#200VPJYJ9 AE VN LÍNH BAY

Clan Level

11

Description

lập clan ae hội tụ........anh hùng lấywar làm tự trọng..........ngươi ích kỉ chỉ nhận k cho.......thắng k kiêu thua k nản.......nv lúc nào cũng max .......dont10k lính lên đtl......k of quá 1tuan kích...linh5 là đont cho ae còn duoi 5dont lính kích.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
12612
11/50
Vietnam
closed
0
4200
#200VPJYJ9
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [206] #2Q2QC9YR0 #2Q2QC9YR0 Mộng Phùdu
coLeader
3290 3546 0 0
2| [189] #2YJ08RC90 #2YJ08RC90 Ten
coLeader
3016 3680 0 0
3| [182] #P22022Q80 #P22022Q80 THẮNG THẬT THÀ
leader
3007 3094 0 0
4| [149] #U9RYU9YG #U9RYU9YG anh dũng
coLeader
2953 1525 0 0
5| [108] #YC8G8VPVQ #YC8G8VPVQ TìnH 1 ĐêM
coLeader
2900 3107 0 0
6| [164] #298QJC80P #298QJC80P anh thắng96x
coLeader
2436 1939 0 0
7| [118] #P9LCRRRRY #P9LCRRRRY longbap123
Elder
2424 2795 18 0
8| [89] #PUJQ9JU80 #PUJQ9JU80 ⚖ CHÀNG KHỜ
coLeader
1996 2103 0 0
9| [88] #Y0LRQ08VL #Y0LRQ08VL thật thà thắng
coLeader
1746 1326 0 0
10| [42] #L0L2U2VYJ #L0L2U2VYJ tiếng Trung
Elder
986 923 0 18
11| [31] #L882JU9PU #L882JU9PU ATK TRƯỜNG VT
Elder
946 1184 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com