#202G9YR9 80后.致我们终将逝去的

Clan Level

24

Description

🈲️伸手党🈲️速本🈲️部落战偷本玩家!50人战连开 诚邀活跃玩家加入 !捐兵比例最低1:3 ☞联赛参加规则如下(13本中期以上玩家都有资格参加联赛,新加入队员想打联赛的请每次上线留言报名参加)联赛分部 80后.致那些年我们错过的爱情

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
45816
48/50
International
open
0
3000
#202G9YR9

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [221] #Q0LUC8PG #Q0LUC8PG =Gawain=
coLeader
5280 4986 1651 2013
2| [245] #8VR008Q2 #8VR008Q2 小薛之家
coLeader
5150 4543 2182 1691
3| [223] #889UCL8QV #889UCL8QV 贝加尔湖畔
coLeader
5114 3158 1024 2098
4| [218] #PQ2YPJL0V #PQ2YPJL0V 蓝绝
coLeader
5110 4750 1243 2474
5| [206] #RVLGUY2L #RVLGUY2L Liug99
member
5068 3645 199 1079
6| [233] #CVPQJP2G #CVPQJP2G 香港周大福金铺有
coLeader
5055 3765 1652 2460
7| [210] #JVCP9UCR #JVCP9UCR % 超人无敌 %
member
5031 5055 361 77
8| [190] #YJ9PV8GGV #YJ9PV8GGV 取一个名字不让你
member
4927 5221 471 2215
9| [232] #LRRL9RC0 #LRRL9RC0 建材路
coLeader
4879 5121 478 0
10| [204] #GP9QL882 #GP9QL882 神聖薩滿
member
4833 4017 821 796
11| [195] #Y2L22RCPG #Y2L22RCPG 虎头山
member
4768 4665 678 1951
12| [212] #8LR2RP2Y #8LR2RP2Y 易海兰
member
4738 4872 574 541
13| [246] #LQGY2PGL #LQGY2PGL av集中营
coLeader
4732 4548 3794 0
14| [228] #2RU02LYQ0 #2RU02LYQ0 以马内利
coLeader
4694 5253 584 434
15| [228] #QQRYJQ0V #QQRYJQ0V 奇宝村
coLeader
4623 4809 324 389
16| [238] #20PPP2ULQ #20PPP2ULQ 阿紫的雷雷
member
4532 5000 178 262
17| [213] #P28VLU8P0 #P28VLU8P0 龙谷
member
4467 3936 257 139
18| [233] #G9Y82G8J #G9Y82G8J 白-
member
4423 3823 122 329
19| [191] #Y9RR0RQC #Y9RR0RQC 托的狗窝
member
4400 4401 106 141
20| [162] #LR0RG8LL2 #LR0RG8LL2 渔境
member
4310 3423 584 547
21| [173] #P0V0GGCQL #P0V0GGCQL 波塞冬
member
4227 3627 254 141
22| [199] #8988UL2UY #8988UL2UY Adam
member
4113 4011 0 0
23| [191] #82PPUVLJG #82PPUVLJG 殇之影部
member
4079 4405 0 0
24| [179] #YCGCQ8RP0 #YCGCQ8RP0 笑看风云
member
4044 3731 60 0
25| [216] #PV98U0YVU #PV98U0YVU 楚河
member
3965 4099 0 77
26| [175] #9GPGVP0RY #9GPGVP0RY 霸气的小男孩
member
3954 4266 36 323
27| [169] #PCLCUCYG #PCLCUCYG 谢谢惠顾
member
3931 3081 830 999
28| [169] #L9PRUCVYP #L9PRUCVYP 父亲
member
3927 3208 204 137
29| [219] #PUV8VCULU #PUV8VCULU 火星人
member
3910 4689 0 0
30| [177] #YUG2CCL9Y #YUG2CCL9Y 哈哈hight
member
3897 3314 568 1185
31| [164] #QV2C882P #QV2C882P 名刀司命
member
3872 2994 122 244
32| [186] #PC8GR8R80 #PC8GR8R80 Arzael、岚
member
3718 3857 0 0
33| [152] #LQQ0VPYQQ #LQQ0VPYQQ 凌天傲
member
3706 3081 241 694
34| [201] #22CLVPUUL #22CLVPUUL 神_狼嚎
member
3658 3122 485 1063
35| [143] #YPGUQ0VQG #YPGUQ0VQG DARK NIGHT
member
3584 3102 37 296
36| [200] #9PPRVGQRV #9PPRVGQRV 逆天逍遥
member
3550 4311 30 94
37| [164] #PR0VCCVU2 #PR0VCCVU2 首领
member
3533 2809 0 0
38| [148] #L820JUGJ8 #L820JUGJ8 鬼刃
member
3511 3807 742 751
39| [235] #2R29UVVJ #2R29UVVJ 何以笙箫默.李青
coLeader
3469 3195 141 1456
40| [126] #LUQQ98J2U #LUQQ98J2U sherl
member
3462 2602 366 435
41| [179] #8Y0PRYY8U #8Y0PRYY8U 君之过往
member
3460 3282 0 0
42| [231] #YJQGJUG8C #YJQGJUG8C 香锅里辣
coLeader
3437 3149 5079 225
43| [186] #YL0J8QCUJ #YL0J8QCUJ WL╲ゞ精英ヾ 江年
member
3405 4053 44 94
44| [193] #YP90UJQ9U #YP90UJQ9U Strong丿MoYu
coLeader
3285 4557 0 0
45| [189] #Y0U2UJPGU #Y0U2UJPGU coomkd
member
3237 5006 90 562
46| [176] #YYGG8G8Y9 #YYGG8G8Y9 地狱烈火
member
3214 4626 107 92
47| [173] #9VGJCPU0Y #9VGJCPU0Y luiy过客
member
3208 3222 80 0
48| [247] #QVQVLCVC #QVQVLCVC 爽口黑木耳
leader
2648 4374 3440 261

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here