#200GRGCJ viet nam

Clan Level

13

Description

Vì 1 clan đoàn kết ,lịch sự ,hoà đồng và vững mạnh ,cùng nhau xây dựng 1 clan tâm huyết của chính mình ! Liên tục tuyển các ae thích war. hall 8 9 10 online thường xuyên và done quân nhiệt tình....!!!!!!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
4237
5/50
Vietnam
open
0
0
#200GRGCJ
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [130] #90PLVPG8J #90PLVPG8J truongle
coLeader
2211 2233 0 0
2| [134] #P89QRC8YL #P89QRC8YL PTA
leader
2169 3757 0 0
3| [167] #2LY2QGURQ #2LY2QGURQ KonHeo
member
1724 4000 0 0
4| [65] #PRVCVCJJ2 #PRVCVCJJ2 $¢khanh™©®
member
1427 2268 0 0
5| [43] #PLYCUCPUV #PLYCUCPUV tuananhdz
coLeader
946 1561 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here