#200VU8VR HumbaraCılar

Clan Level

18

Description

bol bagisli herzaman doyusen Azeri ve Türk kardesliği olan klan herkes buyursun. (- Aslan Yattığı Yerden Belli Olur -) Güçlü Arkadaşları Bekleriz. 20.05.2013🇦🇿💪🇹🇷

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
29537
22/50
Turkey
inviteOnly
0
1900
#200VU8VR
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [231] #PCL0QQJ20 #PCL0QQJ20 HALİL TÜRK
member
5280 3946 77 154
2| [249] #JQRCY08C #JQRCY08C * ÇİLOĞLU *
Elder
5095 4613 1583 1570
3| [229] #8U2CLCLL9 #8U2CLCLL9 immortal
member
4816 4723 30 77
4| [230] #2GQR29C2R #2GQR29C2R selami
coLeader
4801 5026 835 740
5| [210] #8JQV80QJ9 #8JQV80QJ9 Serkan 1905
coLeader
4765 3107 47 231
6| [211] #QJ98YUVR #QJ98YUVR |MASTER/|/
Elder
4368 4958 42 302
7| [219] #2VUUURC9 #2VUUURC9 SENSIZDE OLUR
Elder
4326 4539 0 734
8| [237] #GGR0CPY2 #GGR0CPY2 Razvedka Wolk
member
3916 4010 32 152
9| [211] #Y09V8QPVQ #Y09V8QPVQ gömçürme
member
3697 4670 60 154
10| [228] #9J0UCQRP0 #9J0UCQRP0 kaiserSoze
coLeader
3626 4281 44 231
11| [196] #992LG0UQ8 #992LG0UQ8 Veysel
Elder
3562 3066 2 77
12| [201] #Y8ULPRGJ #Y8ULPRGJ C* Ay'Yıldız C*
coLeader
3514 3751 262 154
13| [207] #L20V0YPC #L20V0YPC gunay
Elder
3410 3662 0 0
14| [172] #YL8LCJ0QG #YL8LCJ0QG bögühan
Elder
3226 3595 357 154
15| [178] #VPV2CYQ2 #VPV2CYQ2 Abdullah Hoca
Elder
3015 1660 0 0
16| [186] #2UV220Q9 #2UV220Q9 parmaksız
member
2810 2547 0 0
17| [217] #QGYYVVJ9 #QGYYVVJ9 Akgezen
Elder
2370 3245 148 154
18| [219] #82C9JQCU #82C9JQCU Akgezen
Elder
2327 2854 810 171
19| [111] #2GGJ29VQY #2GGJ29VQY Aga
member
1930 1346 0 0
20| [103] #YVL9LLJ89 #YVL9LLJ89 hocams
member
1617 1943 0 0
21| [68] #LPVG22JQU #LPVG22JQU arda
coLeader
1390 1470 0 0
22| [45] #LQLCJ2VQ8 #LQLCJ2VQ8 BörTE
leader
739 1557 0 20

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here