#202QCUY9 clan sai gon

Clan Level

22

Description

noi qui cua chung cua clan : 1 don linh nhiet tinh , 2 war nhiet tinh ko bo war ,3 ko off thoi gian lau ,4 ko noi tuc chui the ,5 ae giup do hoc hoi nhau de cung phat trien .... co cho va co nhan hay la chỉ biet xin linh mà ko biet cho thì ĐỪNG XIN

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
32638
40/50
Vietnam
inviteOnly
1
3000
#202QCUY9

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Competitive

Competitive

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [199] #9R0Q8VR20 #9R0Q8VR20 clan phug hoag
coLeader
4244 3160 492 1405
2| [220] #220GUQ89U #220GUQ89U Kuzuri
member
4239 3210 397 276
3| [223] #C02JP0Y9 #C02JP0Y9 Fancy N01
member
4098 3893 176 186
4| [217] #8VY22UUCJ #8VY22UUCJ pipodaklak2013
coLeader
3990 3194 340 528
5| [181] #8VG2JGC0L #8VG2JGC0L Anh Hùng
coLeader
3838 3390 0 72
6| [210] #88828VR9 #88828VR9 Logan
coLeader
3819 2973 660 321
7| [201] #829VYCU8J #829VYCU8J HIỂU THẦN LUNG
coLeader
3659 2868 0 0
8| [189] #8Y90J8JYV #8Y90J8JYV TUAN RIVET
coLeader
3635 2413 60 1061
9| [218] #2G8JQVRQL #2G8JQVRQL Vũ Duy
coLeader
3617 3473 3116 1296
10| [216] #CGJPC9LJ #CGJPC9LJ HIỀN NGUYỄN
coLeader
3576 550 431 770
11| [240] #299Y2RL2 #299Y2RL2 HIỀN NGUYỄN
leader
3537 524 4631 644
12| [176] #2YCLU09RG #2YCLU09RG Ruby
member
3442 2630 541 918
13| [197] #PU90RV90 #PU90RV90 THÀNH LUÂN
coLeader
3387 283 0 616
14| [240] #QLQ8U0PC #QLQ8U0PC MR.HIEN
coLeader
3322 1777 135 691
15| [216] #YP8QPUPR #YP8QPUPR MR.HIEN
coLeader
3247 1104 0 731
16| [188] #U2892U00 #U2892U00 HIỀN NGUYỄN
coLeader
3096 3827 87 691
17| [199] #2R8Q9QJ08 #2R8Q9QJ08 MR.HIEN
coLeader
3066 1541 0 648
18| [209] #8J2URUPG #8J2URUPG Hai Trieu
coLeader
3058 3419 0 0
19| [195] #9VJGCPRJR #9VJGCPRJR lord of the sky
coLeader
3052 4081 0 0
20| [212] #C98JJRQC #C98JJRQC Đinh Thọ
coLeader
3041 3634 0 0
21| [204] #LCRR08RU #LCRR08RU boonguyen
coLeader
2913 4344 0 0
22| [157] #9R0GPYCPQ #9R0GPYCPQ mr Đa vit
member
2901 2667 47 67
23| [173] #P99JU0YJ9 #P99JU0YJ9 Thành Vinh
coLeader
2749 3160 0 0
24| [178] #Y028GVVGU #Y028GVVGU Lucifer
coLeader
2747 3650 0 0
25| [149] #9YRC22QVV #9YRC22QVV HIỂU LUNG THẦN
Elder
2728 635 0 0
26| [185] #U0VJRC9U #U0VJRC9U MR.HIEN
Elder
2529 1288 0 0
27| [144] #YV89P8CQQ #YV89P8CQQ thai duong
Elder
2475 2832 0 0
28| [117] #L28VQY0VQ #L28VQY0VQ dinh huy
coLeader
2444 2420 0 0
29| [152] #90QCVRPJQ #90QCVRPJQ MR UT
coLeader
2444 2206 0 0
30| [178] #2LGYG0P8 #2LGYG0P8 HOÀNG GIA
Elder
2380 2173 45 0
31| [105] #L9JVRJ8QR #L9JVRJ8QR Tấn nguyễn
coLeader
2375 2327 157 335
32| [154] #8J9UR2999 #8J9UR2999 MR.HIEN
Elder
2324 1232 0 648
33| [166] #82J89CGY9 #82J89CGY9 chienlangtorico
coLeader
2245 1844 47 0
34| [83] #Q2RP0QY82 #Q2RP0QY82 ConCặcNèHaha:))
Elder
2190 1945 2 262
35| [126] #PQQCVPVUV #PQQCVPVUV mr giô na
coLeader
2148 2479 0 132
36| [168] #9RPUYU980 #9RPUYU980 pipodaklak2017
coLeader
2106 2628 0 0
37| [181] #29Y8CUG2C #29Y8CUG2C MR.HIEN
Elder
2014 1276 0 0
38| [123] #8PCQP89GG #8PCQP89GG thanhdaklak
Elder
1923 81 0 0
39| [147] #J2LJCQC8 #J2LJCQC8 chuyênbjhhjênth
Elder
1755 227 0 0
40| [115] #9L89VUC8Q #9L89VUC8Q LANGTUMIENTAY
Elder
1689 1836 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here