#200RVV098 Devils Lettuce

Clan Level

4

Description

πŸ‡―πŸ‡²πŸš­πŸ³πŸ’€πŸ˜ˆπŸ‘ΉπŸ™πŸŒΊπŸ„πŸ”πŸ’Š

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
11249
17/50
British Virgin Islands
inviteOnly
0
0
#200RVV098
Clan War League   War Log
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [196] #8UUUGR88 #8UUUGR88 Oggman
Leader
4863 4087 0 0
2| [144] #R0P9YRJ #R0P9YRJ Bennett
Elder
2877 2027 0 0
3| [130] #QLC9VYL #QLC9VYL Ewan
Co-Leader
2221 2296 0 0
4| [140] #Q22089V0 #Q22089V0 Sif
Member
2130 2351 0 0
5| [105] #L89VUC0L #L89VUC0L joshjosh588i
Member
1883 1489 0 0
6| [99] #9YVPJRJR #9YVPJRJR Mini Ja
Elder
1387 2378 0 0
7| [84] #P9ULP99V #P9ULP99V lukemc176
Elder
1343 1633 0 0
8| [75] #YU89LQ8 #YU89LQ8 gandolf
Member
1254 582 0 0
9| [93] #2V8VJGGP #2V8VJGGP samalam24
Elder
1041 50 0 0
10| [37] #YL8LG002L #YL8LG002L beany
Elder
907 1405 0 0
11| [63] #YLY2JRR0U #YLY2JRR0U Tom Jones
Elder
893 1614 0 0
12| [43] #YPPGC8JPR #YPPGC8JPR andy88
Elder
807 50 0 0
13| [58] #LQPPGGCR #LQPPGGCR Sam
Elder
804 287 0 0
14| [34] #Y82QQGJU #Y82QQGJU MELERS
Elder
754 50 0 0
15| [33] #RGU09002 #RGU09002 Emily
Elder
670 50 0 0
16| [27] #LJJ89C2L #LJJ89C2L Emily C
Elder
665 355 0 0
17| [27] #P2LPJV0CV #P2LPJV0CV killer
Elder
619 50 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here