#200VPJYJ9 AE VN LÍNH BAY

Clan Level

9

Description

lập clan ae hội tụ........anh hùng lấywar làm tự trọng..........ngươi ích kỉ chỉ nhận k cho.......thắng k kiêu thua k nản.......nv lúc nào cũng max .......dont10k lính lên đtl......k of quá 1tuan kích...linh5 là đont cho ae còn duoi 5dont lính kích.

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
31560
49/50
Vietnam
closed
3000
#200VPJYJ9
Rank | XP
League
Tag
Name
Donated
Received
Trophy
Versus Trophy
Rank
1| [199]
#28U0JPVUQ
Biển Mặn
coLeader
497
112
Trophies: 4942
Versus Trophies: 3073
Rank
2| [166]
#PY2988U22
dínhonphung
coLeader
9868
7516
Trophies: 4449
Versus Trophies: 3266
Rank
3| [175]
#2J0QVLGUQ
doremon hb
coLeader
1396
606
Trophies: 4085
Versus Trophies: 3001
Rank
4| [164]
#Q92LCCGJ
❤.Nang_Ngốc.❤
coLeader
1056
634
Trophies: 3870
Versus Trophies: 3500
Rank
5| [148]
#8UL00ULYR
MR HUNG
coLeader
1359
3041
Trophies: 3858
Versus Trophies: 3467
Rank
6| [141]
#U9RYU9YG
anh dũng
Elder
1267
2075
Trophies: 3689
Versus Trophies: 1536
Rank
7| [168]
#P22022Q80
THẮNG THẬT THÀ
leader
7583
1487
Trophies: 3687
Versus Trophies: 2648
Rank
8| [160]
#298QJC80P
anh thắng96x
coLeader
5415
794
Trophies: 3630
Versus Trophies: 1906
Rank
9| [145]
#9QL9082RQ
☆ĐỊNH☆
coLeader
1294
2667
Trophies: 3532
Versus Trophies: 3069
Rank
10| [171]
#8JUCYJQVU
TYOKEY
coLeader
449
628
Trophies: 3425
Versus Trophies: 3425
Rank
11| [179]
#2YJ08RC90
Ten
member
0
0
Trophies: 3230
Versus Trophies: 3596
Rank
12| [145]
#RLJ90QV8
zZVipZz
Elder
30
67
Trophies: 3066
Versus Trophies: 1506
Rank
13| [120]
#82YC98LUY
♡vanvudai♡
coLeader
1258
1109
Trophies: 3059
Versus Trophies: 2499
Rank
14| [150]
#QC89JVV8
huu
Elder
672
819
Trophies: 3026
Versus Trophies: 1941
Rank
15| [141]
#892YGRU0G
TrungPhan
Elder
0
488
Trophies: 3019
Versus Trophies: 2990
Rank
16| [127]
#Y82GRURVU
thịt mỡ nè
coLeader
602
728
Trophies: 3000
Versus Trophies: 2693
Rank
17| [136]
#YQ0RGCLJ
vo tu de ae
Elder
0
0
Trophies: 2897
Versus Trophies: 2277
Rank
18| [114]
#9VURPC0CC
♥T♥O♥À♥N♥
Elder
185
2427
Trophies: 2732
Versus Trophies: 2960
Rank
19| [176]
#8Y2YUUCLL
vampire
coLeader
244
990
Trophies: 2680
Versus Trophies: 4588
Rank
20| [137]
#Y0RGUCJRQ
❤Kelly_Nguyên❤
coLeader
3182
3093
Trophies: 2549
Versus Trophies: 3269
Rank
21| [120]
#92Y9C2Q22
nth❤️❤️ptth
coLeader
129
432
Trophies: 2502
Versus Trophies: 2370
Rank
22| [90]
#YC8G8VPVQ
TìnH 1 ĐêM
coLeader
0
0
Trophies: 2389
