#2000GQCV 永恒的战魂

Clan Level

24

Description

—— ——战魂总部—— —— Z盟互刷➕冲杯➕秒捐 — 季捐最低1000,捐收比例1:2 — —联赛必开,参加请自备防三阵— —欢迎三星打手入驻。— —QQ群:147595805 — —微信:2409009659 —

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
42345
49/50
China
inviteOnly
0
1500
#2000GQCV
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [237] #GQGVQUPV #GQGVQUPV silence123456
Elder
5227 4353 3319 3242
2| [225] #8QJCC2YQ #8QJCC2YQ 寓庄
Elder
5102 4269 3091 3290
3| [235] #UP90RLQP #UP90RLQP 笨牛老二
member
5028 4622 1852 2440
4| [231] #28CP982R9 #28CP982R9 不离~
Elder
4973 4521 258 1112
5| [220] #8QQYJYU8U #8QQYJYU8U Zzzzz.
Elder
4969 5008 1339 1468
6| [223] #8988P2UL2 #8988P2UL2 晨晨
coLeader
4950 4020 1366 1959
7| [230] #QYG0Q0LL #QYG0Q0LL Ive
member
4809 3980 418 89
8| [207] #Q22PVUU0 #Q22PVUU0 冰蓝雨
member
4770 4036 0 0
9| [201] #VG89YV0R #VG89YV0R 啃尼
member
4741 5021 571 778
10| [234] #88RYYJR2U #88RYYJR2U 骊山语罢清宵半
coLeader
4622 4131 1473 732
11| [219] #LCU09RV0 #LCU09RV0 reehom
Elder
4472 4236 239 708
12| [208] #8R98RUQL #8R98RUQL 蓝蓝
member
4322 4793 720 1590
13| [234] #8RVCPLGP #8RVCPLGP ^O^乾坤天下♀
member
4311 4659 420 506
14| [212] #PQYCVLPG #PQYCVLPG 贝果爸
member
4302 4910 0 0
15| [202] #2UQRQ8YUJ #2UQRQ8YUJ 永恒天国
member
4234 4322 652 0
16| [248] #R8VC8Q90 #R8VC8Q90 ♨️❤️James❤️
coLeader
4092 4443 0 0
17| [191] #P2JL2RGQ0 #P2JL2RGQ0 地球村
member
3926 4275 32 53
18| [217] #229JQY9C #229JQY9C 精武门
member
3806 4933 549 302
19| [215] #QG0J0CRJ #QG0J0CRJ 零度王爵
member
3762 2637 0 42
20| [229] #9LPQ0YY2 #9LPQ0YY2 统一
Elder
3731 4945 174 0
21| [197] #208R80C2L #208R80C2L 王傻妮
member
3619 4314 219 0
22| [175] #2C29P998U #2C29P998U 杰克
member
3561 3750 0 0
23| [195] #U20C08JY #U20C08JY sun yanxiao
member
3414 3076 170 140
24| [249] #GJLGJUG8 #GJLGJUG8 智怡
leader
3398 3311 675 0
25| [172] #9R99P8YVL #9R99P8YVL 清风明月
member
3388 3866 1417 424
26| [211] #8GCGCJJ0J #8GCGCJJ0J *残*梦*
Elder
3311 3516 0 0
27| [224] #2PVVYP8VQ #2PVVYP8VQ 蓝山咖啡
member
3138 4916 44 0
28| [225] #9LUVP00Q #9LUVP00Q 1984
coLeader
3127 4887 2 0
29| [219] #J0QVVJ8Q #J0QVVJ8Q 五云天北
coLeader
3120 4812 0 0
30| [222] #9VVJ2GJYC #9VVJ2GJYC 一笑天下
coLeader
3091 4618 0 0
31| [173] #892QRRRL8 #892QRRRL8 天字、一号楼✨
member
2986 3255 0 0
32| [175] #9RYRU8YGC #9RYRU8YGC 梅花煮酒雪初沸
member
2964 3397 584 494
33| [209] #2VCUCVLCL #2VCUCVLCL Kice、科大
member
2954 3045 0 0
34| [213] #8PRVJGLU8 #8PRVJGLU8 鱼跃此时海
Elder
2932 3651 0 0
35| [234] #8CCRQY8LC #8CCRQY8LC Amo丶柠檬
coLeader
2918 3666 0 0
36| [183] #2CR0GPP8 #2CR0GPP8 白色苹果屋
member
2904 3069 180 45
37| [165] #89GC0929U #89GC0929U 野人
member
2885 1043 0 0
38| [216] #8Q2CG92LV #8Q2CG92LV 龙天啸
Elder
2849 5030 134 90
39| [231] #YL8CC9RQ #YL8CC9RQ 禽兽村丶蛋蛋
coLeader
2841 2209 0 0
40| [204] #GRJ8L9Q8 #GRJ8L9Q8 杰克
member
2800 4360 0 0
41| [195] #8Q9QL8QJU #8Q9QL8QJU 花开彼岸天
member
2797 3762 0 0
42| [169] #GLVU8YP0 #GLVU8YP0 英雄
coLeader
2778 2638 0 0
43| [215] #92RULVUP #92RULVUP 小李村
member
2686 5026 513 603
44| [179] #PRU8UYC9P #PRU8UYC9P 嘉窝
member
2685 3574 0 0
45| [160] #Q2QJ9C02 #Q2QJ9C02 mvp
member
2490 2221 0 0
46| [173] #9CQY9V9JR #9CQY9V9JR 无情灵帝
member
2286 2266 0 0
47| [186] #2RUJLLLP #2RUJLLLP 小小弥樱
Elder
2235 4141 0 0
48| [184] #8YL8VRYPQ #8YL8VRYPQ 路西法⭐
member
2186 3463 393 347
49| [182] #892PCQLV8 #892PCQLV8 qsj大吊村庄
coLeader
1458 2500 136 686

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here