#200CL2PYQ 天政

Clan Level

7

Description

部落规则:1.长老,捐兵500,副首领1000。2.收捐兵比例1:2。3.部落竟赛保底1500。4.部落战被选上了两次不打,清除部落。5.升降规则:长老1000,副首领1500。广泛招收活跃玩家。Q群:826694234。欢迎加入。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
26672
48/50
China
open
3
2000
#200CL2PYQ
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [152] #P0R02UPYU #P0R02UPYU 福尔摩斯 华生
coLeader
4611 4470 2310 0
2| [134] #PV0JVQ2YP #PV0JVQ2YP 星辰
leader
3535 3249 2699 1642
3| [130] #PLCQGURU #PLCQGURU [# 小假 #]
coLeader
3104 2517 890 877
4| [112] #PCYGVGCQY #PCYGVGCQY loveyiwen
coLeader
2915 2694 2385 1491
5| [128] #2YUVPQLJY #2YUVPQLJY 狼群15112
coLeader
2873 2677 1782 1885
6| [112] #Y0PY928GQ #Y0PY928GQ 船长
member
2835 2267 995 1472
7| [102] #YYJQUP0PV #YYJQUP0PV 小小设计师
coLeader
2771 2198 820 1417
8| [145] #8R8GR92RC #8R8GR92RC 百里
coLeader
2699 3916 1919 807
9| [93] #YUU02G0PV #YUU02G0PV 猜错了
member
2678 1957 655 1225
10| [114] #YYYLRULRR #YYYLRULRR 跪下含住·朕.的龙
member
2669 3027 579 630
11| [150] #GUPVU2LL #GUPVU2LL 云逸纷华
member
2633 2076 25 100
12| [120] #YCC0J0VQL #YCC0J0VQL 完美世界
member
2628 3101 438 402
13| [115] #98VV0JGQ #98VV0JGQ 浮生、半日闲
Elder
2620 2293 364 387
14| [104] #YCQL22V2R #YCQL22V2R 陈家堡
Elder
2605 2885 1469 1558
15| [93] #YUUJ00GPR #YUUJ00GPR 秋岚之风
coLeader
2524 2113 1685 765
16| [99] #PLUL2G009 #PLUL2G009 无极剑圣
member
2506 2915 21 407
17| [111] #YRCJLJYU0 #YRCJLJYU0 LU0TIANYI
coLeader
2453 2444 1254 199
18| [117] #9V0CJV09G #9V0CJV09G 长腿妹子
member
2415 2807 30 413
19| [85] #YGQLRQRRL #YGQLRQRRL 杜家大院
member
2408 2492 25 415
20| [107] #PUCG9L22V #PUCG9L22V 电火
coLeader
2394 2555 473 216
21| [81] #YU2QU2RLR #YU2QU2RLR 洪荒之力
member
2350 2120 0 694
22| [81] #YR9LGPG0C #YR9LGPG0C 兽营
member
2306 2435 907 871
23| [112] #9CRG89LQY #9CRG89LQY 时间逆流
member
2265 2536 0 123
24| [84] #PGVGCU0UL #PGVGCU0UL 艹尼玛
member
2254 2453 0 62
25| [123] #8CU0PG8L2 #8CU0PG8L2 JH//噬天.LP
member
2224 2413 544 661
26| [91] #L2LLURL9P #L2LLURL9P 飞艇2号
Elder
2214 2346 155 100
27| [93] #YQ9L8UY0L #YQ9L8UY0L 隔壁老王
member
2168 2001 32 61
28| [98] #YU02PV8PP #YU02PV8PP 疯孓1样
coLeader
2165 2402 59 162
29| [163] #900YJLR8 #900YJLR8 看 天晴了
member
2144 2876 489 0
30| [76] #YVUQ009LL #YVUQ009LL 小,智商
member
2111 2361 12 705
31| [104] #PQ2GURGPC #PQ2GURGPC 圣龙
member
2110 2400 81 253
32| [100] #Y0GCLRQP2 #Y0GCLRQP2 雷火
member
2069 2492 186 62
33| [73] #YP8PUGPCU #YP8PUGPCU {@}
member
2045 2479 145 67
34| [78] #8RRQ9RURC #8RRQ9RURC 一文不值得
member
2045 2226 258 1488
35| [67] #YJJVJQ0RP #YJJVJQ0RP 颜哥哥咩
member
2028 2146 280 1439
36| [108] #PLPPPJV98 #PLPPPJV98 笙平灵
member
1994 2935 0 65
37| [129] #8QRGQQQGQ #8QRGQQQGQ CL丶狼神帝国
member
1986 2074 13 292
38| [130] #2CJVY0CPG #2CJVY0CPG 埃尔蓝
coLeader
1952 1841 5386 0
39| [102] #PVJRCPQG0 #PVJRCPQG0 造化神殿
member
1925 2604 127 121
40| [74] #L0JUVLJGG #L0JUVLJGG 黔南州
member
1919 2436 3 52
41| [74] #YC82JVP90 #YC82JVP90 狐帝
member
1892 2133 753 1230
42| [97] #PCJP992GY #PCJP992GY 霍比特村
member
1859 2451 0 122
43| [118] #PYJ0YYU08 #PYJ0YYU08 炎黄部落
member
1824 2851 235 484
44| [98] #8QU98V2UC #8QU98V2UC 嘿嘿
Elder
1801 1617 905 883
45| [73] #L0PJL22UQ #L0PJL22UQ PhantomThief
Elder
1759 2031 220 186
46| [93] #YQUGC22C2 #YQUGC22C2 港西
member
1679 2215 10 463
47| [32] #L9ULJPQRG #L9ULJPQRG 秋岚之风
member
967 695 3 240
48| [35] #L2UYJY8VY #L2UYJY8VY 南巷初晴
member
871 937 0 225

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com