#200QJ9YR0 戰魂

Clan Level

7

Description

QQ群:788641429 欢迎小姐姐进来一起玩,竞赛4000长老,九本满防满科技积分4000,部落战技术好副首,新人进来冒泡,不然当死鱼踢了,不收冷却期的玩家 代理首领微信号l1742736885j 拉你进群

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
23794
45/50
China
inviteOnly
1
1200
#200QJ9YR0
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [197] #9PPG09CGC #9PPG09CGC 虿狼
coLeader
3705 2721 15484 1392
2| [143] #J98L29PJ #J98L29PJ Nightmare
member
3605 2194 2963 1601
3| [121] #8RLR0GU9G #8RLR0GU9G 时光不老,我们不
member
3324 2052 2774 1230
4| [114] #PJQVVYGLY #PJQVVYGLY <神龙王>
Elder
3247 2721 4374 2496
5| [138] #92PPJV0L9 #92PPJV0L9 慕皇ガ天辰
coLeader
3241 2567 1125 489
6| [125] #9URQGLR9U #9URQGLR9U 流年
member
2846 2355 2320 2941
7| [125] #8RQ98CU2G #8RQ98CU2G ☆神将丶无影☆
member
2668 2439 251 797
8| [123] #PQJJ8YCL9 #PQJJ8YCL9 闇狼
leader
2637 1621 1084 931
9| [86] #L08GQ9R8J #L08GQ9R8J 小太阳。
Elder
2369 2236 675 3287
10| [133] #P8GV0RC28 #P8GV0RC28 我的世界第一
member
2351 3221 160 335
11| [146] #PQY89RJQG #PQY89RJQG ご枯叶
member
2323 3006 863 803
12| [151] #8QQGQ29LY #8QQGQ29LY 丰哥
coLeader
2195 2030 2588 950
13| [101] #YPJP9208Y #YPJP9208Y 无锡
Elder
2187 2065 451 153
14| [82] #Y8Y8G99YR #Y8Y8G99YR 和冉冉的家
Elder
2149 1735 252 2127
15| [100] #82LYQLCJR #82LYQLCJR lost time
member
2104 1492 15 31
16| [78] #L2C20J9GV #L2C20J9GV 泪雨痕
Elder
2077 2038 1052 959
17| [75] #YGGPVJRVL #YGGPVJRVL 1314
member
1975 2201 0 31
18| [56] #YR0PGJYRQ #YR0PGJYRQ 你无权操作
member
1932 106 53 1935
19| [88] #9VUUUQRLL #9VUUUQRLL R~寄望的世界
member
1908 1598 45 0
20| [75] #2L8RQRR8R #2L8RQRR8R 坤琪宝宝
member
1897 1564 400 273
21| [84] #Y928CU2U9 #Y928CU2U9 栈外客
member
1896 861 0 4068
22| [75] #L0J0C0JPL #L0J0C0JPL 富贵村
Elder
1888 1854 5 1129
23| [72] #YG0R9J2LY #YG0R9J2LY 一级五工人
member
1782 1805 94 1018
24| [79] #YC8LV08RR #YC8LV08RR 牛奶2号
member
1754 2116 1409 1526
25| [73] #L0GU8RP08 #L0GU8RP08 ︶浅夏ゝ
member
1747 2072 489 959
26| [98] #98YUJRLUP #98YUJRLUP 光x少年
Elder
1726 2447 0 185
27| [59] #YVRQVCQ92 #YVRQVCQ92 瘥狼
member
1723 1882 0 597
28| [83] #YQU889RU8 #YQU889RU8 Chaolimei
member
1697 2234 58 35
29| [64] #Y022RLYL9 #Y022RLYL9 无痕&泪奔
member
1647 1856 15 676
30| [98] #9VVYURJPQ #9VVYURJPQ 背对拥抱。
member
1532 1858 1314 1172
31| [61] #YGGP99YJ8 #YGGP99YJ8 乙儿
member
1519 1685 51 366
32| [62] #Y2L9YJ2Q0 #Y2L9YJ2Q0 丰兄
member
1512 0 65 775
33| [71] #YYJ089R9Y #YYJ089R9Y 风尘大帅比
member
1501 2259 16 257
34| [81] #L2JUU28V9 #L2JUU28V9 ,love.
member
1498 2223 142 285
35| [58] #999PRRVJJ #999PRRVJJ 寂寞寂寞就好
member
1469 136 20 356
36| [64] #P9YQGURU #P9YQGURU 萨达
Elder
1422 1662 0 75
37| [46] #LPJ2YGGCV #LPJ2YGGCV 甄姬巴丶秀
member
1359 1285 6 1862
38| [59] #L98GVG9QC #L98GVG9QC 狐狸
member
1338 1441 0 52
39| [47] #YCVV0QCV2 #YCVV0QCV2 剑仙@老白
member
1261 1669 0 40
40| [36] #L98ULJQUJ #L98ULJQUJ 抽象画
member
1134 1263 3 2151
41| [106] #PJ0QG0C82 #PJ0QG0C82 学长哥哥
member
1096 1512 265 70
42| [33] #L82URQY8G #L82URQY8G 你真像cxk
member
1074 1117 6 1876
43| [32] #YJGQVU9G8 #YJGQVU9G8 凌乱
member
993 1030 0 479
44| [24] #YCP8YCRUQ #YCP8YCRUQ 龙玉元
member
823 493 21 535
45| [28] #L2R8RPVQJ #L2R8RPVQJ 努力中…【啊鑫】
member
816 748 0 130

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com