#200GRGCJ viet nam

Clan Level

13

Description

Vì 1 clan đoàn kết ,lịch sự ,hoà đồng và vững mạnh ,cùng nhau xây dựng 1 clan tâm huyết của chính mình ! Liên tục tuyển các ae thích war. hall 8 9 10 online thường xuyên và done quân nhiệt tình....!!!!!!

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
15796
20/50
Vietnam
inviteOnly
2900
#200GRGCJ
Rank | XP
League
Tag
Name
Donated
Received
Trophy
Versus Trophy
Rank
1| [167]
#2LY2QGURQ
KonHeo
leader
154
144
Trophies: 3026
Versus Trophies: 4000
Rank
2| [138]
#QV0Q0R00
trung
member
105
184
Trophies: 2828
Versus Trophies: 1542
Rank
3| [139]
#9RR9G9P8C
hihi
Elder
100
31
Trophies: 2715
Versus Trophies: 3393
Rank
4| [158]
#QRUJ0GQ
binhphuong
member
0
0
Trophies: 2665
Versus Trophies: 3316
Rank
5| [141]
#90V2LYP90
Long Studio
coLeader
0
0
Trophies: 2563
Versus Trophies: 3852
Rank
6| [134]
#P89QRC8YL
PTA
Elder
0
0
Trophies: 2546
Versus Trophies: 3783
Rank
7| [130]
#90PLVPG8J
truongle
coLeader
0
0
Trophies: 2387
Versus Trophies: 2233
Rank
8| [109]
#P28J8QLJV
t93trieu96t
Elder
0
0
Trophies: 2138
Versus Trophies: 2759
Rank
9| [149]
#9LC0Q0QRQ
Long Studio
coLeader
0
0
Trophies: 1985
Versus Trophies: 3634
Rank
10| [105]
#Q92Q2QUJ
Quy
member
0
0
Trophies: 1828
Versus Trophies: 1965
Rank
11| [101]
#2U9VLRVLJ
xuân trườg
Elder
0
0
Trophies: 1805
Versus Trophies: 2430
Rank
12| [100]
#8YJ89CVLP
Phát 3
coLeader
0
0
Trophies: 1707
Versus Trophies: 2294
Rank
13| [87]
#P808QCP28
ahihihi
Elder
0
0
Trophies: 1700
Versus Trophies: 2079
Rank
14| [106]
#8029CCRU9
nampro
Elder
0
0
Trophies: 1542
Versus Trophies: 2177
Rank
15| [78]
#PJP9J9CYU
Donal Trung
member
0
0
Trophies: 1430
Versus Trophies: 2529
Rank
16| [82]
#PLJJ0CCR0
đứ
Elder
0
0
Trophies: 1423
Versus Trophies: 2083
Rank
17| [77]
#2YUJ9LGU
nhat
member
0
0
Trophies: 1398
Versus Trophies: 2009
Rank
18| [43]
#PLYCUCPUV
tuananhdz
coLeader
0
0
Trophies: 1063
Versus Trophies: 1561
Rank
19| [32]
#Y2JRLQQUR
ba dao
member
0
0
Trophies: 963
Versus Trophies: 1174
Rank
20| [28]
#Y9RCQ9G0U
viet dao
member
0
0
Trophies: 823
Versus Trophies: 1510
www.000webhost.com