#29CVQVGC 佛山唔得返顺徳2

Clan Level

17

Description

捐兵两千给长老,五千给副首,捐收比普通成员要求一比二,长老一比一,副首二比一。部落战连开,不能越位打,全员参战,挂红牌者次数不能超过三次,否则请离开。进部落常驻者加微信panrujia,不进群不能打部落战!默认捐弓法胖

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
31663
44/50
China
inviteOnly
2
2100
#29CVQVGC
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [202] #8QV9VC0R #8QV9VC0R 番薯村
coLeader
4678 4071 829 1936
2| [146] #YYJQ9RGYL #YYJQ9RGYL VV聪
member
4491 3656 332 152
3| [190] #2JJG0PJ82 #2JJG0PJ82 周天
coLeader
4434 3957 909 414
4| [226] #G0CPYQYU #G0CPYQYU 熊猫基地
coLeader
3604 3527 0 0
5| [127] #89L20LR00 #89L20LR00 缘分天空
coLeader
3520 1458 1634 4110
6| [131] #9QJ220PPU #9QJ220PPU cyj
Elder
3314 2185 5250 1753
7| [105] #YJ029G0L0 #YJ029G0L0 飞机你妹
Elder
3310 2875 2044 3289
8| [138] #9L2VJULUR #9L2VJULUR 美丽中国8688
member
3273 2709 385 0
9| [111] #9JVRPRJUP #9JVRPRJUP 污鬼2
member
3268 1340 54 184
10| [133] #9PVGPQQLQ #9PVGPQQLQ 海瑟天蓝
coLeader
3206 2759 5763 5803
11| [146] #2QCVUJPUR #2QCVUJPUR 春华秋实
Elder
3154 2698 3415 4897
12| [135] #9G9PYVV9L #9G9PYVV9L 恒悦集团
member
3118 2111 918 325
13| [102] #PQ98R9UPJ #PQ98R9UPJ shh6
member
3084 2400 218 431
14| [150] #82Y2L8GU #82Y2L8GU teddyhjh
member
2958 3221 0 0
15| [181] #88JC8898L #88JC8898L mr.xiong
leader
2956 3037 578 528
16| [124] #U890J8GQ #U890J8GQ 郑友志
member
2955 1722 0 35
17| [111] #PYVQVRR80 #PYVQVRR80 孤竹chung
member
2928 2622 1500 1275
18| [159] #2CYUGR9P #2CYUGR9P 宝宝兜兜有糖糖
member
2889 3691 0 400
19| [127] #8JJ8V29Y9 #8JJ8V29Y9 @ii
member
2859 2042 1610 1349
20| [191] #2YVGQUQ8L #2YVGQUQ8L 月之夏诺
Elder
2850 4743 2275 324
21| [129] #PV8JLYQPQ #PV8JLYQPQ 王者村庄
member
2760 3108 426 885
22| [132] #9VCG29VVC #9VCG29VVC 炼狱血魔神
coLeader
2734 2569 588 2405
23| [103] #9PCLQC202 #9PCLQC202 夜笙
member
2702 2673 113 168
24| [154] #Y09GUJGPV #Y09GUJGPV 诡异
member
2693 3132 39 0
25| [200] #QP8JCG9V #QP8JCG9V 林家村
coLeader
2621 3817 6747 4235
26| [69] #L28L9QJ9G #L28L9QJ9G 梦幻老铁
member
2595 1585 80 166
27| [114] #90L998UQ #90L998UQ 韩式部落
member
2585 2178 0 66
28| [129] #Y82UG8CPY #Y82UG8CPY 芝麻糖厂长
member
2547 2969 275 314
29| [118] #99G08YCJR #99G08YCJR 飞机在线
member
2520 1261 174 131
30| [124] #QYJ98RYY #QYJ98RYY Caesar
member
2475 1876 442 786
31| [96] #YYP90URQU #YYP90URQU 雨落心城
member
2392 2287 0 0
32| [121] #P9R0L8L8J #P9R0L8L8J Goodbye
member
2378 2463 36 167
33| [118] #GV8Q0VVY #GV8Q0VVY geminil
member
2377 1761 0 0
34| [78] #L2CQGCVGY #L2CQGCVGY 王者人民
member
2369 2249 96 93
35| [104] #CLUGJLLC #CLUGJLLC Pretty
member
2331 2249 0 31
36| [143] #8CRC8LVLP #8CRC8LVLP 维尼熊
member
2276 2313 719 987
37| [112] #8CJR2JYYL #8CJR2JYYL 抗抗
member
2261 2178 32 61
38| [117] #VLCLJV92 #VLCLJV92 笨笨
member
2224 1485 535 0
39| [91] #P0LY9U82V #P0LY9U82V BusterWolf
member
2201 2058 91 246
40| [127] #8UGCQL8QP #8UGCQL8QP 毒♡爵爷‥∝
member
2182 2312 534 684
41| [119] #PRLQVLCCQ #PRLQVLCCQ coc大魔王
member
2091 2883 177 0
42| [90] #L00RUYLQJ #L00RUYLQJ 黑夜@白天
member
2051 2126 52 351
43| [72] #900U2YV9Q #900U2YV9Q 6一6
member
2024 1941 0 36
44| [78] #YJVCRP22U #YJVCRP22U 苏苏最可爱
member
1957 1743 0 31

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com