悲花落早 朽木也成皇➖➖

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
44577
49/50
China
inviteOnly
1000
#2000GQCV
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [185] #9VVJ2GJYC #9VVJ2GJYC 一笑天下
member
5754 4358 7614 21724
2| [222] #R8VC8Q90 #R8VC8Q90 ♨️❤️James❤️
coLeader
5693 3217 1639 1510
3| [189] #P8RRYPJJ #P8RRYPJJ 掌上那三寸日光
member
5349 4411 99 164
4| [192] #J0QVVJ8Q #J0QVVJ8Q 五云天北
member
5166 4694 2230 2447
5| [192] #LUR8R9YV #LUR8R9YV 中关村
Elder
4981 4351 4013 6474
6| [187] #8R98RUQL #8R98RUQL 蓝蓝
member
4938 3937 539 3011
7| [195] #QVCVRC0V #QVCVRC0V 部落
Elder
4849 4006 2197 2269
8| [180] #8988P2UL2 #8988P2UL2 晨晨
coLeader
4830 2689 2996 2554
9| [219] #8RVCPLGP #8RVCPLGP ^O^乾坤天下♀
member
4647 4181 992 2909
10| [201] #8RG8C9VYL #8RG8C9VYL 呵呵
member
4612 4108 294 340
11| [202] #GUU8UQJQ #GUU8UQJQ 神之sven
member
4567 2790 2212 2683
12| [169] #80VVYU8Y #80VVYU8Y LiousPrince
member
4520 3917 2769 2546
13| [214] #QYG0Q0LL #QYG0Q0LL Ive
Elder
4471 3662 3064 852
14| [162] #9UG2LUGLR #9UG2LUGLR Louis
member
4446 3947 1845 3415
15| [358] #9YUCQP8P #9YUCQP8P TCM
member
4421 3841 0 72
16| [187] #8PUVQ2L0C #8PUVQ2L0C 佑丸纸
member
4337 3380 959 7516
17| [202] #28CP982R9 #28CP982R9 不离~
member
4321 4027 643 654
18| [199] #2PVVYP8VQ #2PVVYP8VQ 蓝山咖啡
member
4315 4361 0 198
19| [193] #2R9YYLLR #2R9YYLLR 牛人不牛枉为牛┌
member
4153 3826 2 72
20| [200] #2R9LJ2QY #2R9LJ2QY 老赵家山
member
4096 3410 381 214
21| [192] #8QV0L0QJR #8QV0L0QJR 忆宁、
member
4060 3300 395 1709
22| [199] #YQ228YVQ #YQ228YVQ LX Liu
member
4015 3810 1055 870
23| [157] #2VCUCVLCL #2VCUCVLCL Kice、科大
member
3913 2331 274 604
24| [210] #9LPQ0YY2 #9LPQ0YY2 统一
Elder
3876 4000 4575 3861
25| [176] #8CUV0JJRQ #8CUV0JJRQ 红红火火钱
member
3680 3548 150 367
26| [209] #8CCRQY8LC #8CCRQY8LC Amo丶柠檬
member
3678 3455 2009 1065
27| [201] #9LUVP00Q #9LUVP00Q 1984
coLeader
3595 4369 9181 4916
28| [177] #8JC08CL0 #8JC08CL0 初见之欢,久处不
member
3492 3940 115 442
29| [220] #YL8CC9RQ #YL8CC9RQ 禽兽村丶蛋蛋
coLeader
3483 2110 2225 648
30| [149] #PRU8UYC9P #PRU8UYC9P 嘉窝
member
3426 3703 2747 1749
31| [160] #CLP9RP2C #CLP9RP2C 守护者w
member
3410 3479 883 2789
32| [234] #GJLGJUG8 #GJLGJUG8 智怡
leader
3185 2777 11681 854
33| [211] #8PL2U8GRV #8PL2U8GRV ☞曲终人再见
member
3179 3608 298 428
34| [173] #8Q9QL8QJU #8Q9QL8QJU 花开彼岸天
member
3159 3933 900 0
35| [141] #GQQGLRVU #GQQGLRVU 浅浅一笑叹红尘灬
member
3146 2985 393 1127
36| [178] #U9GJP20Q #U9GJP20Q 嘿丶girl丨劫色
member
3066 3124 935 5351
37| [188] #8PRVJGLU8 #8PRVJGLU8 鱼跃此时海
Elder
3053 3862 435 414
38| [171] #PYPVPUU8U #PYPVPUU8U 盗号尼玛币
member
3013 4343 814 0
39| [190] #90PPPGVJ #90PPPGVJ bmmmm
member
2960 3556 6 0
40| [182] #2JRC0V2PR #2JRC0V2PR 风会停息
member
2844 2403 138 144
41| [183] #2Q8CQ0QR #2Q8CQ0QR 董小姐灬
member
2786 2978 873 731
42| [160] #8L2VJLVU2 #8L2VJLVU2 李涯
member
2754 3044 119 137
43| [164] #8L0LUVQCC #8L0LUVQCC ╭颜汐ベ
member
2715 3733 143 292
44| [160] #VUGVC20J #VUGVC20J 我叫德华唱歌给你
member
2712 2720 1163 2728
45| [177] #VQRVYCYY #VQRVYCYY 大胖子斌
member
2697 3764 146 5042
46| [174] #P9L2LCJPL #P9L2LCJPL 笑笑
member
2676 4403 20461 1036
47| [127] #8Y20PGQP2 #8Y20PGQP2 逆天、渣男
member
2658 2044 0 199
48| [168] #LCQ09YY0 #LCQ09YY0 模版大侠
member
2455 199 1480 794
49| [160] #29CJ9929Q #29CJ9929Q ¥小伙子¥
member
2164 2844 147 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com