#20CGULPPP 流浪部落

Clan Level

8

Description

796848009这是部落QQ群 骂人,不听从指挥,伸手党者,通通送飞机票 捐兵1500长老,3000,并在部落积极参加活动升副首

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
14448
35/50
China
open
1
1800
#20CGULPPP
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [154] #90U8CYU2Y #90U8CYU2Y 流浪太阳
leader
2673 2025 0 0
2| [124] #PJPQPJQQP #PJPQPJQQP 123
coLeader
2587 3161 0 37
3| [115] #PJ90YUC8Q #PJ90YUC8Q 杨家将王者
coLeader
2279 2728 65 7
4| [111] #9J2900JRJ #9J2900JRJ 流浪首领
member
2211 862 0 0
5| [108] #L8UYUQ2LV #L8UYUQ2LV 神学霸
coLeader
2163 2228 0 0
6| [69] #LP9UJJV0C #LP9UJJV0C 桀桀桀
member
1965 1631 0 0
7| [88] #YJP9QYC9V #YJP9QYC9V 流浪儿子
member
1781 1882 0 0
8| [71] #PYRVRU8GV #PYRVRU8GV 和平圣殿
Elder
1778 1967 0 0
9| [76] #YPPYLRGUY #YPPYLRGUY 流浪地球
member
1748 345 0 0
10| [85] #L22PYQ0VJ #L22PYQ0VJ 未来!
Elder
1748 2203 29 30
11| [72] #YPVVC08G0 #YPVVC08G0 老子
member
1680 155 0 0
12| [74] #YR8QJJ0YL #YR8QJJ0YL 隧道建设
member
1457 2043 0 0
13| [79] #28L00RVG0 #28L00RVG0 账账
member
1446 1480 0 0
14| [62] #L8QC9JU28 #L8QC9JU28 小花花
member
1186 1193 0 0
15| [48] #LPCRVVVJ2 #LPCRVVVJ2 烟花易冷
member
1150 230 0 0
16| [50] #YUU2CG22C #YUU2CG22C 郊野公园
member
1015 1382 0 0
17| [44] #YQQ80QR8Q #YQQ80QR8Q 史芾夫大神
member
960 1705 0 0
18| [40] #LYVJGCYGL #LYVJGCYGL 大饕餮
coLeader
899 1181 0 0
19| [35] #YVUGUJ88G #YVUGUJ88G 只思l三生有幸
member
842 1092 0 0
20| [32] #LU8RQVP0V #LU8RQVP0V 赋之莫愁
member
842 800 0 0
21| [36] #Q2P8UR0VL #Q2P8UR0VL 嘿嘿嘿
member
840 1280 0 0
22| [36] #LY90J9QU2 #LY90J9QU2 !!!!!!!!
member
836 970 0 20
23| [29] #Q2J28U0CQ #Q2J28U0CQ 梦→(知)@
member
811 168 0 0
24| [23] #LLJVQLGJU #LLJVQLGJU 非常nb
member
739 748 0 0
25| [28] #L9RPVV0VP #L9RPVV0VP ☞战神☜
member
711 1196 0 0
26| [33] #LJRLJGVRQ #LJRLJGVRQ 各什村
member
687 1439 0 0
27| [21] #LRYYL2P22 #LRYYL2P22 有情
member
680 554 0 0
28| [30] #LRY9VPU2G #LRY9VPU2G 就看见
member
657 539 0 0
29| [22] #LP8RGVCCU #LP8RGVCCU 小鸡的村庄
member
639 267 0 0
30| [12] #Q0JLVJPL9 #Q0JLVJPL9 云霄
member
554 272 0 0
31| [25] #P9C0GULL9 #P9C0GULL9 49破风骑士
member
554 789 0 0
32| [23] #YQPPPUUYL #YQPPPUUYL 小3
member
546 112 0 0
33| [12] #LYGRGY80L #LYGRGY80L 蒋的小号
member
540 425 0 0
34| [16] #L8G9GG8C0 #L8G9GG8C0 “柒”
member
531 553 0 0
35| [13] #LURGJUL0L #LURGJUL0L 西瓜草莓蛋糕糖霜
member
517 50 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here