#209LVCC2U NaJOY.เล่

Clan Level

7

Description

ถ้าใคไม่ช้อนตีวอแล้ว เราจะเตะออกจากแคลน และอย่าขํคนมากน่ะ F.Cทุกคนน่ะ ตามนี้ไคมักส่งคน - วํอตี จะได้รับกานเลี่อนขั้น 2ขั้นตอน

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
10734
19/50
Laos
open
0
1000
#209LVCC2U
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [112] #YLYQCL8YV #YLYQCL8YV Viper
Elder
2285 3248 0 0
2| [115] #9RL8J2JR2 #9RL8J2JR2 [>★พอน★<]
member
2265 2343 0 0
3| [130] #PQ8YVC9VC #PQ8YVC9VC "รักน่า
member
2164 2435 0 0
4| [123] #YL0CQYCP #YL0CQYCP jackwow22
member
2083 2687 0 0
5| [103] #YQP82RLVU #YQP82RLVU me call
member
1899 2485 0 0
6| [85] #PUUYU0JJG #PUUYU0JJG MuchGamerTv
member
1345 2434 0 0
7| [91] #2UL9VU0VP #2UL9VU0VP เสือตัวท
leader
1323 2017 0 0
8| [64] #YUPPCCQVQ #YUPPCCQVQ ไมด้า
member
1307 2053 0 0
9| [81] #YGC9YLLUG #YGC9YLLUG Leej
member
1305 2267 0 0
10| [44] #YRJVGV22P #YRJVGV22P การ์ดดสื
member
1274 1814 0 0
11| [92] #PLGQL9VJP #PLGQL9VJP Bo...
coLeader
1259 2320 0 0
12| [67] #PG892PV0G #PG892PV0G ❤❤ꨟꨀ္ꨵꨕူ
Elder
1255 1630 0 0
13| [69] #PPPUGV00P #PPPUGV00P Roger Gunz
member
1241 1695 0 0
14| [51] #YCVRPJCJU #YCVRPJCJU เจอกูแน่
coLeader
961 1470 0 0
15| [41] #L80U0LGYJ #L80U0LGYJ สุลิน
member
955 1352 0 0
16| [47] #YJL28PGU9 #YJL28PGU9 ไก่นาเสเ
member
937 1547 0 0
17| [36] #YUP0GV92U #YUP0GV92U nong..
coLeader
936 408 0 0
18| [18] #YQV2PLCJL #YQV2PLCJL Tina223
coLeader
578 197 0 0
19| [8] #YQ28JUPR8 #YQ28JUPR8 7676
coLeader
344 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here