#200RGYQ 海王星

Clan Level

20

Description

欢迎来到海王星,本部落为伊甸园互刷系部落,诚招9.10.11本话唠萌妹捐兵狂加入,新人进部落需审核审核群号:258509290。部落战必须听指挥!第一次进攻机会打自己对位,第二可以打第一拿奖励(但是不能抢打)。关注:积分O盟

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
35632
49/50
Vatican City
inviteOnly
0
0
#200RGYQ
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [194] #2YP9P08LV #2YP9P08LV 苗苗小屋
coLeader
5430 3991 5747 1222
2| [224] #9QCVUQLR #9QCVUQLR 金大帅
coLeader
5360 4060 3810 5979
3| [201] #C2UQCVGR #C2UQCVGR ⭐️⚡️大夏皇城
coLeader
4829 3407 516 357
4| [211] #YLV98P29 #YLV98P29 薄荷town
leader
4761 4207 4720 2871
5| [192] #89CV8UPV0 #89CV8UPV0 SHALLOW 梦
member
4700 2469 72 244
6| [182] #PQL88L2C #PQL88L2C 单车
Elder
4663 3472 960 1835
7| [181] #2U8GLP0P #2U8GLP0P 鳄鱼城寨
Elder
3786 3541 1344 1544
8| [169] #GQLUP0QY #GQLUP0QY 板砖哥灬
member
3658 3897 210 102
9| [188] #2YLVRCR2 #2YLVRCR2 玄武
coLeader
3543 3442 978 728
10| [170] #QP8L2CY0 #QP8L2CY0 西村
coLeader
3402 2398 1035 798
11| [134] #9CLVC9CQC #9CLVC9CQC 柠檬.余温
member
3322 2969 544 519
12| [180] #20G0CG88J #20G0CG88J 八路军们
member
3283 4354 3074 1629
13| [144] #98RYLPQ82 #98RYLPQ82 哇!心空
member
3241 2701 935 809
14| [155] #82CYVCQCU #82CYVCQCU 小林子部落
Elder
3234 2515 571 0
15| [168] #80Q2UYYP0 #80Q2UYYP0 牛奶没我牛
member
3226 3577 404 184
16| [113] #YGUCCQJ2U #YGUCCQJ2U 无敌机甲
member
3149 2548 450 395
17| [128] #8JR9020VU #8JR9020VU 陈宇
member
3109 1700 293 1175
18| [173] #9LJYUJVJV #9LJYUJVJV 梦之刺仙♡
member
3014 3722 681 1239
19| [145] #8VQGLVVLL #8VQGLVVLL 大滩
coLeader
2906 2417 268 654
20| [130] #822LUQC2P #822LUQC2P Unicorn
member
2749 1992 102 132
21| [142] #9QG80R829 #9QG80R829 新人[部落小雨呦]
member
2715 2387 0 0
22| [151] #89UPQRPYL #89UPQRPYL 只羡鸳鸯不羡仙
member
2696 1732 0 67
23| [124] #99JP929RV #99JP929RV 王者
Elder
2677 2225 257 319
24| [178] #P0GQ2RYCP #P0GQ2RYCP 霸王抱美人
Elder
2656 3936 322 2148
25| [150] #920UY9RUR #920UY9RUR August J
member
2592 2659 1568 1377
26| [133] #8GGYPJGQP #8GGYPJGQP 全世界最好的 J
member
2466 2222 859 1540
27| [130] #RQ2YC0VP #RQ2YC0VP Team、枫情
member
2457 103 1876 3112
28| [149] #282VQG99L #282VQG99L 结城明日奈
member
2441 2779 335 134
29| [140] #2VRPU00YR #2VRPU00YR 雾夜飞雪
Elder
2358 2164 390 0
30| [165] #8VGRLRQVQ #8VGRLRQVQ 帅比
member
2350 3241 1001 1315
31| [181] #20JR8GVJ #20JR8GVJ Moment
coLeader
2334 4040 685 304
32| [118] #928UJU2UV #928UJU2UV 无限嚣张
member
2331 2024 145 215
33| [154] #829R8CV8P #829R8CV8P ALW_ays
Elder
2304 742 676 0
34| [174] #P0JG2JVGV #P0JG2JVGV 〖清晨雨露~〗
member
2285 4339 2082 3194
35| [113] #UQYYUJL0 #UQYYUJL0 sky、小倩
member
2201 2328 747 750
36| [201] #RPR28LUP #RPR28LUP 尖端勇士
Elder
2187 4059 964 702
37| [91] #8LRJVUPRQ #8LRJVUPRQ 爱战斗……小陈
member
2185 2025 267 634
38| [90] #YPVPGPQJ0 #YPVPGPQJ0 无人村
member
2176 1875 0 30
39| [108] #PYCCQ2P9Q #PYCCQ2P9Q 亮蓝色闪电
member
2152 2206 742 670
40| [87] #YGRYPLJ9L #YGRYPLJ9L lcl
member
2108 2273 56 90
41| [100] #YGGC0QRU8 #YGGC0QRU8 狗dei
member
2091 2335 248 463
42| [127] #802VJU98R #802VJU98R zhong mai king!
member
2031 2323 837 351
43| [139] #2GJ98RRV8 #2GJ98RRV8 毛毛虫
member
1971 2765 0 0
44| [107] #PGGG8GU80 #PGGG8GU80 城市精英小铁人
coLeader
1938 1496 0 0
45| [172] #G2YC9GVV #G2YC9GVV 大屋山牢霸
member
1919 3377 838 490
46| [90] #9UVG0GQVL #9UVG0GQVL 旭之都
member
1913 291 1477 1704
47| [122] #CL0UV8RG #CL0UV8RG 火影
member
1855 1997 20 62
48| [116] #PL98Q92L8 #PL98Q92L8 〃≮余淮*
member
1564 2090 32 198
49| [82] #YJ9Q8LR00 #YJ9Q8LR00 将军府、中将
member
1531 2009 0 52

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com