#200GG80Y0 JANCOX

Clan Level

7

Description

loh kok sepi😄😄😄

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
7042
13/50
Côte d’Ivoire
inviteOnly
1
3900
#200GG80Y0
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [120] #8Y8QPCCRU #8Y8QPCCRU MAMA MUDA ++
Member
1763 2116 0 0
2| [98] #YG0RLG2QL #YG0RLG2QL RRQ•KING
Member
1759 1737 0 0
3| [103] #22GPVU22P #22GPVU22P bikovif
Leader
1576 1804 0 0
4| [122] #2J89RYGVU #2J89RYGVU Wandy
Elder
1383 1783 0 0
5| [121] #2QU8LP9G9 #2QU8LP9G9 BIG BOSS
Elder
1347 1941 0 0
6| [77] #L98P9QGQ9 #L98P9QGQ9 cengkehPRO
Member
1323 2055 0 0
7| [103] #8PVQG92GG #8PVQG92GG Andrian
Elder
1316 2120 0 0
8| [67] #PC9LCY988 #PC9LCY988 gilang varni
Elder
1178 1656 0 0
9| [54] #L2U2GQ90L #L2U2GQ90L rizal
Member
911 1802 0 0
10| [39] #YQC2L2J99 #YQC2L2J99 davidcepot
Elder
869 1662 0 0
11| [41] #Q9GJ02G9Q #Q9GJ02G9Q Dheta8
Elder
810 685 0 0
12| [11] #YQVJ8RJGQ #YQVJ8RJGQ Derik
Elder
358 50 0 0
13| [8] #YLU0YUJGR #YLU0YUJGR jhony
Member
168 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here