#22QUG9J8 互刷_COC

Clan Level

22

Description

互刷系列_本部。收九本捐兵五万以上,新人红字消失前捐收1000+,成员赛季捐4000,半赛季考核一次,以2000为标准,捐收比不高于1:3。Q群145499401,部落禁止随意外出。关注Z盟交流群:641936928,懂得来

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
39345
50/50
Benin
inviteOnly
4
600
#22QUG9J8
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [227] #QLURPP2U #QLURPP2U Dark
coLeader
5075 4156 8512 10498
2| [235] #9VQ8GQ09 #9VQ8GQ09 Red
leader
5048 4081 14873 7556
3| [218] #YVR02PCJ #YVR02PCJ 天天之城
Elder
5036 3816 12262 10431
4| [213] #L2VQVCYJ #L2VQVCYJ 鬼迷心窍
member
4696 3840 2680 5746
5| [196] #U288QJPL #U288QJPL 海是倒过来的天
member
4694 4280 3875 7328
6| [202] #PG9YVY02 #PG9YVY02 若水堂大马911
Elder
4576 3875 1556 1680
7| [205] #RYPUJJ9U #RYPUJJ9U 迷失
member
4520 4543 2642 4156
8| [186] #988YGRQG #988YGRQG lisa
member
4197 3250 1389 4507
9| [223] #YVUQGGRG #YVUQGGRG 星火
coLeader
4178 4381 5358 7276
10| [189] #PGGGPQY2 #PGGGPQY2 yiyi_w
member
4147 3537 2103 3208
11| [235] #808CJ2UQ8 #808CJ2UQ8 勇宏
Elder
4136 4207 10342 5377
12| [223] #R0RPRV0C #R0RPRV0C 清幽谷
coLeader
4119 3213 2897 1342
13| [238] #RQV88CQ9 #RQV88CQ9 zhao21
coLeader
4114 3868 4972 4010
14| [226] #PQ28RCL #PQ28RCL BOND
coLeader
3957 4186 8966 7447
15| [181] #UCRQP082 #UCRQP082 Legendary、BX
coLeader
3817 2935 3513 1081
16| [214] #8VL98JY8 #8VL98JY8 ma r k z 0
member
3797 4274 4010 3608
17| [183] #209QG8PLL #209QG8PLL Steven23
member
3542 3394 7164 4573
18| [159] #9V2090YG #9V2090YG 吹波糖
member
3492 3132 404 896
19| [204] #PJLLVV2 #PJLLVV2 Genwen.L
member
3385 4421 2408 5347
20| [154] #2R20GPCG #2R20GPCG 伟大的宝哥
member
3367 2236 64 70
21| [168] #2PJLYQ9V2 #2PJLYQ9V2 kelvin
member
3362 3361 7826 4982
22| [155] #V2LR0Q8G #V2LR0Q8G 军爷
member
3339 2192 70 852
23| [218] #8C8UJQYU #8C8UJQYU AD大叔
Elder
3300 4345 13275 10751
24| [104] #PLPCRLQPJ #PLPCRLQPJ 顽皮的猪
member
3200 2820 2796 3558
25| [153] #L09QYGQ #L09QYGQ Lancer苍白的正义
Elder
3135 2277 1367 1561
26| [133] #9GCQJ90LR #9GCQJ90LR 回忆~明月
member
3074 2996 766 690
27| [161] #PRQQ0YUY #PRQQ0YUY 泡泡龙
member
3071 2349 1400 682
28| [159] #9YYLJQ00 #9YYLJQ00 tony村
member
3048 2662 866 953
29| [137] #QC2Y0GGQ #QC2Y0GGQ 利物浦
member
2945 2572 1791 4126
30| [230] #R8LVGJJR #R8LVGJJR Leonpool
coLeader
2806 4229 10026 3803
31| [79] #YVGV2YPUC #YVGV2YPUC 二哥村
member
2785 2135 0 2539
32| [132] #2UQQP0LJ #2UQQP0LJ 八块腹肌的梁朝伟
member
2725 2607 315 921
33| [148] #8YUPU8R9R #8YUPU8R9R 萧钧轩宇
member
2575 2746 4110 754
34| [145] #8L0GQQRVJ #8L0GQQRVJ HELLO灬懵懂
member
2548 2900 1879 4113
35| [132] #88P9P29PY #88P9P29PY 梦之殿
member
2524 2272 1836 3327
36| [171] #LLYLVVUL #LLYLVVUL 共和国之辉
member
2500 3472 1807 3203
37| [141] #82GGURUQ2 #82GGURUQ2 唐宋元明清
member
2456 2814 390 330
38| [189] #89V0VUJPP #89V0VUJPP 西贝撒浪嘿
Elder
2407 2571 2071 646
39| [222] #VQ02PJ90 #VQ02PJ90 Sky.天空
coLeader
2341 4197 2124 1934
40| [105] #9GLG8CUGJ #9GLG8CUGJ 阿霸帝都
member
2340 2248 0 0
41| [195] #2V09RYLYU #2V09RYLYU ZGYarphetiS
member
2336 3676 2285 3348
42| [123] #89CQY0UGC #89CQY0UGC 宇智波佐助。
member
2287 2152 12 105
43| [136] #8C8JYVCQU #8C8JYVCQU 霖尤
member
2256 2473 1370 4582
44| [127] #9U9YRYUJ9 #9U9YRYUJ9 加德州
member
2112 2977 357 904
45| [73] #YRGLQQGV8 #YRGLQQGV8 绽若雪山庄
member
2040 1966 444 1302
46| [151] #Y2G0L29C #Y2G0L29C 别担心@你们的奶妈
coLeader
1962 2405 8076 1956
47| [177] #2Y2CCYJUJ #2Y2CCYJUJ 文青
member
1898 2404 311 717
48| [87] #YU0CVYLV8 #YU0CVYLV8 BoBi_WangVV
member
1682 2301 1043 9162
49| [102] #YGJ9C2VRG #YGJ9C2VRG 嘟城
member
1502 2638 8144 14456
50| [141] #8P08V9LVC #8P08V9LVC 给我个麻袋装钱
member
1093 2279 967 1449

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com