#202JL0890 COC lầy

Clan Level

2

Description

ae gắn bó với hội nhé ae mink sẽ vượt qua mọi khó khăn nhé yêu ae nhiều 😙😙😙😘😘😘 ko dc chửi bậy trong clan nha ae cam on nhieu

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
3155
10/50
Vietnam
inviteOnly
0
1000
#202JL0890
Clan War League   War Log
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [34] #P09QGGLCR #P09QGGLCR pk viet
Elder
1058 222 0 0
2| [39] #PVLJQ2CUR #PVLJQ2CUR trung vip
Elder
991 1459 0 0
3| [26] #PCGRC9LJ0 #PCGRC9LJ0 chung
Member
857 189 0 0
4| [17] #YPRRYU2GV #YPRRYU2GV $duong$
Leader
652 391 0 0
5| [16] #YYU9928JY #YYU9928JY linhnguyen
Elder
651 50 0 0
6| [14] #YYQUPGPYV #YYQUPGPYV đông
Member
574 110 0 0
7| [14] #YY88QQ8JP #YY88QQ8JP cường thái bình
Member
548 798 0 0
8| [11] #YRLGLY2GV #YRLGLY2GV khanha4
Member
502 80 0 0
9| [7] #YRQLVGRY2 #YRQLVGRY2 hộihoaheo
Elder
280 0 0 0
10| [9] #Y2PJ2YRP9 #Y2PJ2YRP9 đệ nhất hashira
Member
200 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here