#200RCVG8J Blow Water Club

Clan Level

15

Description

本部落係2018年2月成立 宗旨係友誼第一 比賽第二 唔會比隊友壓力 逢星期六凌晨開部落戰 歡迎活躍同樂於捐兵者加入(捐兵者請注意 不要捐炸彈人 天使 哥布冧)如要緊急援兵 可以加我吔群主微信 LilyTin__75 希望大家踴躍捐兵玩得開心

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
43980
50/50
Hong Kong
inviteOnly
0
1700
#200RCVG8J

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [231] #8PLL22CPV #8PLL22CPV Mcman
member
5312 4859 104 385
2| [210] #LYC2V22VR #LYC2V22VR 莎莎
member
5203 4549 872 838
3| [239] #2VV290LUQ #2VV290LUQ Super Grandma
Elder
5063 4994 2541 2027
4| [222] #8CCGU9CUQ #8CCGU9CUQ YS
coLeader
5016 5257 3413 3568
5| [215] #2PVUY0G2C #2PVUY0G2C Jojo
member
4997 4892 786 2462
6| [227] #8RV800PJL #8RV800PJL 小魔女lily
leader
4988 4445 8304 4179
7| [227] #8QY9J8L9V #8QY9J8L9V 睇下點
coLeader
4982 4774 1854 3429
8| [229] #QL9YYYUV #QL9YYYUV Yan
Elder
4977 4417 1510 1651
9| [208] #CC2JRUC8 #CC2JRUC8 hedi
coLeader
4968 4469 98 355
10| [231] #80L90V882 #80L90V882 幻想大師
coLeader
4953 2990 3339 2051
11| [215] #20GRLPC2 #20GRLPC2 上流绚夜
member
4850 3048 549 469
12| [246] #JYJVU0V2 #JYJVU0V2 雨夜之下
member
4598 4994 364 641
13| [226] #VJQ0VQQ9 #VJQ0VQQ9 鸚鵡螺高原
member
4527 4564 140 366
14| [212] #9YLJLU900 #9YLJLU900 Johnny
Elder
4502 4222 606 1023
15| [228] #9LU0GR8P #9LU0GR8P 堅離地城
coLeader
4467 4545 555 590
16| [193] #LY2CVYP8 #LY2CVYP8 王(府)
Elder
4368 4327 4 1014
17| [211] #2JUQRQYU9 #2JUQRQYU9 mangopapa
coLeader
4275 3993 1042 1201
18| [197] #P99JCJJVY #P99JCJJVY Johnny仔
member
4187 3704 420 708
19| [185] #9L2VJU09L #9L2VJU09L 國產洗頭艇
coLeader
4139 3879 1846 1211
20| [147] #LQQ9YCYY9 #LQQ9YCYY9 wowow
member
4017 3116 286 290
21| [204] #8Q8R99020 #8Q8R99020 野人类
coLeader
3966 3682 4 547
22| [175] #2VQR82QR #2VQR82QR timothy
coLeader
3928 4318 428 461
23| [188] #9J0VVV89Y #9J0VVV89Y Little GG Town
Elder
3927 3198 2200 1774
24| [215] #98QCR8CRL #98QCR8CRL jacky4
member
3693 4652 4237 3388
25| [154] #P8YGQG0JY #P8YGQG0JY 池袓丸
Elder
3690 3647 1039 1282
26| [217] #9YGLL2U92 #9YGLL2U92 jacky 3
Elder
3640 4810 5019 2618
27| [165] #8JGC2V2L9 #8JGC2V2L9 魔女之小可愛
coLeader
3460 3093 1854 4355
28| [219] #8JU0QPCLP #8JU0QPCLP ✨余生有你安好✨
member
3443 4343 576 2057
29| [215] #88RPURP20 #88RPURP20 沉默者✨
member
3262 3680 5901 1462
30| [174] #PQPVYRGRC #PQPVYRGRC ✨余生陪你可好✨
member
3181 2936 446 1540
31| [218] #2LLY2RQYC #2LLY2RQYC Hw.Aaron
Elder
3179 4141 0 0
32| [184] #YPCJUGQUQ #YPCJUGQUQ 咸濕姑爺
Elder
3049 3430 0 0
33| [207] #L029LCLY #L029LCLY 卡尔
member
3033 4905 366 572
34| [129] #LPGCRCCU0 #LPGCRCCU0 艾玛
member
2955 2917 0 0
35| [129] #UP2LYU8Y #UP2LYU8Y HeartyLove
member
2848 2805 0 0
36| [154] #8RLLYUGR #8RLLYUGR Bryan
Elder
2810 2837 41 0
37| [164] #29C0LUCG2 #29C0LUCG2 CHxWx
Elder
2779 2950 0 0
38| [214] #JPPCLQYU #JPPCLQYU Tornado
coLeader
2773 4088 554 24
39| [217] #8R02QRLYJ #8R02QRLYJ 7anSon
coLeader
2723 4977 0 0
40| [154] #CYCPULYL #CYCPULYL DT
Elder
2629 2944 0 0
41| [136] #92JY9LRG #92JY9LRG hero
member
2502 2500 0 0
42| [94] #LV2VRJJCL #LV2VRJJCL LuLu午餐肉統營處
member
2484 1927 60 337
43| [128] #Y999UUCGV #Y999UUCGV 天上人间
Elder
2302 2858 0 0
44| [190] #YJLVVLLQ #YJLVVLLQ Hg、敷衍
Elder
2195 4427 170 505
45| [126] #Y8YJPR0YU #Y8YJPR0YU Tank
member
2096 3107 0 0
46| [138] #2QYRQC2Y9 #2QYRQC2Y9 殺无赦
member
1614 2062 273 264
47| [104] #PR0V90QUY #PR0V90QUY Legend
coLeader
1599 2431 0 120
48| [67] #Q2GPUP0CC #Q2GPUP0CC 三和
member
1481 1744 0 1079
49| [82] #LJUJUP88L #LJUJUP88L 妹豬
member
1464 2313 0 0
50| [220] #LU88LQJY #LU88LQJY Fokka
coLeader
1300 3433 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here