#200RCVG8J Blow Water Club

Clan Level

19

Description

本部落係2018年2月成立 宗旨係友誼第一 比賽第二 唔會比隊友壓力 逢星期六凌晨開部落戰 歡迎活躍同樂於捐兵者加入(捐兵者請注意 不要捐炸彈人 天使 哥布冧)如要緊急援兵 可以加我吔群主微信 LilyTin__75 希望大家踴躍捐兵玩得開心

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
42969
49/50
Hong Kong
inviteOnly
1
2000
#200RCVG8J
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [235] #9LG29C0LQ #9LG29C0LQ Wonderland
Co-Leader
5301 5164 2006 2139
2| [222] #PJQLRLC0C #PJQLRLC0C 贼公子
Elder
5142 4329 237 1563
3| [239] #8QY9J8L9V #8QY9J8L9V 睇下點
Co-Leader
5052 4994 1684 2447
4| [184] #L98QP2JY2 #L98QP2JY2 亞洲之鷹羅開
Member
4895 4535 422 1192
5| [245] #8RV800PJL #8RV800PJL 小魔女lily
Leader
4880 4688 1944 1223
6| [240] #80YRUVJQ #80YRUVJQ 海鷗直升機
Co-Leader
4854 4855 540 1413
7| [235] #98JJJ8L #98JJJ8L summer
Elder
4804 3806 1164 989
8| [258] #JYJVU0V2 #JYJVU0V2 雨夜之下
Elder
4643 4691 1387 558
9| [224] #2JUQRQYU9 #2JUQRQYU9 mangopapa
Co-Leader
4564 4140 636 891
10| [245] #29UYLJ0P #29UYLJ0P 25路飛仔(≧▽≦)
Co-Leader
4390 4930 625 568
11| [218] #2J098R9 #2J098R9 派膠村
Member
4308 4020 48 0
12| [221] #29CVU2JLJ #29CVU2JLJ Jw1105
Member
4290 4228 107 191
13| [222] #P8UPPU2 #P8UPPU2 joyce
Elder
4289 3446 205 1010
14| [216] #JPU9J90R #JPU9J90R DBarberian
Member
4288 4004 244 235
15| [219] #CC2JRUC8 #CC2JRUC8 hedi
Co-Leader
4250 4331 0 0
16| [227] #9J0VVV89Y #9J0VVV89Y Little GG Town
Co-Leader
4223 4172 1339 422
17| [245] #89UGJCU0 #89UGJCU0 jacky 1
Member
4206 4774 435 245
18| [230] #9P0208P0 #9P0208P0 銀河小雞
Member
4174 4938 1144 687
19| [216] #220RYUPVC #220RYUPVC NORTH STAR
Member
4150 3910 125 235
20| [200] #2VQR82QR #2VQR82QR timothy
Co-Leader
4132 4750 0 156
21| [218] #P99JCJJVY #P99JCJJVY Johnny仔
Member
4104 4725 130 219
22| [199] #8JGC2V2L9 #8JGC2V2L9 魔女之小可愛
Co-Leader
3952 3305 186 995
23| [227] #URJUG9LG #URJUG9LG (^○^)休閒之王(^_-)
Elder
3837 4641 830 567
24| [211] #YYYL8YRCJ #YYYL8YRCJ Byan
Member
3828 4702 48 0
25| [207] #9L2VJU09L #9L2VJU09L 國產洗頭艇
Co-Leader
3745 3923 695 674
26| [237] #QL9YYYUV #QL9YYYUV Yan
Elder
3733 4717 30 0
27| [174] #P8YGQG0JY #P8YGQG0JY 池袓丸
Elder
3583 3971 355 402
28| [197] #99QPYYVR0 #99QPYYVR0 coolzthename
Member
3572 2548 78 31
29| [215] #9U8JRCLQ #9U8JRCLQ Amy
Elder
3479 3112 21 48
30| [178] #8CYCJ8JR #8CYCJ8JR 龙凤山城
Member
3438 2567 0 92
31| [147] #YPCUPQ0R #YPCUPQ0R THE HECKER
Member
3424 2979 63 774
32| [178] #2PUQGUV02 #2PUQGUV02 清水
Member
3326 3240 0 0
33| [238] #88RPURP20 #88RPURP20 沉默者✨
Member
3162 4998 324 315
34| [174] #9RLUYL2J #9RLUYL2J f4i 18
Member
3158 3815 0 0
35| [201] #20YUVP80J #20YUVP80J Xan
Member
3150 2695 192 0
36| [224] #JPPCLQYU #JPPCLQYU Tornado
Co-Leader
2923 4088 988 114
37| [206] #2LQJG9PC #2LQJG9PC Angus
Member
2896 2837 0 0
38| [225] #99QPULPC #99QPULPC 瓦努阿圖
Member
2886 3693 124 387
39| [216] #8PP2C9QJ #8PP2C9QJ MaestroMike
Member
2865 4844 869 1433
40| [236] #8C00YUQR0 #8C00YUQR0 立仔
Elder
2799 3190 1593 2616
41| [174] #8RLLYUGR #8RLLYUGR Bryan
Elder
2779 3246 0 0
42| [227] #2YQU9RQ0 #2YQU9RQ0 豬仔飽
Elder
2678 3647 843 91
43| [188] #2P2Y2GGG #2P2Y2GGG 高。富。帥
Member
2664 2611 53 0
44| [273] #2U8YYGVQU #2U8YYGVQU 不胜
Member
2632 3635 4820 846
45| [115] #Q2GPUP0CC #Q2GPUP0CC 三和
Member
2497 2204 36 31
46| [186] #Y9QPJVYY #Y9QPJVYY 不滅
Member
2408 2837 0 0
47| [125] #PR0V90QUY #PR0V90QUY Legend
Co-Leader
2002 2491 0 46
48| [144] #Y8YJPR0YU #Y8YJPR0YU Tank
Member
1540 3497 0 0
49| [207] #UGVU80J #UGVU80J Alex老大
Member
1383 3233 0 5

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here