#200RCVG8J Blow Water Club

Clan Level

20

Description

本部落係2018年2月成立 宗旨係友誼第一 比賽第二 唔會比隊友壓力 逢星期六凌晨開部落戰 歡迎活躍同樂於捐兵者加入(捐兵者請注意 不要捐炸彈人 天使 哥布冧)如要緊急援兵 可以加我吔群主微信 LilyTin__75 希望大家踴躍捐兵玩得開心

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
39077
37/50
Hong Kong
inviteOnly
3
2000
#200RCVG8J
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [227] #PJQLRLC0C #PJQLRLC0C 贼公子
Elder
5313 4597 407 1237
2| [240] #9LG29C0LQ #9LG29C0LQ Wonderland
Co-Leader
5260 4890 1879 3236
3| [243] #8QY9J8L9V #8QY9J8L9V 睇下點
Co-Leader
5159 4868 2403 4280
4| [169] #Q8YCPVCGL #Q8YCPVCGL ^_^
Member
4946 5003 231 2343
5| [251] #8RV800PJL #8RV800PJL 小魔女lily
Leader
4695 4878 6623 3408
6| [208] #2VQR82QR #2VQR82QR timothy
Co-Leader
4597 4982 0 295
7| [247] #29UYLJ0P #29UYLJ0P 25路飛仔(≧▽≦)
Co-Leader
4566 4890 952 2140
8| [239] #98JJJ8L #98JJJ8L summer
Elder
4540 4232 2643 3817
9| [208] #8JGC2V2L9 #8JGC2V2L9 魔女之小可愛
Co-Leader
4373 3419 1360 2071
10| [225] #P8UPPU2 #P8UPPU2 joyce
Elder
4344 3787 417 2058
11| [228] #2JUQRQYU9 #2JUQRQYU9 mangopapa
Co-Leader
4333 4128 2083 2076
12| [212] #9L2VJU09L #9L2VJU09L 國產洗頭艇
Co-Leader
4125 3909 1772 2127
13| [132] #LVJLGJVLL #LVJLGJVLL ⚡Devin爹粉⚡
Member
4052 2986 0 750
14| [181] #8RLLYUGR #8RLLYUGR Bryan
Elder
3958 3556 441 356
15| [164] #9PYPYPG0U #9PYPYPG0U Ricky
Member
3817 3344 47 1168
16| [138] #99CC9RPUR #99CC9RPUR alex
Elder
3772 2574 1187 1561
17| [181] #P8YGQG0JY #P8YGQG0JY 池袓丸
Elder
3698 3891 1602 980
18| [239] #QL9YYYUV #QL9YYYUV Yan
Elder
3648 4662 82 0
19| [228] #99QPULPC #99QPULPC 瓦努阿圖
Member
3648 3479 244 35
20| [229] #URJUG9LG #URJUG9LG (^○^)休閒之王(^_-)
Elder
3570 4844 924 1725
21| [241] #8C00YUQR0 #8C00YUQR0 立仔
Elder
3549 3278 6066 7509
22| [202] #LVCCLG8Q #LVCCLG8Q ⚡單身殺手⚡【小
Elder
3545 2741 3314 2618
23| [157] #YPCUPQ0R #YPCUPQ0R THE HECKER
Member
3496 2824 251 857
24| [183] #2PUQGUV02 #2PUQGUV02 清水
Member
3400 3008 0 0
25| [178] #9RLUYL2J #9RLUYL2J f4i 18
Member
3362 3752 0 200
26| [217] #9U8JRCLQ #9U8JRCLQ Amy
Member
3192 3142 35 78
27| [204] #20YUVP80J #20YUVP80J Xan
Member
3125 2696 83 33
28| [228] #JPPCLQYU #JPPCLQYU Tornado
Co-Leader
2974 4088 2281 278
29| [124] #Q2GPUP0CC #Q2GPUP0CC 三和
Member
2972 2264 291 121
30| [160] #YVLJP828V #YVLJP828V toto
Member
2931 2771 17 154
31| [220] #CC2JRUC8 #CC2JRUC8 hedi
Co-Leader
2922 4331 0 0
32| [277] #2U8YYGVQU #2U8YYGVQU 不胜
Co-Leader
2910 3692 11368 4837
33| [230] #2YQU9RQ0 #2YQU9RQ0 豬仔飽
Elder
2376 3645 3577 290
34| [156] #98JLURG0Y #98JLURG0Y hi(卡尔小号)
Elder
2311 5020 1763 1634
35| [224] #UUQ0UGPU #UUQ0UGPU 化敵共存
Member
2147 4111 137 237
36| [133] #PR0V90QUY #PR0V90QUY Legend
Co-Leader
1976 2491 0 95
37| [211] #UGVU80J #UGVU80J Alex老大
Member
1679 3231 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here