#200VPJYJ9 AE VN LÍNH BAY

Clan Level

18

Description

tiền bạc dễ kiếm chỉ kỉ khó tìm clan ms hoạt động tìm ae vào xây dựng lại clan tình nghĩa ae có chắc bền lâu)))

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
21378
46/50
Vietnam
open
1
0
#200VPJYJ9
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

International

International

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [229] #Y8C0LC9UG #Y8C0LC9UG ae hạo nam
Co-Leader
3489 4320 0 0
2| [171] #Y00Y2YLQG #Y00Y2YLQG truyenle
Member
3245 3412 0 0
3| [244] #298QJC80P #298QJC80P Thắng Tiền Tỷ
Leader
2966 2811 0 0
4| [216] #LQLGCPQYG #LQLGCPQYG ☠Soul☠
Elder
2876 4337 0 0
5| [122] #LPLR9JRV2 #LPLR9JRV2 LINH NHI
Member
2856 2496 0 0
6| [131] #QPQV2JQJU #QPQV2JQJU Linh nè
Member
2827 2693 0 0
7| [133] #LGJCRJLJ9 #LGJCRJLJ9 vioplol
Member
2557 2528 0 0
8| [76] #QVPQCQCLJ #QVPQCQCLJ tiểu ngư
Member
2117 2035 0 35
9| [127] #QQJ9J0Y8P #QQJ9J0Y8P H.X.Tiến
Member
2099 2413 67 0
10| [97] #QJLCGYCU9 #QJLCGYCU9 mèo
Co-Leader
1976 2653 0 0
11| [137] #PCPP00LVY #PCPP00LVY VÍP MỘT THỜI
Member
1969 2566 0 5
12| [60] #G02Q2VUP8 #G02Q2VUP8 aaaaaaaa
Member
1958 1858 0 0
13| [120] #Y0LRQ08VL #Y0LRQ08VL thật thà thắng
Co-Leader
1904 1771 0 0
14| [106] #PQUJ8QVCC #PQUJ8QVCC Thiên Địa
Member
1852 2274 0 0
15| [120] #L8L2LQJUC #L8L2LQJUC Mr.B
Member
1842 2395 0 0
16| [86] #QYGPVCYCG #QYGPVCYCG SadBoy
Member
1838 1931 0 0
17| [71] #LV2CQ0U0P #LV2CQ0U0P Req N Kirey
Member
1815 1917 0 0
18| [76] #L0VPL880R #L0VPL880R Mehmet kaan
Elder
1799 1863 0 0
19| [72] #LV0V08JLC #LV0V08JLC Minh Hưng
Member
1785 1852 0 21
20| [99] #QQGJGQGG8 #QQGJGQGG8 cậu bé may mắn
Member
1761 1910 0 0
21| [77] #QQQ8LULGP #QQQ8LULGP xHungg
Member
1723 1704 42 0
22| [68] #QVR8PQVYJ #QVR8PQVYJ tienlinh
Member
1716 1679 0 0
23| [123] #QG29LL9PC #QG29LL9PC Hải Dương
Member
1704 2285 0 0
24| [72] #PUYUJ2RLV #PUYUJ2RLV datlolkg
Member
1636 1729 0 1
25| [77] #LJGY8JYCP #LJGY8JYCP nam
Member
1502 2035 0 0
26| [67] #QR8LV9QVG #QR8LV9QVG Thái Đẹp Trai
Member
1448 1830 0 0
27| [58] #QCPG9L2GP #QCPG9L2GP DuyThinh
Member
1439 1314 0 0
28| [83] #Q820UL20G #Q820UL20G kahaha
Member
1396 2320 0 0
29| [69] #LJPYCJY92 #LJPYCJY92 vinh
Member
1395 746 0 0
30| [80] #YUQPGQJCG #YUQPGQJCG Thắng Trần
Member
1386 1965 0 0
31| [71] #QCJ8C28CJ #QCJ8C28CJ bekay
Member
1379 1820 0 0
32| [53] #QUU8RLYUQ #QUU8RLYUQ minhhhhhhh
Member
1374 1855 0 51
33| [66] #G0CVRU8YU #G0CVRU8YU Mr.Thaii
Member
1295 1846 0 0
34| [68] #QYCUJLYJV #QYCUJLYJV Hồ Tộc
Member
1268 1899 0 0
35| [80] #QL0GURUJV #QL0GURUJV Dann
Member
1228 2345 0 0
36| [77] #QQLL2YCUG #QQLL2YCUG bim bim
Member
1220 1931 0 0
37| [80] #Q8YUV2CYG #Q8YUV2CYG Thắngk10
Member
1182 1568 0 0
38| [49] #G0LP8LCL0 #G0LP8LCL0 chú bé ngốc ngh
Member
1156 1159 0 0
39| [76] #QUY2Y0VU0 #QUY2Y0VU0 qué nè
Member
1144 1176 0 31
40| [79] #QVJGP80RC #QVJGP80RC Tình yêu ai❤️✨
Member
1129 1843 0 0
41| [56] #QUJYY2Q02 #QUJYY2Q02 phương cầy
Member
1088 1840 0 0
42| [121] #YPUYVLQ9G #YPUYVLQ9G Dang VY
Member
1086 2629 0 0
43| [73] #9Q0GRUC8Q #9Q0GRUC8Q BaTYa_Na_STyLe
Member
1073 1762 0 0
44| [40] #QYQPVCQ9L #QYQPVCQ9L ditmemay
Member
1044 654 0 0
45| [78] #YL9RG0RY9 #YL9RG0RY9 XxcalxX
Member
960 1653 0 0
46| [56] #QLG9VVQP0 #QLG9VVQP0 KING LAZY
Member
907 1693 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here