#2020R2URR 猪仔儿

Clan Level

5

Description

5000给长老,10000给副首领,部落竞赛做满一半个长老,做满给副手,不招伸手党,进来就是朋友了,部落战常开,开心就好,QQ群567044573,欢迎加入

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
8724
11/50
Ascension Island
open
2000
#2020R2URR
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [104] #2LRVVQCPU #2LRVVQCPU j k
leader
2299 2522 0 0
2| [110] #2PL8RYQJY #2PL8RYQJY 仙踪、龍
member
2051 2035 0 0
3| [98] #9JQPYJPYY #9JQPYJPYY 额我
member
2023 2086 0 0
4| [102] #P2RVJPVGU #P2RVJPVGU 懒觉之类
member
1734 2569 0 0
5| [83] #PRQL0VJVJ #PRQL0VJVJ 曹孟德
member
1620 2193 0 0
6| [89] #8RP9CYCR #8RP9CYCR 饕餮之徒
member
1566 1869 0 0
7| [82] #P2YRUU00U #P2YRUU00U 胡世锦2号
member
1461 2176 0 0
8| [101] #PYVC0RRQC #PYVC0RRQC 幽灵
member
1431 2384 0 0
9| [82] #9CRUL0L8G #9CRUL0L8G 浮世丶丿孤独
coLeader
1340 2106 0 0
10| [87] #PV89RUC8P #PV89RUC8P 计划生育屠宰会
member
1289 2239 0 0
11| [77] #YLVGRC0LJ #YLVGRC0LJ glenveagh
Elder
1283 2400 0 0

Join Our Discord
www.000webhost.com