#2009902VQ U23 việt nam

Clan Level

6

Description

ae bốn phương vào đây chơi.giúp đỡ mình 😊.ai war bật đèn xanh ai ko war bật đèn đỏ. hall 8 trở lên mình xếp. ai nâng hero nhớ bật đèn đỏ. cảm ơn 😈.vào cl đont lính nhiệt tình theo yêu cầu.

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
31642
49/50
Vietnam
open
3000
#2009902VQ
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [157] #UYRL90CJ #UYRL90CJ phằnxonglứa
Elder
4528 1950 559 3107
2| [202] #G2CC00G2 #G2CC00G2 DUONGPHONG***
coLeader
4304 2935 7380 587
3| [170] #980YYVL2 #980YYVL2 Đức £€€
Elder
3847 2800 150 258
4| [169] #829RYRVLQ #829RYRVLQ DRAGON VN
Elder
3799 2699 30 74
5| [139] #PQ8G29LGJ #PQ8G29LGJ Linh
Elder
3555 4335 0 334
6| [119] #YY2VCY0UG #YY2VCY0UG troll games
Elder
3375 2568 810 701
7| [119] #Y98G99GJG #Y98G99GJG nhoxtin
Elder
3338 3304 0 111
8| [138] #P9CGQRR2V #P9CGQRR2V shino
Elder
3308 2688 108 417
9| [148] #PQGLQJ8YC #PQGLQJ8YC $ Ông Trùm HB $
Elder
3294 3184 979 884
10| [129] #89JCJYP9P #89JCJYP9P danh co don
Elder
3276 1705 0 346
11| [137] #9Q88YVQLY #9Q88YVQLY My Name Is...
Elder
3254 2645 70 1049
12| [167] #22P9LULC2 #22P9LULC2 tran thai
Elder
3251 3068 1734 1454
13| [141] #PG222Y0RV #PG222Y0RV thuong 28
leader
3235 3054 5716 3481
14| [163] #28VR29PCC #28VR29PCC ...βé βi...
coLeader
3192 3459 780 1124
15| [137] #2GR2YRLU0 #2GR2YRLU0 truongfc
coLeader
3067 693 296 1554
16| [114] #PULYLPLQU #PULYLPLQU CậuBéCủChuối
Elder
3048 1956 0 185
17| [135] #8U9JGQ8G9 #8U9JGQ8G9 tuan quan
coLeader
2995 2567 1825 1371
18| [149] #8G0L99VUP #8G0L99VUP ThùyDung2016
Elder
2992 1919 3608 161
19| [130] #8C9J9RJ0U #8C9J9RJ0U soái ka
Elder
2973 3264 0 168
20| [126] #9G9Q8L9G0 #9G9Q8L9G0 ko can aj
Elder
2853 1811 460 527
21| [91] #PC2U9P89Q #PC2U9P89Q chipu18
Elder
2850 2712 0 0
22| [165] #808VRJCV #808VRJCV CANHSATHOANGGIA
coLeader
2815 2144 1532 712
23| [98] #PL8PLJYC8 #PL8PLJYC8 nguyênvip
Elder
2728 2749 40 516
24| [110] #YPPP80YV0 #YPPP80YV0 trí
Elder
2719 2915 323 52
25| [117] #80R0V8LPQ #80R0V8LPQ huy
coLeader
2718 2048 825 1189
26| [132] #2G09G2JUY #2G09G2JUY Giang còi yb
coLeader
2637 1987 1854 952
27| [135] #9GCC0YUP #9GCC0YUP TNs.HưởngDz
Elder
2629 1069 135 226
28| [119] #99JP92PU2 #99JP92PU2 my mame
Elder
2486 2260 0 167
29| [84] #Y8JVJCJPP #Y8JVJCJPP nhock dracula
member
2389 2668 0 0
30| [101] #Y0R8YV2CJ #Y0R8YV2CJ tâmmoon2k3
Elder
2354 2875 94 141
31| [144] #99V9VLURQ #99V9VLURQ doi ko vui
Elder
2352 1849 1219 760
32| [118] #2V8VC2RRU #2V8VC2RRU thanhđiền
member
2292 1247 0 0
33| [118] #8GJR8GR9Q #8GJR8GR9Q Quốc Khánh
Elder
2282 2047 0 0
34| [101] #YJQ8J0LRC #YJQ8J0LRC Đỗ Huyền Trang
Elder
2230 2066 0 0
35| [82] #YQJ9Q2LU0 #YQJ9Q2LU0 LongWon
member
2158 2267 489 1542
36| [68] #Y9PJJ89UP #Y9PJJ89UP thương okay
Elder
2154 1809 273 247
37| [80] #YV0CUYQLU #YV0CUYQLU srkenpi
coLeader
2005 1804 0 90
38| [75] #PGCRYYRCV #PGCRYYRCV Thanh Tung 2k3
coLeader
1971 1972 0 41
39| [89] #Y8JGLP9PQ #Y8JGLP9PQ €€€GTV SÁT===>
member
1918 1709 0 122
40| [68] #YCYQGVL08 #YCYQGVL08 nhựt heo
coLeader
1889 2083 125 932
41| [70] #Y08YGJPVL #Y08YGJPVL sinh
member
1539 1956 132 368
42| [122] #Y2PRQGGRG #Y2PRQGGRG * Đông *
Elder
1525 2778 398 1631
43| [67] #YJ8JQ98U9 #YJ8JQ98U9 taogapuaco
member
1497 1961 0 40
44| [65] #Y29QRR82C #Y29QRR82C NS♓SAKER
member
1287 1665 0 231
45| [52] #Y99PJRPL8 #Y99PJRPL8 Tunghb1st
Elder
1271 997 0 62
46| [51] #L0PG8V9QQ #L0PG8V9QQ tuyen
member
1251 1834 550 631
47| [47] #YCU8ULCL9 #YCU8ULCL9 Kzzj
member
1227 1742 33 556
48| [54] #YJ0QGVLVJ #YJ0QGVLVJ đạt hotboy
member
1108 1841 0 40
49| [31] #YV2L09JR8 #YV2L09JR8 hihicuti
member
943 1210 1 85

Join Our Discord
www.000webhost.com