#2000GQCV 永恒的战魂

Clan Level

20

Description

—— ——战魂总部—— —— Z盟互刷➕冲杯➕秒捐 — 季捐最低1000,捐收比例1:2 — —联赛必开,参加请自备防三阵— —欢迎三星打手入驻。— —QQ群:147595805 — —微信:2409009659 — ➖➖战至荣辱共 魂且用心铸 ➖➖ ➖➖不悲花落早 朽木也成皇➖➖

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
42329
49/50
Benin
inviteOnly
0
1000
#2000GQCV
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [229] #R8VC8Q90 #R8VC8Q90 ♨️❤️James❤️
coLeader
5347 4048 9713 9405
2| [201] #J0QVVJ8Q #J0QVVJ8Q 五云天北
Elder
5315 4574 3102 3271
3| [195] #8PUVQ2L0C #8PUVQ2L0C 佑丸纸
member
4844 3661 285 8372
4| [194] #PP8PLJ2G #PP8PLJ2G 小飞仔
Elder
4789 4227 3878 734
5| [204] #QVCVRC0V #QVCVRC0V 部落
Elder
4674 4084 885 522
6| [199] #U9GJP20Q #U9GJP20Q 嘿丶girl丨劫色
member
4611 3916 30 1441
7| [223] #8RVCPLGP #8RVCPLGP ^O^乾坤天下♀
member
4598 4298 2676 7067
8| [182] #Q22PVUU0 #Q22PVUU0 冰蓝雨
member
4493 3707 0 0
9| [197] #LUR8R9YV #LUR8R9YV 中关村
Elder
4446 4326 452 2621
10| [211] #9LUVP00Q #9LUVP00Q 1984
coLeader
4436 4661 3367 658
11| [193] #8988P2UL2 #8988P2UL2 晨晨
coLeader
4387 2987 3353 7033
12| [194] #8R98RUQL #8R98RUQL 蓝蓝
member
4347 4057 580 3192
13| [208] #28CP982R9 #28CP982R9 不离~
member
4331 3809 4614 1537
14| [185] #QVJGPP88 #QVJGPP88 Joker丶
member
4187 4440 697 580
15| [174] #9UG2LUGLR #9UG2LUGLR Louis
member
4160 3799 2339 1682
16| [188] #LRL9LQUP #LRL9LQUP 龙龙
member
4146 3882 530 1276
17| [179] #80VVYU8Y #80VVYU8Y LiousPrince
member
4143 3784 1431 2327
18| [218] #QYG0Q0LL #QYG0Q0LL Ive
Elder
4125 3829 1058 444
19| [206] #2R9LJ2QY #2R9LJ2QY 老赵家山
member
4099 3403 997 0
20| [205] #YVVYLULY #YVVYLULY 壹世醉愛
member
4084 4328 1377 5918
21| [196] #2R9YYLLR #2R9YYLLR 牛人不牛枉为牛┌
member
4078 3429 0 0
22| [237] #GJLGJUG8 #GJLGJUG8 智怡
leader
3999 3269 4120 1800
23| [215] #9LPQ0YY2 #9LPQ0YY2 统一
Elder
3978 4320 768 578
24| [198] #209L8RVGP #209L8RVGP 冬恋丶映雪
member
3924 3872 2385 2170
25| [203] #8PRVJGLU8 #8PRVJGLU8 鱼跃此时海
Elder
3746 3700 500 648
26| [223] #YL8CC9RQ #YL8CC9RQ 禽兽村丶蛋蛋
coLeader
3649 2209 2003 430
27| [181] #CL88Q98V #CL88Q98V 未来ミク♬♬
member
3641 3195 0 0
28| [205] #2PVVYP8VQ #2PVVYP8VQ 蓝山咖啡
member
3638 4578 70 4
29| [188] #8Q9QL8QJU #8Q9QL8QJU 花开彼岸天
member
3636 3727 662 0
30| [180] #208R80C2L #208R80C2L 王傻妮
member
3616 3427 1300 37
31| [134] #YGUVPG29P #YGUVPG29P 中华-白茶欢
member
3441 3259 44 74
32| [189] #U92CJPCP #U92CJPCP ☀️Whanx
member
3333 3332 778 0
33| [188] #8Q0QGYYCL #8Q0QGYYCL 兔蛙先生
member
3238 3954 1253 360
34| [160] #PRU8UYC9P #PRU8UYC9P 嘉窝
member
3191 3375 789 718
35| [155] #99Q2PJC2J #99Q2PJC2J 凉夏^ウ
member
3044 3596 0 0
36| [192] #PGVL8Y9G #PGVL8Y9G Baby丶萌萌哒
member
2870 4681 270 144
37| [187] #8QL2R0VCV #8QL2R0VCV 陌路繁华终成空
member
2776 3961 2067 576
38| [183] #YGVJ09YR #YGVJ09YR one板儿one
member
2767 3575 62 80
39| [183] #2YL09292U #2YL09292U Mg、ふ宇轩
member
2763 3368 4111 1548
40| [167] #8QPGPCPLP #8QPGPCPLP 输了你赢了世界又
member
2519 3528 50 453
41| [213] #8CCRQY8LC #8CCRQY8LC Amo丶柠檬
Elder
2505 3493 438 748
42| [168] #20UJQQV0R #20UJQQV0R 夏朽暖栀"
member
2445 2962 1062 712
43| [211] #P9L2LCJPL #P9L2LCJPL 笑笑
member
2437 4258 3572 4728
44| [211] #PYPVPUU8U #PYPVPUU8U 云淡风轻
member
2228 4511 1679 4619
45| [159] #2RUJLLLP #2RUJLLLP 小小弥樱
Elder
2020 2930 3909 3794
46| [164] #882C898LP #882C898LP 花样作死
member
1924 2426 1276 993
47| [216] #9VVJ2GJYC #9VVJ2GJYC 一笑天下
coLeader
1513 4674 15532 4659
48| [183] #VG22JQC #VG22JQC 北辰元凰
member
1377 2332 1417 234
49| [187] #8Y0YGVRUY #8Y0YGVRUY 万般努力
member
1233 4097 310 1342

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com