#2000GQCV 永恒的战魂

Clan Level

19

Description

—— ——战魂总部—— —— Z盟互刷➕冲杯➕秒捐 — 季捐最低1000,捐收比例1:2 — —联赛必开,参加请自备防三阵— —欢迎三星打手入驻。— —QQ群:147595805 — —微信:2409009659 — ➖➖战至荣辱共 魂且用心铸 ➖➖ ➖➖不悲花落早 朽木也成皇➖➖

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
42741
49/50
China
inviteOnly
0
1000
#2000GQCV
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [194] #J0QVVJ8Q #J0QVVJ8Q 五云天北
member
5263 4291 1623 2653
2| [225] #R8VC8Q90 #R8VC8Q90 ♨️❤️James❤️
coLeader
5051 3544 3229 2897
3| [189] #8R98RUQL #8R98RUQL 蓝蓝
member
4801 3796 1152 3051
4| [221] #8RVCPLGP #8RVCPLGP ^O^乾坤天下♀
member
4700 4141 1292 4100
5| [198] #QVCVRC0V #QVCVRC0V 部落
Elder
4649 4166 1059 367
6| [193] #LUR8R9YV #LUR8R9YV 中关村
Elder
4609 4000 653 2480
7| [190] #8PUVQ2L0C #8PUVQ2L0C 佑丸纸
member
4579 4069 1199 7156
8| [186] #2GJGPJ2LV #2GJGPJ2LV Be1oved
member
4572 2705 35 42
9| [178] #Q22PVUU0 #Q22PVUU0 冰蓝雨
member
4555 3569 0 0
10| [168] #9UG2LUGLR #9UG2LUGLR Louis
member
4549 4026 2102 2946
11| [173] #80VVYU8Y #80VVYU8Y LiousPrince
member
4437 3990 2223 2936
12| [183] #PP8PLJ2G #PP8PLJ2G 小飞仔
member
4392 3736 2284 639
13| [371] #9YUCQP8P #9YUCQP8P TCM
member
4374 3963 32 144
14| [197] #8QV0L0QJR #8QV0L0QJR 404 NOT FOUND
member
4275 3347 78 82
15| [204] #28CP982R9 #28CP982R9 不离~
member
4245 4060 595 1372
16| [216] #QYG0Q0LL #QYG0Q0LL Ive
Elder
4237 3634 4758 336
17| [186] #8988P2UL2 #8988P2UL2 晨晨
coLeader
4200 2672 2293 3798
18| [187] #U9GJP20Q #U9GJP20Q 嘿丶girl丨劫色
member
4181 3475 3725 4641
19| [181] #8JC08CL0 #8JC08CL0 初见之欢,久处不
member
4178 3919 201 836
20| [184] #8CUV0JJRQ #8CUV0JJRQ 红红火火钱
member
4027 3882 372 222
21| [212] #9LPQ0YY2 #9LPQ0YY2 统一
Elder
4002 4000 1030 504
22| [149] #GQQGLRVU #GQQGLRVU 浅浅一笑叹红尘灬
member
3979 3279 2318 6738
23| [175] #QVJGPP88 #QVJGPP88 Joker丶
member
3978 4218 481 222
24| [203] #2R9LJ2QY #2R9LJ2QY 老赵家山
member
3871 3447 1402 0
25| [235] #GJLGJUG8 #GJLGJUG8 智怡
leader
3865 3056 3011 1402
26| [202] #2PVVYP8VQ #2PVVYP8VQ 蓝山咖啡
member
3767 4082 1725 879
27| [206] #9LUVP00Q #9LUVP00Q 1984
coLeader
3766 4181 4288 1482
28| [212] #8PL2U8GRV #8PL2U8GRV ☞曲终人再见
member
3746 3662 20 334
29| [200] #8PRVJGLU8 #8PRVJGLU8 鱼跃此时海
Elder
3741 3859 0 113
30| [209] #8CCRQY8LC #8CCRQY8LC Amo丶柠檬
Elder
3679 3455 417 576
31| [182] #8Q9QL8QJU #8Q9QL8QJU 花开彼岸天
member
3559 4081 0 0
32| [154] #PRU8UYC9P #PRU8UYC9P 嘉窝
member
3482 3613 1581 1635
33| [181] #VQRVYCYY #VQRVYCYY 大胖子斌
member
3387 3802 0 142
34| [176] #90RULPV9Q #90RULPV9Q Si深夜逍遥者
member
3239 4166 872 724
35| [200] #PYPVPUU8U #PYPVPUU8U 盗号尼玛币
Elder
3167 4335 7583 1256
36| [222] #YL8CC9RQ #YL8CC9RQ 禽兽村丶蛋蛋
coLeader
3159 2148 1567 650
37| [197] #YVVYLULY #YVVYLULY 壹世醉愛
member
3104 4230 2420 4818
38| [166] #VUGVC20J #VUGVC20J 我叫德华唱歌给你
member
3009 2840 0 310
39| [158] #GLVU8YP0 #GLVU8YP0 英雄
member
2968 2570 0 0
40| [133] #8CLG08QYQ #8CLG08QYQ 汉●武威王
member
2860 2823 0 0
41| [176] #YGVJ09YR #YGVJ09YR one板儿one
member
2793 3605 0 160
42| [170] #2YL09292U #2YL09292U Mg、ふ宇轩
member
2788 3467 4786 1370
43| [164] #8QPGPCPLP #8QPGPCPLP 输了你赢了世界又
member
2777 4010 300 484
44| [168] #8QYYRY9UC #8QYYRY9UC 新手村
member
2756 3086 0 0
45| [180] #2VPVJLPU #2VPVJLPU 清明上河
member
2576 2794 128 405
46| [174] #LCQ09YY0 #LCQ09YY0 模版大侠
member
2501 196 676 216
47| [144] #2RUJLLLP #2RUJLLLP 小小弥樱
Elder
2331 2688 2378 2475
48| [158] #20UJQQV0R #20UJQQV0R 夏朽暖栀"
member
2271 3071 572 253
49| [178] #8Y0YGVRUY #8Y0YGVRUY 万般努力
member
1313 4703 1614 3384

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com