#200J88J9V 沉默咖啡館

Clan Level

12

Description

比起戰爭,我們更熱愛農耕,但我們仍未忘記戰爭時的沸騰血液。部落不打部落戰,聯賽只為了拿聯賽獎勵才打,不計較輸贏,競賽保證解滿,如果你想有些部落戰,但又不想太頻繁,歡迎加入我們輕鬆玩部落,喜歡玩部落首都也可以加入

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
40335
44/50
Taiwan
open
0
1400
#200J88J9V

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Clan Capital

Clan Capital

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [260] #89G90YGG9 #89G90YGG9 保持沉默
Leader
5046 5080 40 384
2| [232] #VV8YYLLP #VV8YYLLP KEN
Co-Leader
5037 4412 102 135
3| [255] #PJQGUQ28 #PJQGUQ28 喇叭碰
Co-Leader
5027 4264 345 468
4| [262] #88URJ2LY0 #88URJ2LY0 B.o.B
Elder
4974 3792 0 48
5| [283] #PCYVCLV2 #PCYVCLV2 bobby
Elder
4969 3721 0 96
6| [252] #L8GRVPRV #L8GRVPRV shadow
Co-Leader
4964 4356 87 312
7| [229] #80V0QQ0RL #80V0QQ0RL 窮人家的小孩
Co-Leader
4962 4069 69 60
8| [253] #R2Q2PJU2 #R2Q2PJU2 no
Member
4942 4834 290 141
9| [151] #GQUVQLLL #GQUVQLLL 弱不禁风
Member
4872 3101 0 0
10| [201] #80GVJ98G8 #80GVJ98G8 ♥️maxpein-zin♥️
Member
4410 4617 138 47
11| [226] #20QYJQJL #20QYJQJL hyman
Elder
4363 5000 119 48
12| [238] #299PRQLQR #299PRQLQR 大檸樂
Elder
4219 4820 30 0
13| [195] #P2R0U809 #P2R0U809 Louisiana
Member
4141 4472 69 154
14| [180] #RLJUY9CY #RLJUY9CY ming-chun
Co-Leader
3844 3045 0 72
15| [170] #222JC2G29 #222JC2G29 MM.娜娜
Member
3833 2647 183 0
16| [157] #8C0CCUPVC #8C0CCUPVC Andrew
Member
3811 2948 0 154
17| [227] #8YVRCUQV8 #8YVRCUQV8 Dish Eight
Member
3753 4504 0 0
18| [165] #8J9RPCJCV #8J9RPCJCV 慈悲的尼哥迪迪
Member
3667 3838 0 0
19| [185] #Q2VV99UG0 #Q2VV99UG0 哞哞
Elder
3622 5000 192 72
20| [226] #2QYQUGPV #2QYQUGPV 企硬
Elder
3599 5000 0 45
21| [180] #PUG0VYUJP #PUG0VYUJP sia
Member
3407 3699 0 0
22| [169] #2V8C8C80Q #2V8C8C80Q 秋葵軍
Member
3122 3444 0 0
23| [165] #PUYCQ8PYV #PUYCQ8PYV 武武
Elder
3036 2453 144 0
24| [156] #8L8GQP0GJ #8L8GQP0GJ Neffy
Member
3031 2681 0 0
25| [149] #98QPYLGYQ #98QPYLGYQ 陳家村
Member
2951 2080 0 0
26| [159] #8U82R0YJV #8U82R0YJV 保持安靜
Co-Leader
2862 0 0 0
27| [147] #G29U0Q82 #G29U0Q82 被宽恕的承诺
Member
2861 2517 0 0
28| [159] #P9GUCVLQ2 #P9GUCVLQ2 大龜村
Elder
2848 4080 0 0
29| [217] #2LCG8J0 #2LCG8J0 Windforce
Member
2693 4480 195 72
30| [224] #9GUVUG2QV #9GUVUG2QV cat
Elder
2667 3525 15 0
31| [227] #L9UGVG2G #L9UGVG2G sting
Elder
2640 3579 47 0
32| [221] #P20GLUCYG #P20GLUCYG SSS
Elder
2535 3519 30 0
33| [145] #LR0PC8JJQ #LR0PC8JJQ 保持沉靜
Co-Leader
2478 0 0 0
34| [230] #Y9U0R8VUR #Y9U0R8VUR 保持微笑
Co-Leader
2338 0 154 0
35| [145] #LVVQVJPYP #LVVQVJPYP 保持寂靜
Co-Leader
2315 0 0 40
36| [203] #9L0R802U #9L0R802U MID_DRAK3_XVI
Elder
2252 2684 0 47
37| [145] #LCYLQRG8Y #LCYLQRG8Y 保持寧靜
Co-Leader
2180 0 0 0
38| [128] #YYJY9U28Q #YYJY9U28Q 保持清靜
Member
2174 0 0 0
39| [213] #PCVUR9PL2 #PCVUR9PL2 保持低調
Co-Leader
2153 0 291 47
40| [122] #2GQJJCLRC #2GQJJCLRC 麻辣小企鵝
Member
2150 1995 0 32
41| [213] #P8LQPP0J #P8LQPP0J 숨겨진 뇌전탑
Elder
1798 3721 0 0
42| [77] #Q0YQ8Y00Y #Q0YQ8Y00Y 逍遙penguin
Member
1730 1022 0 66
43| [100] #L9RUY2QV8 #L9RUY2QV8 保持平靜
Member
1417 0 0 0
44| [110] #8J2VRYG2U #8J2VRYG2U 保持冷靜
Member
1027 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here