#200JPPP8 bumangga giba

Clan Level

15

Description

zzzzzzzzz........

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
13669
20/50
Philippines
open
0
1000
#200JPPP8
Clan War League   War Log
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [204] #2YL0YPLPP #2YL0YPLPP evileye13
Member
2293 3312 0 0
2| [166] #P8Q9VJQ8 #P8Q9VJQ8 Nicksxzc
Member
2281 2115 0 0
3| [205] #GP8RYYQY #GP8RYYQY "Capt.JOSEPH"
Member
2198 1268 0 0
4| [154] #J9VQ8U8L #J9VQ8U8L rugaray
Member
2158 2611 0 0
5| [103] #80QPYLU22 #80QPYLU22 honey
Elder
2055 145 0 0
6| [133] #2P99RQJGP #2P99RQJGP bos didi
Leader
1977 50 0 0
7| [153] #809QL2RG0 #809QL2RG0 RUKAWA
Co-Leader
1952 2748 0 0
8| [153] #2V2GC808Q #2V2GC808Q thessa
Member
1935 3221 0 0
9| [119] #8YCYJGLQQ #8YCYJGLQQ buddy
Elder
1816 1922 0 0
10| [132] #9YY9CQUG #9YY9CQUG lovely melody
Member
1794 285 0 0
11| [118] #29CCYPR8V #29CCYPR8V ###GOLEM###
Co-Leader
1754 50 0 0
12| [128] #22V8ULQ99 #22V8ULQ99 GWAPONG IVAN
Member
1725 2187 0 0
13| [107] #2CGRC0JYR #2CGRC0JYR LAGALAG
Co-Leader
1697 137 0 0
14| [133] #909RJCG0G #909RJCG0G Cheng ll
Co-Leader
1523 3259 0 0
15| [113] #2QJVLUCYJ #2QJVLUCYJ oleng
Co-Leader
1489 80 0 0
16| [119] #2QQYPP2CV #2QQYPP2CV hagdang bato
Member
1318 2097 0 0
17| [89] #82PG28VPJ #82PG28VPJ ●●●KING DIDI●●�
Co-Leader
1216 0 0 0
18| [84] #P9L8VQCY0 #P9L8VQCY0 ocirej
Elder
1117 385 0 0
19| [112] #8JJVVQG9Q #8JJVVQG9Q dynamite
Co-Leader
1105 2022 0 0
20| [51] #Y9JQJ02CC #Y9JQJ02CC cheng lll
Co-Leader
837 1432 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here