#202YCGLLU COC VN

Clan Level

11

Description

comeback lại 23-12-2020 . dô thì chơi . vui vẻ ok r :) ZALO 0889235317. 2021 vui vẻ nha cả nhà :3 . CLAN DONT QUÂN NHANH NHƯ NGƯỜI YÊU CŨ TRỞ MẶT -))

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
20646
25/50
Vietnam
closed
0
0
#202YCGLLU
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Talkative

Talkative

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [212] #YY99CGQQ #YY99CGQQ Lee
Elder
4310 4556 539 0
2| [193] #2CUPQRRGJ #2CUPQRRGJ lý❤mặc❤sầu
coLeader
3731 2714 384 307
3| [170] #Y80VJJRP9 #Y80VJJRP9 chiến binh
Elder
3450 3100 2601 264
4| [200] #2G9CGVR9 #2G9CGVR9 Khánh❤️Hương
Elder
3275 2518 848 1454
5| [144] #YYV88CCQ9 #YYV88CCQ9 Đẹp Zai Rồi Sao
Elder
3252 2761 91 109
6| [132] #Y9P9J2QGR #Y9P9J2QGR $COC$ Cận 15 Độ
Elder
2871 2694 70 134
7| [72] #Q28PV9CPQ #Q28PV9CPQ Sao Chả Được Ok
Elder
2593 2045 160 2973
8| [118] #YJGRCCVU2 #YJGRCCVU2 $COC$Chiến Thần
member
2426 2610 0 0
9| [79] #Q80G92YGV #Q80G92YGV Tú5555
Elder
2310 2463 0 462
10| [89] #YJRQJ2UPV #YJRQJ2UPV $COC$ Trời Ơi
Elder
2231 1542 0 0
11| [130] #89Y8P2209 #89Y8P2209 vietanh989
member
2153 1959 2 168
12| [92] #L0YP02CGP #L0YP02CGP Hào
member
2062 2138 97 0
13| [67] #QP2UJ8RJ0 #QP2UJ8RJ0 hoàng nam
Elder
2050 1991 157 570
14| [73] #Q0LGR2LUV #Q0LGR2LUV tkit
Elder
2009 1922 155 548
15| [71] #LG0LJ0VGQ #LG0LJ0VGQ panda
Elder
1947 1935 0 463
16| [67] #LJYY8QG80 #LJYY8QG80 ⅟✔Chơi☆♥
Elder
1753 1825 20 216
17| [61] #QP0QPG8JL #QP0QPG8JL óc chó
Elder
1682 2042 0 946
18| [63] #YPP2PG2U9 #YPP2PG2U9 $COC$AnhDaVàng
member
1679 1502 0 51
19| [54] #LCVCQLRYV #LCVCQLRYV P O L O
Elder
1594 2036 0 0
20| [60] #LG9R08YPR #LG9R08YPR Xuân Thắng❤
Elder
1580 1650 80 817
21| [63] #Q9QQPC88C #Q9QQPC88C $COC$ Hắc Long
Elder
1542 1882 0 337
22| [52] #YRYR9V09J #YRYR9V09J $COC$ Anhdađen
leader
1531 1581 41 360
23| [43] #Q8LUQRP9U #Q8LUQRP9U similar
member
1376 1247 20 360
24| [41] #Q22RJ0UUC #Q22RJ0UUC Hiếu NoPro
member
1191 1618 0 20
25| [76] #YLQ2UPCG0 #YLQ2UPCG0 Tuấn Pi
member
1052 1815 0 472

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here