#200GRGCJ viet nam

Clan Level

13

Description

Vì 1 clan đoàn kết ,lịch sự ,hoà đồng và vững mạnh ,cùng nhau xây dựng 1 clan tâm huyết của chính mình ! Liên tục tuyển các ae thích war. hall 8 9 10 online thường xuyên và done quân nhiệt tình....!!!!!!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
3014
5/50
Vietnam
open
0
0
#200GRGCJ
Clan War League   War Log
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [136] #P89QRC8YL #P89QRC8YL PTA
Leader
2018 3728 0 0
2| [167] #2LY2QGURQ #2LY2QGURQ KonHeo
Member
1689 4000 0 0
3| [68] #PRVCVCJJ2 #PRVCVCJJ2 $¢khanh™©®
Member
1376 2268 0 0
4| [43] #PLYCUCPUV #PLYCUCPUV tuananhdz
Co-Leader
946 1561 0 0
5| [3] #QR8CLYYUV #QR8CLYYUV HOANG HOI
Member
0 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here