#2008U9R 顶级势力

Clan Level

21

Description

📣部竞休闲营,📢24H招收活跃童鞋!QQ群:333768288 ♨️伸手党✈️

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
35738
43/50
China
inviteOnly
0
1700
#2008U9R

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [208] #8R0V22JY #8R0V22JY 路哥
member
5104 4718 455 1138
2| [261] #8GJUQLU9J #8GJUQLU9J 东邪西毒
coLeader
4775 3870 3642 392
3| [212] #R2VR9LCY #R2VR9LCY 闪光平原
Elder
4742 4426 305 368
4| [192] #9P0U8V8UY #9P0U8V8UY 军狼
member
4676 3224 45 47
5| [139] #L9GJCRGCQ #L9GJCRGCQ 圣王阁
member
4225 3652 358 289
6| [179] #8YG8QVU2Q #8YG8QVU2Q 帅玉帝
member
4182 4414 435 391
7| [255] #P002PCUL #P002PCUL [email protected]+J
coLeader
4152 4897 223 92
8| [149] #82J8GCJRR #82J8GCJRR 魂魄
member
3832 2911 52 137
9| [265] #2U0PRUYCL #2U0PRUYCL 太阳
coLeader
3809 4608 0 0
10| [228] #PGY9QYCQ #PGY9QYCQ 王多鱼
leader
3738 4910 269 0
11| [143] #L90U9RVGV #L90U9RVGV 臭屁麕黎
Elder
3690 3757 724 372
12| [192] #29YU8GLG0 #29YU8GLG0 明明
member
3652 3499 64 254
13| [201] #9LLYRUR8Q #9LLYRUR8Q 烈日
member
3646 3485 930 380
14| [149] #LJ28JJUYP #LJ28JJUYP 村长
member
3639 3435 0 0
15| [143] #PYYRV09J9 #PYYRV09J9 秋平之歌
member
3553 2484 99 66
16| [146] #LRJV8PURP #LRJV8PURP 青虹语风
member
3437 3822 216 436
17| [150] #9PCY0URV #9PCY0URV 夺命书生
member
3197 2563 184 965
18| [149] #8909UV20Y #8909UV20Y 无畏的黑皮卡
member
3170 2639 107 220
19| [200] #PU2QLQ2VR #PU2QLQ2VR 左村
member
3144 3533 251 730
20| [114] #LUC9R2Q99 #LUC9R2Q99 魅儿
member
3083 3020 461 1534
21| [226] #PUC0V02Y #PUC0V02Y 子兴AE
coLeader
2966 3747 61 214
22| [120] #LRQJ889P2 #LRQJ889P2 skellw
member
2964 2852 184 263
23| [171] #L2JGRYY28 #L2JGRYY28 独秀~一部
member
2922 3061 220 45
24| [201] #92RYG90 #92RYG90 笑颜让人醉❤️
member
2861 3366 0 371
25| [131] #L90JY0CLU #L90JY0CLU 老表
member
2859 2956 30 258
26| [175] #2LPC2L0LG #2LPC2L0LG 单纯的没脑子
member
2750 4304 0 0
27| [170] #PPUQ08RJ9 #PPUQ08RJ9 魔王
member
2638 3917 0 0
28| [182] #V8L0VC0V #V8L0VC0V 黒霧島
coLeader
2580 2959 0 0
29| [84] #LYLR8CCVP #LYLR8CCVP 王者归来
member
2444 2493 334 948
30| [173] #L0C0JC022 #L0C0JC022 电站站长
member
2366 4109 105 154
31| [141] #2G98YVP8Y #2G98YVP8Y 神仙屋
member
2365 3433 0 0
32| [157] #LRQ8LPQJP #LRQ8LPQJP 千里
member
2320 4077 135 0
33| [211] #PV8VLUY #PV8VLUY 破坏者
Elder
2305 4916 0 0
34| [186] #2JLRJU898 #2JLRJU898 花花公子丶空
member
2257 3770 760 412
35| [111] #989J2JVC9 #989J2JVC9 草泥玛
member
2240 2257 0 277
36| [151] #LCGUUGGCR #LCGUUGGCR 判官
member
2214 3909 60 0
37| [123] #YRJP9Y200 #YRJP9Y200 獨一无贰か
member
2015 2802 0 0
38| [179] #Y8L00GCV #Y8L00GCV 无知流年
member
1975 3218 100 40
39| [154] #9QGYUQVV #9QGYUQVV 温柔的屠夫
member
1934 3091 120 102
40| [132] #PJC9QPC98 #PJC9QPC98 念雨封尘
member
1921 2338 0 0
41| [197] #9V2UY8JL #9V2UY8JL 宝塔镇河妖、龍
member
1843 3725 0 70
42| [164] #2P0V9P9GP #2P0V9P9GP 风决定要走,云如
member
1691 2462 0 0
43| [136] #L9YCYJJC0 #L9YCYJJC0 荒野↣大●嫖●客
coLeader
1340 3447 36 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here