#209LG8GP8 Ngọc Thảo Queen

Clan Level

6

Description

Ng-thảo xoạ quá giờ đổi Ng-Bính lừa dối AE lấy hình em gái Họ nối là mình ,có chồng 2 con vậy mà nối gái chưa chồng còn trinh luôn mới ghê.nhớ lời thề của em nếu em mà vô acc của phong em sẽ đời kiếp sẽ sanh làm súc vật cố mà vui cho hết kiếp nầy 👿

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
1791
4/50
Vietnam
open
0
1000
#209LG8GP8
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [62] #8CLQLCCGJ #8CLQLCCGJ Ngọc Thảo Queen
leader
1134 734 0 0
2| [45] #88JVQ0CJU #88JVQ0CJU thanhquavip
member
1005 583 0 0
3| [31] #YVUL029GC #YVUL029GC Phạm Như
member
981 910 0 0
4| [15] #VU8R0JUL #VU8R0JUL chungvungtau
member
465 50 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here