#2028JVGY Tehran Clash

Clan Level

18

Description

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
8613
36/50
Iran
open
0
0
#2028JVGY
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [99] #LP220Q9U0 #LP220Q9U0 Viktor
Member
1809 2013 0 0
2| [97] #2C9892QVJ #2C9892QVJ ♥♥♡Hafiz♡♥♥
Member
1768 1298 0 0
3| [107] #2929UL8PC #2929UL8PC ali
Member
1703 1337 0 0
4| [86] #Q8GJRV9P9 #Q8GJRV9P9 Mohamad Amir
Member
1257 1704 0 0
5| [71] #Y08L0V09U #Y08L0V09U saeid
Member
1237 465 0 0
6| [44] #QC2RVJ9L0 #QC2RVJ9L0 ثنا
Member
1019 926 0 0
7| [70] #QGPQJQ8VJ #QGPQJQ8VJ F O X
Member
991 1640 0 0
8| [62] #YV2G08LRC #YV2G08LRC Ahmed hassan
Member
940 1484 0 0
9| [62] #QQJ80J8CJ #QQJ80J8CJ TristanW27
Member
858 1733 0 0
10| [34] #QQ9CRUQUV #QQ9CRUQUV مهدی سعید
Member
837 781 0 0
11| [40] #QQYLVYRVJ #QQYLVYRVJ CK .MOBASHIR
Member
812 693 0 0
12| [39] #QQ0Y9G0LL #QQ0Y9G0LL یاشار
Member
807 687 0 0
13| [30] #QYG9RVLVP #QYG9RVLVP اهورا ۰۰۰
Member
751 109 0 0
14| [25] #QCQQL8V8G #QCQQL8V8G Arminak
Member
729 879 0 0
15| [44] #QGQ8UCJQU #QGQ8UCJQU me and youi
Member
696 50 0 0
16| [41] #QY89LYQPJ #QY89LYQPJ zeuos
Member
674 542 0 0
17| [26] #QLGR28URL #QLGR28URL سلطان
Member
667 825 0 0
18| [39] #L8J8YC9GY #L8J8YC9GY ALI KAKAR
Member
655 706 0 0
19| [19] #QLYCRJUY0 #QLYCRJUY0 مدینه
Member
639 473 0 0
20| [21] #QQVL220Y0 #QQVL220Y0 sai sai
Member
627 135 0 0
21| [29] #QP0V209YQ #QP0V209YQ محمد
Member
626 669 0 0
22| [28] #QR0UVUPVL #QR0UVUPVL Google
Member
598 306 0 0
23| [18] #QLGGJVU2V #QLGGJVU2V isaiah
Member
543 82 0 0
24| [26] #8P2Y288UP #8P2Y288UP aj
Member
540 155 0 0
25| [17] #QRLUR8UJ8 #QRLUR8UJ8 shoaib
Member
530 200 0 0
26| [23] #QLPQP82RV #QLPQP82RV لاچو بو خالوت
Member
431 50 0 0
27| [23] #QQCUPYPJC #QQCUPYPJC متین
Member
407 50 0 0
28| [15] #QQ8V0RJCU #QQ8V0RJCU ایلیا
Member
329 426 0 0
29| [12] #Q2RCJ2RQ9 #Q2RCJ2RQ9 Dragon
Member
265 205 0 0
30| [11] #QGPYCUPYU #QGPYCUPYU :-(Pedramジ
Member
245 229 0 0
31| [9] #Q2V9CPYPR #Q2V9CPYPR امیر حسین
Member
242 173 0 0
32| [9] #QC8R9G98G #QC8R9G98G الناز
Member
239 0 0 0
33| [9] #Q88PJUL90 #Q88PJUL90 بابا
Member
214 78 0 0
34| [10] #L8VGGYPUV #L8VGGYPUV punisher
Leader
169 0 0 0
35| [4] #Q8C9GJG8L #Q8C9GJG8L بفف
Member
160 0 0 0
36| [8] #Q9CU9CYGV #Q9CU9CYGV انتظار
Member
126 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here