#200VPJYJ9 AE VN LÍNH BAY

Clan Level

17

Description

tiền bạc khó kiếm chi kỷ khó tim ae vv là chính nhiệt vs nhau là oke gặp đk nhau là 1 cái duyên bên nhau là 1 cái phận xa nhau là 1 cái số.....vv nha ae war đầy đủ.mk on buôi tối ae thông cảm có ji ae giúp mk cho lính ae. hợp thì ở k hop thì đi ạ

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
33315
32/50
Cuba
closed
0
3000
#200VPJYJ9
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

International

International

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [237] #P22022Q80 #P22022Q80 THẮNG THẬT THÀ
coLeader
4987 4441 239 2064
2| [222] #9J2YPV2Q #9J2YPV2Q Bảo Anh
coLeader
4972 3969 424 4101
3| [234] #PV9QQPYR8 #PV9QQPYR8 THẮNG THẬT THÀ
coLeader
4884 3948 158 1438
4| [234] #8J9CY9YJ2 #8J9CY9YJ2 TranThang
coLeader
4760 4265 246 711
5| [199] #PPUQCY0CL #PPUQCY0CL Sói Hoang
Elder
4290 4025 634 1114
6| [213] #2Q0Q989JJ #2Q0Q989JJ Chien Adam
member
4212 1966 450 546
7| [201] #Y8C0LC9UG #Y8C0LC9UG ae hạo nam
coLeader
4148 3736 1462 1197
8| [231] #PY2988U22 #PY2988U22 dínhonphung
coLeader
4134 3769 182 554
9| [195] #892YGRU0G #892YGRU0G TrungPhan
Elder
4118 4150 25 323
10| [196] #9GGVL2VCP #9GGVL2VCP linh lỳ lượm
coLeader
3930 2860 0 233
11| [196] #UL2U0V08 #UL2U0V08 Thắng Mít
coLeader
3905 3077 9527 430
12| [159] #PUJQ9JU80 #PUJQ9JU80 ⚖ CHÀNG KHỜ
leader
3774 2863 929 769
13| [124] #YVRQJLJJY #YVRQJLJJY VU VAN TRONG
Elder
3769 3311 195 1561
14| [211] #8Y2YUUCLL #8Y2YUUCLL vampire
coLeader
3695 4862 0 77
15| [119] #PRRPVUGJ0 #PRRPVUGJ0 THẬT THÀ THẮNG
coLeader
3667 2607 249 632
16| [179] #LQLGCPQYG #LQLGCPQYG soul of stamp
coLeader
3644 3707 331 563
17| [153] #9J9UJUULR #9J9UJUULR xin llinh thu
coLeader
3326 3413 0 743
18| [227] #298QJC80P #298QJC80P Thắng Tiền Tỷ
coLeader
2902 1882 7281 47
19| [130] #P8Q0UCQYG #P8Q0UCQYG Tuấn lion
member
2901 2879 75 928
20| [134] #YCYVGJLUQ #YCYVGJLUQ Hùng béo -_-
Elder
2673 3336 0 0
21| [91] #LQCP80U0V #LQCP80U0V dang tieu bao
member
2440 2639 0 237
22| [206] #UPP0GQCR #UPP0GQCR Birzero
member
2246 3727 2 1542
23| [140] #PYVP9U08V #PYVP9U08V Vô Đối Thật Sao
Elder
2135 2024 0 365
24| [98] #LPYQC02Q9 #LPYQC02Q9 game thủ 2
Elder
1902 2374 0 0
25| [105] #Y0LRQ08VL #Y0LRQ08VL thật thà thắng
coLeader
1899 1320 0 0
26| [80] #Q29YQUGL9 #Q29YQUGL9 LươngTuấnKhanh
Elder
1897 2203 74 92
27| [47] #QGJQC2VL #QGJQC2VL ...--Thắng--...
member
1893 548 15 1717
28| [64] #Q9CL2P9R9 #Q9CL2P9R9 TRỌNG HẢI DƯƠNG
member
1722 2142 0 709
29| [57] #YCUQ99GPU #YCUQ99GPU Hùng Béo ^_^
member
1646 1671 0 0
30| [74] #LVJY0JCL0 #LVJY0JCL0 Thân Luật
member
1606 1815 0 152
31| [70] #LCJGLV0GR #LCJGLV0GR bé Ngọc
Elder
1208 1820 0 0
32| [56] #L2LYRLR2G #L2LYRLR2G Android_Th7
Elder
971 1393 0 20

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here