Versus Trophies: 2756
Rank
23| [140]
#8Q82RQUGU
ThếAnh
Elder
96
1405
Trophies: 2299
Versus Trophies: 2426
Rank
24| [102]
#P9LCRRRRY
longbap123
Elder
50
2368
Trophies: 2287
Versus Trophies: 2870
Rank
25| [106]
#PUJVL9QLQ
lolllto12082000
Elder
0
670
Trophies: 2270
Versus Trophies: 2705
Rank
26| [87]
#YG9VQYV8P
♥*Kim--Nguyên*♥
coLeader
79
924
Trophies: 2152
Versus Trophies: 1801
Rank
27| [118]
#PQUYJ8VYY
=>>bố đời<<=
member
0
0
Trophies: 2093
Versus Trophies: 2389
Rank
28| [88]
#Y0LRQ08VL
thật thà thắng
coLeader
476
435
Trophies: 2080
Versus Trophies: 1326
Rank
29| [133]
#PV9U02UG9
THUBAP123
coLeader
1538
1689
Trophies: 2074
Versus Trophies: 3381
Rank
30| [90]
#YYR8R9G08
<>
coLeader
91
1393
Trophies: 1993
Versus Trophies: 1871
Rank
31| [77]
#YJURPQ082
☆❤Thu Hòa❤☆
Elder
16
280
Trophies: 1977
Versus Trophies: 1524
Rank
32| [74]
#Y8GGUQYVJ
em đi xuống phố
coLeader
145
914
Trophies: 1930
Versus Trophies: 1918
Rank
33| [66]
#YRC9JJJVQ
game thủ
Elder
80
1036
Trophies: 1780
Versus Trophies: 2021
Rank
34| [69]
#PJQJCQ20U
phạm hà duyên
Elder
4
414
Trophies: 1731
Versus Trophies: 2002
Rank
35| [70]
#PQRPJY22U
King Yasuo
Elder
201
2630
Trophies: 1724
Versus Trophies: 2199
Rank
36| [72]
#YQL0VY8LR
Bố trí vĩ đại
Elder
0
995
Trophies: 1701
Versus Trophies: 1936
Rank
37| [49]
#L00YUUC0U
những điều haha
Elder
20
853
Trophies: 1689
Versus Trophies: 2017
Rank
38| [76]
#PGJQ2QG9C
như ý jr
Elder
134
845
Trophies: 1642
Versus Trophies: 1918
Rank
39| [47]
#L02LPYY2V
™SN^°subin©•~
Elder
0
1501
Trophies: 1490
Versus Trophies: 1789
Rank
40| [55]
#Y8Y8R92JR
tuấn bắp
Elder
10
213
Trophies: 1388
Versus Trophies: 1971
Rank
41| [58]
#YQVLUCVG2
bac bap123
Elder
0
76
Trophies: 1375
Versus Trophies: 2035
Rank
42| [77]
#Y202U8C22
nguyentuan
Elder
0
232
Trophies: 1367
Versus Trophies: 1967
Rank
43| [40]
#YUGVQJLJR
nguoi am phu
member
0
190
Trophies: 1234
Versus Trophies: 1636
Rank
44| [37]
#L28LGY9JC
văn《♧♤□
member
23
366
Trophies: 1209
Versus Trophies: 1359
Rank
45| [42]
#YYG9CPL0J
Thái dolce
member
30
519
Trophies: 1190
Versus Trophies: 2054
Rank
46| [30]
#YUJU9JCPG
hieu hoc
Elder
0
260
Trophies: 1158
Versus Trophies: 1172
Rank
47| [28]
#YLLJG992Y
xbbbxhdh
Elder
0
577
Trophies: 1108
Versus Trophies: 723
Rank
48| [33]
#YULJ2U09U
phongthanh
Elder
0
339
Trophies: 988
Versus Trophies: 1097
Rank
49| [31]
#YPY00URJV
biboykep
Elder
0
254
Trophies: 947
Versus Trophies: 652
www.000webhost.com