#20CJ2CQLY 雨后最美的浮萍

Clan Level

14

Description

休闲部落,捐兵1500长老5000副首,十本起收,急着要援加QQ群150451391部落战连开。联赛期间不要躺王,捐兵无要求,能打竞赛联赛即可

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
30540
38/50
International
inviteOnly
0
2600
#20CJ2CQLY

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [195] #28CV082U #28CV082U Alex.lv
coLeader
4963 4440 1274 787
2| [188] #L8YCRRRPC #L8YCRRRPC 瑟瑟发抖
coLeader
4914 4345 1022 780
3| [200] #PQR0RURLJ #PQR0RURLJ 魔笛•尬舞
coLeader
3737 3378 0 0
4| [133] #L0P9RUP8V #L0P9RUP8V lronman
Elder
3624 2860 173 238
5| [184] #YJGY9JUPU #YJGY9JUPU 江洲村
member
3615 3915 0 0
6| [174] #8L9JC02PY #8L9JC02PY 知冬落雪
member
3550 3312 215 123
7| [217] #C899LR2J #C899LR2J Ace丶
member
3507 3853 166 0
8| [96] #Q8P09YUPG #Q8P09YUPG 借你女儿还你外甥
member
3470 2782 0 1374
9| [115] #L0QJRC02U #L0QJRC02U 废话
member
3450 1950 0 1036
10| [170] #20U9PCJVJ #20U9PCJVJ 少年强则少女扶墙
Elder
3448 3357 396 653
11| [198] #VUC0L9RU #VUC0L9RU 璞璞木叶
Elder
3141 3621 135 387
12| [161] #YUJVVLG2L #YUJVVLG2L 西方大厦
Elder
3095 3248 222 314
13| [120] #8PCJLGQG #8PCJLGQG 宝爷之村
member
2990 1785 0 0
14| [117] #L9PLCP2PJ #L9PLCP2PJ esusj
member
2943 2767 0 0
15| [207] #PJGY2VCL #PJGY2VCL (^-^)让我干一次(^-^)
member
2931 4917 0 0
16| [120] #9Y99C8U8V #9Y99C8U8V 飘渺★天狼
member
2865 1942 0 0
17| [146] #29VPCYGUQ #29VPCYGUQ 宝宝
member
2820 2642 284 0
18| [193] #20RJCQQ22 #20RJCQQ22 ☞牛奶
coLeader
2817 2802 1197 227
19| [126] #L88JR800G #L88JR800G 清风吹离愁
member
2804 2406 91 266
20| [129] #80QYURUGJ #80QYURUGJ 疯狂的嫖客
member
2698 1836 0 0
21| [198] #L8JQJCCC9 #L8JQJCCC9 空城
leader
2685 4674 1476 836
22| [154] #YC29CYC2R #YC29CYC2R 曌梦
member
2684 1739 0 0
23| [218] #8YPRGRJ9C #8YPRGRJ9C 高丽风情
coLeader
2633 4213 1178 618
24| [165] #PJR28JJ2P #PJR28JJ2P 邪灵山庄
member
2579 4166 93 40
25| [125] #YJ9VVGGG9 #YJ9VVGGG9 无敌防御线
member
2498 2368 0 0
26| [206] #PY9JC288V #PY9JC288V 雄霸冲突
member
2474 3204 0 45
27| [137] #L0CL9R2U2 #L0CL9R2U2 为了种族
Elder
2420 3060 0 0
28| [186] #9CR08CGYL #9CR08CGYL 流光飞雨
member
2351 5000 0 144
29| [101] #YYVGP9R9Q #YYVGP9R9Q 流璃星空
member
2250 2059 30 70
30| [87] #YJRGLGGC9 #YJRGLGGC9 儿子乖。
member
2009 1769 0 0
31| [77] #LLU0RGY98 #LLU0RGY98 520
member
1983 2180 0 0
32| [102] #Y9UPPGLVC #Y9UPPGLVC 总裁灬部落
member
1973 1514 0 0
33| [106] #P2LRYGYPC #P2LRYGYPC 123
member
1929 2710 0 0
34| [74] #LJ8UVRLYY #LJ8UVRLYY 雪域熊猫
member
1366 2105 0 0
35| [171] #PG08GP9R #PG08GP9R 林九歌
coLeader
1291 3771 190 142
36| [74] #Q2VCCL228 #Q2VCCL228 日不落帝国
member
1282 2123 0 0
37| [63] #L0R0990QU #L0R0990QU 东方小镇
member
1164 1655 0 62
38| [44] #LQ2QPVPCP #LQ2QPVPCP 阿露露
member
890 1658 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here