#2G20VC0C BUGIS MATAJANG

Clan Level

18

Description

WELCOME...OPEN RECR new member TH 12 ...siap push..no drama..no sara or politics topic...have fun go mad,,,ewako BM 💪💪💪,, Ally IE(indo eternity)

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
49016
36/50
Indonesia
inviteOnly
4200
#2G20VC0C
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [213] #YCYL9QJU #YCYL9QJU Daeng_Kulle
coLeader
6076 4000 10548 15679
2| [209] #PLQGGRLQ #PLQGGRLQ Ď Ă Ř Қ Ň Ê Ŝ Ŝ
coLeader
6036 2997 408 328
3| [219] #CJU2JLU2 #CJU2JLU2 ☆ JIHAN ☆
Elder
5897 2367 272 591
4| [207] #GPYYCPQG #GPYYCPQG Achilles
coLeader
5886 2274 5405 12894
5| [216] #2VCLPRP08 #2VCLPRP08 ariel
Elder
5788 3515 0 0
6| [209] #QRYJQCP #QRYJQCP BALECOZ
coLeader
5724 3184 6068 11488
7| [235] #2R9UPG20 #2R9UPG20 D A R K N E S S
coLeader
5647 4057 19024 10362
8| [204] #2L8GUV0JG #2L8GUV0JG [email protected] [email protected]
coLeader
5517 3526 6895 5706
9| [218] #CGP8L9YL #CGP8L9YL Milu Lakuttu BM
coLeader
5448 2313 3574 5528
10| [207] #U2YQGU90 #U2YQGU90 CSM_KEKE
Elder
5393 4030 3014 3813
11| [192] #22QC2GUQ0 #22QC2GUQ0 B 12 1 EL
Elder
5346 3997 5221 5985
12| [242] #QYC02CY #QYC02CY D.A.R.K.N.E.S.S
coLeader
5200 3955 8849 808
13| [202] #8UC9G8V #8UC9G8V Mr Sam Rock'sJr
coLeader
5160 1870 1083 1643
14| [223] #RGCJ0LUG #RGCJ0LUG SUHUMONK
coLeader
5148 3822 0 0
15| [216] #GPG90CGG #GPG90CGG UZUMAKI NARUTO
coLeader
5129 2532 0 84
16| [222] #8J9PGLR8 #8J9PGLR8 Mr.x
coLeader
5080 4214 1982 1868
17| [184] #22GUCJG0Q #22GUCJG0Q Aldhychowder
Elder
5072 1498 1718 5234
18| [186] #8Q089JG2 #8Q089JG2 INJANG.BM
coLeader
5057 2425 1100 914
19| [183] #298UCY2JL #298UCY2JL zuas akbar rj
Elder
5041 3315 1619 3558
20| [186] #22GPU9RGQ #22GPU9RGQ ka ibal
coLeader
4846 2571 2346 2987
21| [165] #JRL92QQY #JRL92QQY Meno
Elder
4667 3184 5868 3708
22| [209] #U9RUR2G9 #U9RUR2G9 bad_boy
coLeader
4664 2508 0 0
23| [202] #GYQJYC0V #GYQJYC0V khindy 260602
leader
4646 2982 5716 5660
24| [215] #CQJQ80Q #CQJQ80Q Labolong
coLeader
4605 3081 0 0
25| [182] #V0RPYCRC #V0RPYCRC Mohammed Jae
Elder
4477 2034 979 1747
26| [202] #2LR0G0GP #2LR0G0GP ✴NITRA jr BM✴
Elder
4473 2688 3805 3658
27| [182] #2C8LLGQY #2C8LLGQY Namar
coLeader
4423 2488 2972 1122
28| [181] #L0VCQCJ #L0VCQCJ Sally InD
coLeader
4358 1549 3113 112
29| [225] #290GCUU09 #290GCUU09 T I G E R [BM™]
Elder
4355 3582 6782 5040
30| [194] #L9YVQ2G9 #L9YVQ2G9 T I G E R
Elder
4255 2965 3340 5720
31| [185] #VU9Y9UYQ #VU9Y9UYQ ochacobain
Elder
4229 2288 6642 3034
32| [219] #8LPP08L8 #8LPP08L8 Ndhye Ghost War
coLeader
4228 2238 8442 3493
33| [195] #R2VR8QCV #R2VR8QCV *Kiky Agustin*
coLeader
4189 1943 5803 3038
34| [146] #8RR0G9CPC #8RR0G9CPC ✨Nurmiati_1987✨
Elder
3656 2009 198 1943
35| [124] #8LYJ9QR8G #8LYJ9QR8G Nur Mardhiyah
Elder
2896 1233 2132 0
36| [116] #RYJLP2CJ #RYJLP2CJ Aldhychowder
Elder
2431 1952 2268 216

Join Our Discord
www.000webhost.com