#200VPJYJ9 AE VN LÍNH BAY

Clan Level

18

Description

tiền bạc dễ kiếm chỉ kỉ khó tìm clan ms hoạt động tìm ae vào xây dựng lại clan tình nghĩa ae có chắc bền lâu)))

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
31260
37/50
Vietnam
inviteOnly
1
0
#200VPJYJ9
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

International

International

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [246] #P22022Q80 #P22022Q80 THẮNG THẬT THÀ
Leader
5514 4998 1587 3516
2| [170] #RV9QPQPY #RV9QPQPY ACC của Duy
Co-Leader
4773 2568 231 248
3| [226] #Y8C0LC9UG #Y8C0LC9UG ae hạo nam
Co-Leader
4696 4320 1051 606
4| [240] #298QJC80P #298QJC80P Thắng Tiền Tỷ
Co-Leader
4302 2811 5147 144
5| [181] #PRRPVUGJ0 #PRRPVUGJ0 THẬT THÀ THẮNG
Elder
4195 3436 895 47
6| [220] #Y82GRURVU #Y82GRURVU thịt mỡ nè
Co-Leader
4106 3237 1551 0
7| [214] #LQLGCPQYG #LQLGCPQYG ☠Soul☠
Elder
4012 4276 23 78
8| [144] #QPJPPLCP9 #QPJPPLCP9 CÔ GÁI MÉT MỐT❤
Elder
3654 2361 43 432
9| [203] #P22VYURLV #P22VYURLV ❤LOVE❤DESTROYER
Elder
3561 4090 38 228
10| [128] #Q9QVQVPUC #Q9QVQVPUC !NHD_Mum_Mum!
Elder
3402 2724 75 941
11| [165] #902U0L8V8 #902U0L8V8 ✴✴✴DUY PỜ RỒ✴
Elder
3324 2679 0 135
12| [224] #8CUGYYCG9 #8CUGYYCG9 hoang khang
Elder
3189 3611 628 1957
13| [134] #Q0VUU09YR #Q0VUU09YR chị_hàng_xóm
Co-Leader
3174 2985 353 401
14| [132] #L8CLJP8YP #L8CLJP8YP best yi VN
Elder
3099 2522 664 354
15| [117] #QPQV2JQJU #QPQV2JQJU Linh nè
Elder
3011 2700 270 702
16| [122] #LGJCRJLJ9 #LGJCRJLJ9 vioplol
Member
2884 2343 2 172
17| [155] #YR0VR8G2U #YR0VR8G2U Đá Thủ Báo Đời
Elder
2867 3109 30 578
18| [110] #QPPGRCQGG #QPPGRCQGG Rosinante
Elder
2642 2323 2 305
19| [116] #QG29LL9PC #QG29LL9PC Hải Dương
Elder
2562 2206 0 0
20| [139] #YYRPP9ULJ #YYRPP9ULJ C2H5OH
Elder
2514 2692 72 0
21| [100] #9U0LL2LLG #9U0LL2LLG wwwke
Member
2389 2332 0 0
22| [106] #LPLR9JRV2 #LPLR9JRV2 LINH NHI
Member
2358 2225 0 65
23| [117] #LU8L800GR #LU8L800GR phuongtay
Elder
2165 2249 0 70
24| [92] #YGGLGC0R9 #YGGLGC0R9 EFE 183
Member
2038 2272 0 0
25| [116] #Y0LRQ08VL #Y0LRQ08VL thật thà thắng
Co-Leader
1962 1702 110 67
26| [112] #Q9L2Q8Q0G #Q9L2Q8Q0G KIÊN LÂM THAO❤
Elder
1953 1817 1 35
27| [123] #YR9YPQ8VP #YR9YPQ8VP @Chútoàn?
Member
1756 2043 0 0
28| [68] #L0VPL880R #L0VPL880R Mehmet kaan
Elder
1622 1689 0 0
29| [71] #QGURUVPY2 #QGURUVPY2 Jaimegamer
Elder
1526 1592 0 222
30| [47] #QJLCGYCU9 #QJLCGYCU9 mèo
Elder
1069 1099 0 90
31| [43] #QJU29JCRR #QJU29JCRR Nguyễn Tiến Lộ&
Elder
1044 579 0 0
32| [56] #QC282G8PY #QC282G8PY XxJaimeGamerxX
Member
1041 343 45 102
33| [32] #QV9GY8G29 #QV9GY8G29 thần long
Co-Leader
979 357 2 305
34| [27] #QUU8RG9UJ #QUU8RG9UJ thân long
Elder
887 0 0 210
35| [22] #QU2PV0VJL #QU2PV0VJL sát thần
Elder
740 442 0 170
36| [22] #QCR8J2PQL #QCR8J2PQL đại tổng quản
Elder
720 165 1 278
37| [14] #QUL88JUR9 #QUL88JUR9 muyo
Member
482 692 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here