#200CL2PYQ 天政

Clan Level

11

Description

部落规则:1.月捐兵1500给长老,2500给副首。2不打部落战的请挂红牌,选上不打的直接飞机票。3.部落竞赛至少做2500分,没做到直接飞机票。4.8本以下不用捐兵,8本以上月捐兵为0的直接飞机票。5.文明游戏,和谐发展。企鹅群号:799873475 首领微信:13547778293

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
24261
48/50
China
open
1
1800
#200CL2PYQ
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [147] #9L80LQGL0 #9L80LQGL0 54188
coLeader
3915 3447 725 252
2| [159] #PQ0Y2PVPG #PQ0Y2PVPG 平凡世界
member
3492 3483 107 15
3| [139] #9GQ8VG8QV #9GQ8VG8QV 寒沈大魔王๓
coLeader
3148 2816 42 134
4| [182] #PV0JVQ2YP #PV0JVQ2YP 星辰
leader
3081 3603 2037 184
5| [156] #PPP9CLVCP #PPP9CLVCP 00
member
3007 3480 128 333
6| [157] #9R8PVYV9L #9R8PVYV9L 仟佰々
coLeader
2894 3329 0 37
7| [128] #9092QCUJ #9092QCUJ YQX~无敌
member
2595 1749 202 0
8| [91] #L2JGP9LY8 #L2JGP9LY8 沈寒大魔王吖
member
2547 1133 0 0
9| [162] #8LUULCVRL #8LUULCVRL ☆醉紅塵☆
member
2467 2566 0 67
10| [94] #L8JJLPUU8 #L8JJLPUU8 赎思
Elder
2465 2068 771 348
11| [112] #PY9JU9YCY #PY9JU9YCY 赤热光辉
member
2438 2359 114 174
12| [90] #YLCG0QP99 #YLCG0QP99 无敌
member
2421 2488 110 496
13| [165] #LPUQVJQVU #LPUQVJQVU 战神–守望lov
Elder
2404 3573 265 0
14| [119] #90UJGJL8L #90UJGJL8L 最后的低语
member
2364 2012 0 66
15| [84] #L0J9C9CVU #L0J9C9CVU 寒沈
member
2275 771 0 0
16| [99] #PCCQPPCPC #PCCQPPCPC 手起棒落
coLeader
2268 2089 126 0
17| [110] #YL2PQ8GJR #YL2PQ8GJR 诗绮
member
2190 2147 0 0
18| [74] #LUPG2RCL2 #LUPG2RCL2 无敌
member
2176 2154 64 122
19| [114] #YQ0Y809VJ #YQ0Y809VJ Anrseci
Elder
2116 2300 368 0
20| [97] #8R9JRGPV8 #8R9JRGPV8 诸神黄昏
member
2053 2346 0 0
21| [74] #L0PY0GCV9 #L0PY0GCV9 exo
member
1899 2172 0 182
22| [89] #LP2V088J2 #LP2V088J2 帅气的信仰
member
1858 2133 2 31
23| [83] #L8GJ9VV28 #L8GJ9VV28 我爱魏洁
member
1837 1972 0 66
24| [81] #8JUC9YJ02 #8JUC9YJ02 @車@
member
1801 1851 161 430
25| [73] #LVJVCL29C #LVJVCL29C 元之宸→零
coLeader
1798 2018 20 429
26| [47] #Q8YUJYV9P #Q8YUJYV9P 无女必超神
member
1793 1757 65 340
27| [85] #L2RV28URC #L2RV28URC 寻影者
member
1756 2426 55 31
28| [75] #PVQG20UUU #PVQG20UUU suuhd
member
1751 1989 30 51
29| [83] #YJUR0C0RC #YJUR0C0RC 惜时♥天秀
member
1697 1939 0 0
30| [64] #QP0UP90L9 #QP0UP90L9 打我的没胸づ
Elder
1593 1864 122 414
31| [54] #LG0YJV9RY #LG0YJV9RY wzc蒹葭
member
1562 897 45 253
32| [52] #L2LVVLUYV #L2LVVLUYV 早莺
member
1557 951 28 360
33| [70] #YP99Q2J00 #YP99Q2J00 ?六月
member
1555 1894 0 0
34| [76] #LUJ2JGYJG #LUJ2JGYJG 小九龙
member
1522 2178 0 0
35| [83] #Q2JUGC0LJ #Q2JUGC0LJ 杜莎
member
1503 2163 61 51
36| [57] #LP8YCRP2L #LP8YCRP2L 孙大圣
member
1405 1836 0 0
37| [44] #Q0UUJ2P90 #Q0UUJ2P90 6就8就5就5就
member
1385 1445 0 127
38| [68] #LUPUPG9PY #LUPUPG9PY 肖建
Elder
1243 2023 475 31
39| [50] #Q8LR0LUYR #Q8LR0LUYR 洛星
Elder
1206 1599 95 140
40| [70] #P88C8P9C9 #P88C8P9C9 臭弟弟
member
1192 1827 0 0
41| [45] #Q298RQPQQ #Q298RQPQQ 星尘
member
1185 1726 0 105
42| [39] #LR9CLY2Q8 #LR9CLY2Q8 不许人间见白头
member
1114 1428 8 60
43| [42] #LUUR9GPGG #LUUR9GPGG 小怪兽
member
1077 1477 2 160
44| [57] #Q2LRPQYP8 #Q2LRPQYP8 ctywxhn
Elder
1049 1671 0 0
45| [41] #LUCRVPJ28 #LUCRVPJ28 彭于晏的家
member
1032 1082 0 383
46| [47] #Q89LCRJQJ #Q89LCRJQJ 垃圾村
member
1018 1954 0 100
47| [45] #QY0L9UJ09 #QY0L9UJ09 零零零
member
1015 1476 0 440
48| [42] #LLRQ89Q2L #LLRQ89Q2L 小仙女
member
899 310 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here