#200L2JLPP 傲世中华门™幽魔帝城

Clan Level

6

Description

部落重开,欢迎大家踊跃加入。只求活跃,捐兵比例1.2。部落竞赛最低1000。专业竞赛部落,欢迎联赛高手,现召集各路人马为下次联赛

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
4399
10/50
International
open
0
#200L2JLPP
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [75] #YYGQRLGU8 #YYGQRLGU8 leonnapier
member
1376 1822 0 0
2| [47] #YRU9PYVP0 #YRU9PYVP0 koo
member
1161 1808 0 0
3| [50] #YU9Q8UC0Q #YU9Q8UC0Q 繎繎網顰
member
1156 167 0 20
4| [56] #90QQVLVQ9 #90QQVLVQ9 appa16
member
1130 791 0 0
5| [41] #99GYVCC02 #99GYVCC02 don^ee
member
924 773 0 0
6| [41] #YR9UCCUJR #YR9UCCUJR vrendamso
member
827 1121 0 0
7| [29] #9LLG0CCP0 #9LLG0CCP0 promousebee
member
747 987 0 15
8| [22] #YVGQ9V2P8 #YVGQ9V2P8 峨眉派掌门人灭绝
leader
592 431 35 0
9| [15] #YVGLR0J2G #YVGLR0J2G miika
member
485 80 0 0
10| [10] #YV2JJ0LLU #YV2JJ0LLU HunterHunts
member
405 0 0 0

Join Our Discord
www.000webhost.com