#208GV2G2 DOC LAP LXAG

Clan Level

19

Description

ae clan đoàn kết gắn bó nha.done quân nhiệt tình.was hết mình.hòa thuân gắn bó vs nhau để thành 1 tập thể lớn mạnh

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
25860
26/50
Vietnam
closed
0
2000
#208GV2G2
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [233] #2GJ0G090U #2GJ0G090U DAVITS TUÂN
leader
4458 4218 2258 1705
2| [209] #PYY020808 #PYY020808 vô danh
coLeader
4357 3948 757 614
3| [211] #82JQ82JVP #82JQ82JVP caribe888
coLeader
4109 3815 582 1170
4| [196] #98YQQ88QP #98YQQ88QP DavisTuan
coLeader
4086 3164 2094 1853
5| [185] #P8GPYQRRG #P8GPYQRRG fc thái bình
coLeader
4034 3279 855 389
6| [219] #22PYGU2QR #22PYGU2QR hoang tuan
coLeader
4009 3040 1569 1187
7| [229] #22QVUC0VQ #22QVUC0VQ khong ten
coLeader
3799 3145 1175 761
8| [205] #VG2YPPQ9 #VG2YPPQ9 .•°*Lone *°•.
coLeader
3340 2574 0 0
9| [130] #LJ0UVRP9V #LJ0UVRP9V kevin1891
Elder
3273 2934 70 869
10| [200] #UY8LUG8J #UY8LUG8J langtumientay
coLeader
2999 1062 0 0
11| [204] #9090YPU22 #9090YPU22 Tamnguyen
coLeader
2880 3768 0 0
12| [118] #PL8RGC8VJ #PL8RGC8VJ ☆☆khailu☆☆
member
2422 2594 0 0
13| [177] #VYQYLUR2 #VYQYLUR2 linh
Elder
2299 2615 0 0
14| [122] #PQ88VQ2UU #PQ88VQ2UU the killer
member
2254 2748 0 0
15| [124] #YR89PCUYG #YR89PCUYG don't cry baby
member
2187 2550 0 0
16| [156] #PRYYY9PQR #PRYYY9PQR DORANOMONKID
member
2116 2832 0 0
17| [125] #88CJQ0JUP #88CJQ0JUP hoàng fc
member
2059 2423 0 0
18| [150] #QCPPUJ0C #QCPPUJ0C Thế Hưng
coLeader
1988 2205 0 0
19| [112] #Y0YLG9R8V #Y0YLG9R8V Raj kingdom
member
1889 2457 0 0
20| [77] #YYRCCCVYU #YYRCCCVYU anhdam
Elder
1845 2096 0 0
21| [71] #RPC0Y9L9 #RPC0Y9L9 idham fathin
member
1775 1829 0 0
22| [73] #LP28JUGUV #LP28JUGUV game 1
member
1733 1926 0 0
23| [58] #QP2CVQ0RV #QP2CVQ0RV ♂Lộċ⋆ÿänġhô♡
member
1601 1791 0 374
24| [79] #YC0YYJGVG #YC0YYJGVG Quangdu
member
1595 1536 0 0
25| [72] #YYYU2PGUU #YYYU2PGUU ZERO
member
1549 1942 0 0
26| [68] #YUUQQQRVG #YUUQQQRVG thinh ga 1
member
1354 1487 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here