#209VU2V0 明朝

Clan Level

22

Description

养老部落,请在线的队友们积极捐兵,弓法为先,谢谢大家合作。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
26357
43/50
Afghanistan
inviteOnly
0
2400
#209VU2V0
Clan War League

Clan Labels

International

International

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [184] #8L0Y2L982 #8L0Y2L982 康斯坦丁
coLeader
4567 4910 0 68
2| [217] #8P2CL0QCC #8P2CL0QCC winchen
coLeader
3101 3889 0 0
3| [228] #QJQLCRV0 #QJQLCRV0 HuGO
coLeader
2976 3773 0 0
4| [212] #99CCPGRP #99CCPGRP YEUNGKITMING
coLeader
2901 3809 0 0
5| [189] #2UGL9CJ8Y #2UGL9CJ8Y 【建文帝】朱允炆
Elder
2838 4000 0 0
6| [212] #28LR8RV89 #28LR8RV89 海带绿豆沙
Elder
2834 2634 0 0
7| [122] #YG88CC2G2 #YG88CC2G2 《虎威》
coLeader
2809 2284 0 0
8| [235] #LG29PRPV #LG29PRPV 滔滔大本营
coLeader
2789 3932 0 0
9| [193] #2080VRJP #2080VRJP 丶Jayce
Elder
2778 5000 0 0
10| [229] #V0G80C2C #V0G80C2C winchen
coLeader
2765 3750 0 0
11| [170] #2QV0JGP9 #2QV0JGP9 Rocky's City
Elder
2765 3249 0 0
12| [122] #YPQ8J2JRU #YPQ8J2JRU 农家庄
coLeader
2742 2208 72 0
13| [176] #2QQUP9JQG #2QQUP9JQG 汉陵阁
Elder
2708 4089 0 0
14| [122] #YLULRQQ2Y #YLULRQQ2Y 农家庄
coLeader
2664 2507 0 0
15| [194] #82RJYL9 #82RJYL9 桥梓镇
Elder
2617 2568 0 0
16| [173] #2G2RVRJ9Q #2G2RVRJ9Q 只能推平煞笔
Elder
2567 5000 0 0
17| [172] #2LL28VQG #2LL28VQG Arh G
leader
2548 2798 168 30
18| [180] #YPJQL2YQ #YPJQL2YQ 随便玩
Elder
2547 3997 0 0
19| [155] #298UCU80P #298UCU80P 最强包粟
Elder
2520 2281 0 0
20| [104] #PRJLPU8GG #PRJLPU8GG 1313131
Elder
2479 2395 0 0
21| [181] #22CP8Y0UP #22CP8Y0UP 糖果村庄
Elder
2465 2672 0 0
22| [177] #2QQCL0LQ0 #2QQCL0LQ0 我派小偷去抢劫
Elder
2402 2917 0 0
23| [103] #PUJPQPY9G #PUJPQPY9G 哈哈
Elder
2280 2652 0 0
24| [109] #YJQJG0CL #YJQJG0CL ●.●
Elder
2237 1945 0 0
25| [111] #PQVRLU2VL #PQVRLU2VL 星晨
Elder
2208 2297 0 0
26| [128] #PLUU92J08 #PLUU92J08 木木
Elder
2125 3532 0 0
27| [101] #PP02R9JVJ #PP02R9JVJ BBSS龙神
Elder
2112 2108 0 0
28| [100] #98YLVLVVV #98YLVLVVV 飞鑫
Elder
2096 1808 0 29
29| [207] #2VUYUUU0 #2VUYUUU0 强者
coLeader
2083 3426 0 42
30| [114] #88G8Y9UUU #88G8Y9UUU 神域
coLeader
2042 1964 0 0
31| [131] #PUPULP0G0 #PUPULP0G0 Rainsing
Elder
2021 2997 0 0
32| [140] #P8JQ0Q2U0 #P8JQ0Q2U0 King.老爹
Elder
1983 2396 0 0
33| [93] #LQPGR929Q #LQPGR929Q 哥是个传说
Elder
1945 2435 0 1
34| [95] #PCR98QL8Q #PCR98QL8Q mc你爸爸
Elder
1933 2178 0 0
35| [108] #Y8VG0Q22C #Y8VG0Q22C 风格
Elder
1927 2192 0 0
36| [109] #89CJ2LGVC #89CJ2LGVC FZ方丈
Elder
1926 2110 0 0
37| [136] #L2GVLQQL #L2GVLQQL 桃花源
Elder
1877 3211 0 0
38| [85] #L8YU2VLJG #L8YU2VLJG Aook~深秋
Elder
1860 2311 0 30
39| [112] #8PVGLR2YQ #8PVGLR2YQ 爱妃
Elder
1722 1394 0 0
40| [138] #PLQY20GL #PLQY20GL 乀Vv-GoR.
Elder
1652 194 0 0
41| [126] #PQGL9CLCC #PQGL9CLCC 逐梦
Elder
1646 2588 0 0
42| [101] #JGC8U8Q2 #JGC8U8Q2 小草
Elder
1349 697 0 0
43| [58] #Q00GCJPQ0 #Q00GCJPQ0 冉冉长不高
member
1149 1892 0 40

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here