#2009902VQ U23 việt nam

Clan Level

7

Description

ae bốn phương vào đây chơi.giúp đỡ mình 😊.ai war bật đèn xanh ai ko war bật đèn đỏ. hall 8 trở lên mình xếp. ai nâng hero nhớ bật đèn đỏ. cảm ơn 😈.vào cl đont lính nhiệt tình theo yêu cầu.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
1262
2/50
Vietnam
open
0
0
#2009902VQ
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [70] #Y9PJJ89UP #Y9PJJ89UP thương okay
leader
1906 1797 10 0
2| [16] #Q08U0QU02 #Q08U0QU02 thắng
Elder
619 367 0 10

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here