#209L8LRV MODERATOR TEAM

Clan Level

13

Description

แคลนก่อตั้งเมื่อ 20 มกราคม 2557 “กฏแคลน” 1️⃣ เข้ามาใหม่แนะนำตัวด้วย 2️⃣ ขอทหารให้ใส่ ชื่อ และ อายุ 3️⃣ ขอทหารไปฟาร์ม (ห้าม) กำหนดเลเวลสูงสุด คนบ้านเล็กจะได้ช่วยส่งได้ 5️⃣ War✔️เลเวลสูงสุดได้ครับ 6️⃣ กด War ทุกวันพุทธ รับคนที่พร้อมเท่านั้น!!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
30208
43/50
Thailand
inviteOnly
2
2000
#209L8LRV
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [177] #Y0L9UPGJ #Y0L9UPGJ นิกรรรร
coLeader
4764 4203 1372 1340
2| [176] #890UJR080 #890UJR080 ท่านแม่ท
Elder
4213 3140 3269 316
3| [154] #2J2VYQ2Q0 #2J2VYQ2Q0 กองทัพ อะ
Elder
4082 2296 143 104
4| [215] #CJLGUVUL #CJLGUVUL DEARZA SANOVA
leader
3694 2309 971 925
5| [211] #8J80GCCR #8J80GCCR ao
Elder
3664 3824 106 46
6| [181] #2PG02CJLU #2PG02CJLU เปลี่ยว
member
3619 3708 61 0
7| [192] #R8GU8CRV #R8GU8CRV OK THAILAND
Elder
3610 4512 121 137
8| [124] #YQCY0UJG9 #YQCY0UJG9 ต่ายงัยจ
Elder
3299 3207 467 656
9| [168] #PG90CVCY #PG90CVCY tear attach
member
3191 2581 152 434
10| [160] #2YPP28YG #2YPP28YG Boss
coLeader
3187 2946 866 1730
11| [145] #PR900RRJ #PR900RRJ นามิจัง
member
3075 2096 148 379
12| [176] #UQRG0CR0 #UQRG0CR0 kit
Elder
3047 4347 121 0
13| [148] #PQLP8VLR #PQLP8VLR nung
Elder
2997 2417 2 0
14| [147] #8V2LQ0J2 #8V2LQ0J2 makkaw
coLeader
2898 2459 1954 1316
15| [125] #RQG9PQQC #RQG9PQQC )~-ไoLยสเป็
member
2766 312 0 0
16| [181] #2RRRP9JGU #2RRRP9JGU ONCE
member
2749 3687 132 326
17| [122] #YRQVL8UG #YRQVL8UG poomin
Elder
2710 2259 650 1394
18| [149] #Y2YR0U9V #Y2YR0U9V guide
Elder
2577 2891 0 35
19| [127] #C28JVC8R #C28JVC8R doiTh
member
2554 2587 0 66
20| [118] #LL8LGPY90 #LL8LGPY90 PoNG
member
2543 2724 0 0
21| [142] #8QGJ9RPYP #8QGJ9RPYP Fee(id2)
Elder
2529 2789 12 99
22| [139] #RULVCQPL #RULVCQPL Pathfighting
Elder
2481 2725 10 0
23| [198] #VPQJ8Q0J #VPQJ8Q0J ELIXIR KING
coLeader
2475 2174 473 92
24| [110] #YJ0QQ8V9Y #YJ0QQ8V9Y [วายร้าย]
member
2407 2406 63 36
25| [129] #LG9GUJGGP #LG9GUJGGP Saiyfar CFC
Elder
2225 2550 204 267
26| [181] #PLVYCUVQ #PLVYCUVQ Bai-Tong
Elder
2206 3219 16 44
27| [199] #2UGUL0GU #2UGUL0GU พอเพียง
coLeader
2176 3898 121 135
28| [132] #2VQ9CPCQR #2VQ9CPCQR โนริกะจั
Elder
2096 2642 83 263
29| [180] #GLLYCV98 #GLLYCV98 Fee
Elder
2050 3437 100 194
30| [106] #YLG9G0Y9L #YLG9G0Y9L ทีแก่น
member
2019 2134 88 264
31| [92] #PYU0928PU #PYU0928PU Kingdom
member
1998 2115 231 793
32| [75] #Q8VY8VP2R #Q8VY8VP2R Tee43
member
1947 2122 100 93
33| [138] #9CQCQJ89Q #9CQCQJ89Q MyJacK
member
1929 2931 0 0
34| [117] #LRY0PVGVP #LRY0PVGVP ELIXIR KING 2
Elder
1883 2338 87 70
35| [126] #9QVVYCR0U #9QVVYCR0U Bee fc
Elder
1867 2581 0 0
36| [144] #YP2Y2P9QC #YP2Y2P9QC Superhero
Elder
1715 2774 0 67
37| [115] #8U9VGUUCC #8U9VGUUCC โคนัน ครั
member
1633 2517 0 0
38| [75] #LUJPYYVG0 #LUJPYYVG0 เมาที่ไห
member
1615 2016 101 439
39| [71] #LVLVLQPGP #LVLVLQPGP ใคร หว้า
Elder
1530 1996 243 306
40| [80] #YYUYYUU00 #YYUYYUU00 Taykung
coLeader
1517 176 1 31
41| [74] #P02QLUGR8 #P02QLUGR8 NUTYUKYIK88
Elder
1407 1903 119 175
42| [45] #L88QQPPYR #L88QQPPYR ทีแก่น2
Elder
1128 1562 0 20
43| [41] #Q2UQUUJGG #Q2UQUUJGG ViaGa
member
890 1217 45 40

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here