#20C90890V ae.War !!

Clan Level

4

Description

Chào mưng ae đến với hội ae war hội hoà đồng vui vẻ War luôn luôn ..Hội lập ngày2/5/2018 Chúc ae vui vẻ .... TRÂN THÀNH CÁM ƠN

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
8161
15/50
Vietnam
open
0
1500
#20C90890V
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [111] #P2V8QRQLQ #P2V8QRQLQ song ngam
coLeader
2216 2094 0 0
2| [135] #29VQ800YG #29VQ800YG vợngườita
member
2014 2498 0 0
3| [107] #PJYU8CRG0 #PJYU8CRG0 N. G. Lộc
coLeader
1545 2906 0 0
4| [91] #80URV0PRR #80URV0PRR nam dai
leader
1524 1997 0 0
5| [124] #2V9U0PYC0 #2V9U0PYC0 HoànG
Elder
1425 2371 0 0
6| [58] #Y0GCCQVVU #Y0GCCQVVU tao ko biết
Elder
1284 1568 0 0
7| [55] #Y28Q0GV9C #Y28Q0GV9C thanh
Elder
1184 1343 0 0
8| [45] #YLUJQCV08 #YLUJQCV08 ttny
coLeader
1146 2031 0 0
9| [33] #YP29QGU0U #YP29QGU0U thông
Elder
1120 1135 0 0
10| [44] #YL8CCPC89 #YL8CCPC89 huong
coLeader
983 1695 0 0
11| [40] #YYR0L0LQL #YYR0L0LQL Quang
Elder
937 1586 0 0
12| [27] #P99YYQLRR #P99YYQLRR Nam Định mệnh l
Elder
785 1390 0 0
13| [19] #YQ20URG8G #YQ20URG8G Thành Dathhgg
Elder
744 196 0 0
14| [16] #YRQGPG8GY #YRQGPG8GY truong
Elder
664 631 0 0
15| [16] #YQLUPJCUV #YQLUPJCUV CoTi
member
643 50 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here