#200RCVG8J Blow Water Club

Clan Level

22

Description

本部落係2018年2月成立 宗旨係友誼第一 比賽第二 唔會比隊友壓力 逢星期六凌晨開部落戰 歡迎活躍同樂於捐兵者加入(捐兵者請注意 不要捐炸彈人 天使 哥布冧)如要緊急援兵 可以加我吔群主微信 LilyTin__75 希望大家踴躍捐兵玩得開心

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
37012
34/50
Hong Kong
inviteOnly
0
200
#200RCVG8J
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [271] #JYJVU0V2 #JYJVU0V2 雨夜之下
Co-Leader
5368 11900 11709
2| [255] #80YRUVJQ #80YRUVJQ 海鷗直升機
Co-Leader
5354 11762 11819
3| [238] #PJQLRLC0C #PJQLRLC0C 贼公子
Elder
5261 343 1443
4| [207] #98JLURG0Y #98JLURG0Y hi(卡尔小号)
Co-Leader
5181 2675 4067
5| [250] #8QY9J8L9V #8QY9J8L9V 睇下點
Co-Leader
5078 1811 3170
6| [248] #8C00YUQR0 #8C00YUQR0 立仔
Elder
4893 3193 6340
7| [244] #98JJJ8L #98JJJ8L summer
Elder
4475 1940 1210
8| [234] #2JUQRQYU9 #2JUQRQYU9 mangopapa
Co-Leader
4384 1782 2939
9| [232] #P8UPPU2 #P8UPPU2 joyce
Elder
4258 788 1900
10| [258] #8RV800PJL #8RV800PJL 小魔女lily
Leader
4099 3654 1600
11| [216] #8JGC2V2L9 #8JGC2V2L9 魔女之小可愛
Co-Leader
3999 242 1441
12| [220] #9L2VJU09L #9L2VJU09L 國產洗頭艇
Co-Leader
3980 2101 2347
13| [233] #99QPULPC #99QPULPC 瓦努阿圖
Member
3868 0 83
14| [158] #QPVVJ0080 #QPVVJ0080 Roger
Member
3766 3066 1644
15| [194] #P8YGQG0JY #P8YGQG0JY 池袓丸
Elder
3638 2207 1268
16| [281] #2U8YYGVQU #2U8YYGVQU 不胜
Co-Leader
3552 5373 0
17| [155] #Y8V90L8CP #Y8V90L8CP dogge143
Member
3446 786 1724
18| [191] #2PUQGUV02 #2PUQGUV02 清水
Member
3159 0 0
19| [221] #9U8JRCLQ #9U8JRCLQ Amy
Member
3086 0 0
20| [180] #R0J8PPVQ #R0J8PPVQ RICCCHAN
Member
3059 212 982
21| [239] #QL9YYYUV #QL9YYYUV Yan
Elder
3058 0 0
22| [151] #99CC9RPUR #99CC9RPUR alex
Elder
2912 0 0
23| [187] #9RLUYL2J #9RLUYL2J f4i 18
Member
2900 0 510
24| [220] #CC2JRUC8 #CC2JRUC8 hedi
Co-Leader
2895 0 0
25| [156] #8LP2GR908 #8LP2GR908 ♠️KENTPAMBUDI™️
Member
2870 23 906
26| [174] #YPCUPQ0R #YPCUPQ0R THE HECKER
Member
2857 0 0
27| [236] #JPPCLQYU #JPPCLQYU Tornado
Co-Leader
2646 4950 665
28| [200] #8RLLYUGR #8RLLYUGR Bryan
Elder
2642 35 78
29| [159] #UQP2QCPY #UQP2QCPY Gundam
Member
2498 0 0
30| [132] #Q2GPUP0CC #Q2GPUP0CC 三和
Member
2439 0 307
31| [148] #PR0V90QUY #PR0V90QUY Legend
Co-Leader
2028 0 40
32| [234] #2YQU9RQ0 #2YQU9RQ0 豬仔飽
Elder
1853 0 0
33| [220] #UGVU80J #UGVU80J Alex老大
Member
1416 0 0
34| [39] #GPURRG9CJ #GPURRG9CJ 不勝
Member
1065 732 1478

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here