#202Q22LQ9 REBORN

Clan Level

13

Description

✴️ᴛᴏᴘ ᴅᴏɴᴀᴛᴏʀ ᴡɪᴛʜɪɴ ɪɴ 15 ᴅᴀʏs ᴀɴᴅ 30ᴅᴀʏs/ᴇᴠᴇʀʏ sᴇᴀsᴏɴ ᴀʀᴇ ʀᴇᴄᴇɪᴠɪɴɢ ᴛʜᴇ ғᴏʟʟᴏᴡɪɴɢ ʟᴏᴀᴅ ʀᴇᴡᴀʀᴅs..ᴛᴏᴘ1-200ᴘʜᴘ..ᴛᴏᴘ2-150ᴘʜᴘ..ᴛᴏᴘ3-100ᴘʜᴘ💯ʟᴇɢɪᴛ sᴘᴏɴsᴏʀᴇᴅ ʙʏ ʙᴏss _ᴄʜᴀʀʟᴇᴍᴀᴋ_

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
34149
48/50
Christmas Island
closed
3
3200
#202Q22LQ9

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [214] #9LQGJP2 #9LQGJP2 commander
Elder
4949 3865 201 1151
2| [219] #LLGR20R2 #LLGR20R2 Samurai X
leader
4841 2315 2903 1846
3| [209] #9280Y0QJ2 #9280Y0QJ2 charlemak
coLeader
4717 2059 1563 1959
4| [205] #YPLJUU02 #YPLJUU02 mel,27
coLeader
4470 2057 90 1012
5| [155] #2CYPLL2G0 #2CYPLL2G0 pa dede??
Elder
3982 1349 0 536
6| [188] #29LVGPRQU #29LVGPRQU Mel,08
Elder
3941 2664 0 576
7| [143] #2LJQUCR82 #2LJQUCR82 tot's fernandez
coLeader
3867 2301 223 1470
8| [215] #UPQC0RQU #UPQC0RQU Rockstar
coLeader
3676 3958 606 278
9| [166] #PUJ9C9G9Q #PUJ9C9G9Q wangKig
coLeader
3669 2988 3065 705
10| [123] #LJY22LPR0 #LJY22LPR0 e.j 2
Elder
3298 3323 26 402
11| [158] #U0V9CY00 #U0V9CY00 region :)
Elder
3263 2328 244 487
12| [142] #PYJJRVQYY #PYJJRVQYY IYAN*THE#KING
Elder
3226 3196 144 509
13| [153] #P2JGJGY88 #P2JGJGY88 rockstar v
Elder
3189 2391 73 268
14| [185] #8CCU9QJJJ #8CCU9QJJJ rockstar
coLeader
3186 2774 33 288
15| [151] #2QULL922Y #2QULL922Y DHAN MATTHEW
Elder
3148 2316 272 122
16| [132] #P290GPJ00 #P290GPJ00 A C E ⭐⭐⭐™
Elder
3111 2882 0 72
17| [172] #8LQGL989L #8LQGL989L rockstar
coLeader
3108 2500 37 216
18| [122] #YGVUJ988Q #YGVUJ988Q levinlapore
coLeader
2957 2267 919 158
19| [135] #2VUJGVCVJ #2VUJGVCVJ laporelevin
coLeader
2932 2241 2 273
20| [150] #2Q9QUCP0R #2Q9QUCP0R ArjayZxc
Elder
2850 2327 0 35
21| [117] #PUR98RPC9 #PUR98RPC9 REY #2
coLeader
2837 2919 10 1640
22| [157] #8PG92VG2L #8PG92VG2L JohnDarrel06
Elder
2834 1949 30 67
23| [151] #9QUJRL092 #9QUJRL092 purr
coLeader
2768 3137 367 77
24| [107] #LRQQCUPJ8 #LRQQCUPJ8 E.C.W
Elder
2755 2433 0 888
25| [172] #2CPR02Y8J #2CPR02Y8J zrainee™
Elder
2725 2489 99 910
26| [152] #9CUQGV9Q0 #9CUQGV9Q0 JaSea♥️
Elder
2709 2185 90 67
27| [156] #8RP0Y0JU8 #8RP0Y0JU8 jacob
coLeader
2692 3271 5516 252
28| [139] #89V0PQ2YR #89V0PQ2YR DHODS 4 EVER
Elder
2613 2377 122 522
29| [141] #9QP9JPQL8 #9QP9JPQL8 aeshima_ela
Elder
2603 3033 0 65
30| [128] #Y9889J2LR #Y9889J2LR ⚡JACE'SKIE⚡
Elder
2568 2780 0 0
31| [80] #Q9PLJUG2V #Q9PLJUG2V J&R&J
Elder
2481 2118 77 774
32| [96] #9VJLVQ8J9 #9VJLVQ8J9 ™Jelo™
Elder
2321 1435 0 217
33| [217] #8C0L0GL02 #8C0L0GL02 rockstar ll
coLeader
2147 3234 3654 216
34| [93] #P2RPCQU88 #P2RPCQU88 JOHNGELO
Elder
2146 1630 116 496
35| [92] #LUY9J2UUL #LUY9J2UUL RageRio
coLeader
2141 2397 10 392
36| [146] #2Q0VLGCVV #2Q0VLGCVV GreAtRio
coLeader
2059 3598 20 1120
37| [112] #QCJVR2PC #QCJVR2PC Chef'S
coLeader
2059 732 2 264
38| [127] #P29JUJU2V #P29JUJU2V GABRIEL 2
Elder
2019 2526 0 65
39| [146] #2VRRVVPP0 #2VRRVVPP0 **SCREAM**
Elder
1924 2413 4 201
40| [70] #Q00VURQ8P #Q00VURQ8P damdam
Elder
1924 1703 48 870
41| [90] #LYV2PV029 #LYV2PV029 •Zurkrem•
Elder
1833 2050 0 92
42| [88] #Q0GVLVQVV #Q0GVLVQVV baby Loves
Elder
1821 2236 277 446
43| [165] #29GC9CV9 #29GC9CV9 MeL,1988
Elder
1663 304 2622 337
44| [173] #98R80VY80 #98R80VY80 HEAVENLY.USERS
coLeader
1641 2806 326 272
45| [64] #LUCVLRJUU #LUCVLRJUU WANGBU
Elder
1345 1659 0 129
46| [45] #Q89J09RR9 #Q89J09RR9 archiejr
Elder
1208 1594 1 298
47| [52] #Q0CRRJ88U #Q0CRRJ88U sweet and spicy
Elder
1006 1353 0 40
48| [33] #QPLYUPL8J #QPLYUPL8J Kingthomp23
Elder
989 1230 0 80

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here