#2009902VQ U23 việt nam

Clan Level

5

Description

ai vào clan thì phải chém gió hết mjk .quẩy war nhiệt tình để góp phần tạo nên một cộng đồng vui vẻ .chứ ko phải vô xin lính vậy đâu . 👌👌ok

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
24229
49/50
Vietnam
open
2000
#2009902VQ
Rank | XP
League
Tag
Name
Donated
Received
Trophy
Versus Trophy
Rank
1| [156]
#28VR29PCC
...βé βi...
Elder
347
1001
Trophies: 3583
Versus Trophies: 3410
Rank
2| [111]
#8JGUYJCU9
Ông Trùm
Elder
238
670
Trophies: 3332
Versus Trophies: 1617
Rank
3| [147]
#PQGLQJ8YC
$ Ông Trùm HB $
Elder
40
37
Trophies: 3130
Versus Trophies: 3067
Rank
4| [133]
#28UL8GQU9
qay
Elder
0
35
Trophies: 3061
Versus Trophies: 2824
Rank
5| [127]
#PG222Y0RV
thuong 28
leader
2715
425
Trophies: 2874
Versus Trophies: 2528
Rank
6| [103]
#PYVUGU9GY
$TinTan$
member
0
75
Trophies: 2819
Versus Trophies: 3216
Rank
7| [135]
#2GR2YRLU0
truongfc
coLeader
1129
1300
Trophies: 2777
Versus Trophies: 732
Rank
8| [91]
#PPJ0VL82J
VNH kUtE
member
0
66
Trophies: 2726
Versus Trophies: 2224
Rank
9| [85]
#YRJJVGJY0
hải xa cơ
member
5
65
Trophies: 2583
Versus Trophies: 2623
Rank
10| [105]
#8GVR8PUC
vaođâymaliêm
member
0
0
Trophies: 2573
Versus Trophies: 1898
Rank
11| [104]
#PU2299UGJ
anh yêu em
Elder
426
550
Trophies: 2559
Versus Trophies: 2432
Rank
12| [95]
#YLUCC8RQL
TIỆP
member
0
0
Trophies: 2548
Versus Trophies: 2408
Rank
13| [94]
#YJQ8J0LRC
Đỗ Huyền Trang
Elder
1460
181
Trophies: 2500
Versus Trophies: 2262
Rank
14| [124]
#2G09G2JUY
Giang còi yb
coLeader
365
536
Trophies: 2477
Versus Trophies: 1778
Rank
15| [95]
#Y0R8YV2CJ
tâmmoon2k3
coLeader
57
230
Trophies: 2378
Versus Trophies: 2729
Rank
16| [107]
#P0VLV9C9Q
QUỐC'SVIỆT'SĐỘ'
coLeader
0
78
Trophies: 2366
Versus Trophies: 2499
Rank
17| [80]
#YRQCYYPQ2
Ťøāň
Elder
18
214
Trophies: 2196
Versus Trophies: 2110
Rank
18| [79]
#YRQU9UGJV
thanhnhi
Elder
60
315
Trophies: 2192
Versus Trophies: 2463
Rank
19| [101]
#YPPP80YV0
trí
Elder
0
0
Trophies: 2091
Versus Trophies: 2823
Rank
20| [77]
#PRL0JRY2V
Dũng Y Thương
member
0
0
Trophies: 2015
Versus Trophies: 2400
Rank
21| [77]
#YGJCCRV2Q
...abc...xyz...
Elder
0
26
Trophies: 2013
Versus Trophies: 1928
Rank
22| [70]
#Y8JVJCJPP
nhock dracula
member
320
401
Trophies: 1950
Versus Trophies: 2091
Rank
23| [87]
#Y2J8RJRCP
lien
Elder
508
93
Trophies: 1879
Versus Trophies: 2133
Rank
24| [72]
#PRJ8G2VQU
rubik cube
coLeader
65
699
Trophies: 1866
Versus Trophies: 2190
Rank
25| [115]
#82QGP2CUR
nhathao
Elder
81
123
Trophies: 1806
Versus Trophies: 2555
Rank
26| [70]
#PGCRYYRCV
Thanh Tung 2k3
coLeader
232
208
Trophies: 1745
Versus Trophies: 1908
Rank
27| [72]
#YCJ8RUVLG
RACING BOY
Elder
0
0
Trophies: 1692
Versus Trophies: 2119
Rank
28| [88]
#YRCCRQCPC
langphong
Elder
430
1085
Trophies: 1637
Versus Trophies: 2483
Rank
29| [90]
#98JQYYGQ
Đăng khoa
member
0
0
Trophies: 1621
Versus Trophies: 2194
Rank
30| [102]
#Y99PG80CL
trường
Elder
1499
750
Trophies: 1571
Versus Trophies: 2505
Rank
31| [58]
#Y9PJJ89UP
thương okay
coLeader
420
511
Trophies: 1570
Versus Trophies: 1528
Rank
32| [65]
#YV0CUYQLU
srkenpi
coLeader
1854
1125
Trophies: 1559
Versus Trophies: 1713
Rank
33| [65]
#PVJ2YCYLP
KhoaOni[VN]
Elder
0
364
Trophies: 1312
Versus Trophies: 2042
Rank
34| [74]
#9CYVYYRQR
12345678
member
0
25
Trophies: 1252
Versus Trophies: 1625
Rank
35| [46]
#YG8PRG0VQ
xuân tiến
member
0
40
Trophies: 1245
Versus Trophies: 1485
Rank
36| [43]
#YVLJGC02G
dương soái ca
member
0
120
Trophies: 1210
Versus Trophies: 146
Rank
37| [40]
#YRPJQLJCU
Nguyễn Minh
Elder
0
295
Trophies: 1183
Versus Trophies: 951
Rank
38| [39]
#Y2C289Y8P
TGB:$Đinh Tu:
member
40
60
Trophies: 1171
Versus Trophies: 1414
Rank
39| [44]
#YRCPRV0CR
haha
member
0
0
Trophies: 1166
Versus Trophies: 1468
Rank
40| [34]
#YJQPLPPJU
hào 11827
member
0
0
Trophies: 1121
Versus Trophies: 916
Rank
41| [33]
#YL922P0G0
con cu
member
0
250
Trophies: 1105
Versus Trophies: 1277
Rank
42| [40]
#Y99PJRPL8
Tunghb1st
Elder
0
40
Trophies: 1084
Versus Trophies: 561
Rank
43| [43]
#YV2GRUJU8
DarZero
member
0
15
Trophies: 1064
Versus Trophies: 1224
Rank
44| [33]
#9RL88G9LU
nam
member
0
20
Trophies: 1047
Versus Trophies: 744
Rank
45| [40]
#YCC8R09Y0
được rồi
member
0
40
Trophies: 1045
Versus Trophies: 1452
Rank
46| [43]
#Y8QCLC9PL
ông trùm CoC
member
0
0
Trophies: 1041
Versus Trophies: 885
Rank
47| [29]
#YRCY89GY2
duclam
member
0
60
Trophies: 1024
Versus Trophies: 989
Rank
48| [30]
#L0VCY0JQC
DCV
coLeader
1
315
Trophies: 916
Versus Trophies: 1340
Rank
49| [33]
#PVLGRJULQ
Hanh Bai
member
0
15
Trophies: 835
Versus Trophies: 520
www.000webhost.com