#2J800YJJ Tórsbyrgo

Clan Level

12

Description

Tað er ikki krav at vera við í Kríggj, men tað er krav at leypa á tá man ER við í Kríggj... So vel teg grønan ella reydan inni á persónliga profile. So veit man hvør er við uppá Clan Wars!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
24475
47/50
Faroe Islands
inviteOnly
0
0
#2J800YJJ
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [178] #8QGP0LQC #8QGP0LQC Jakup2811
coLeader
4606 3999 2743 1575
2| [178] #Y88U0898 #Y88U0898 HunkThePunk
coLeader
3866 4706 906 2678
3| [156] #GGQJJYQJ #GGQJJYQJ Áron
member
3694 3402 6238 4245
4| [161] #9YVQRYV9R #9YVQRYV9R MrB8R
member
3349 3651 0 70
5| [106] #YCC9QUP2Y #YCC9QUP2Y my neme is jeff
member
3225 2336 493 1699
6| [145] #CY8LCYRP #CY8LCYRP Hendrik
member
3095 3272 1666 1569
7| [140] #CGL8GGLY #CGL8GGLY kragestone
leader
2918 3623 814 1369
8| [110] #PRG0J22 #PRG0J22 dánial j
coLeader
2820 1999 456 531
9| [118] #YVPGL29G #YVPGL29G beast boy951
Elder
2681 2297 1798 1602
10| [148] #80CGR82V #80CGR82V Bláberg
coLeader
2675 3600 275 361
11| [184] #8YPLRRRCY #8YPLRRRCY Hoyvík
coLeader
2621 4270 4918 384
12| [179] #2PV08VRQJ #2PV08VRQJ HENRY BERG
coLeader
2306 3968 595 375
13| [150] #JP2LLGLQ #JP2LLGLQ Gunnar
coLeader
2261 4000 0 0
14| [132] #82C9PV99 #82C9PV99 pounder77
coLeader
2221 3053 0 0
15| [94] #PLPR89UV #PLPR89UV runi
member
2172 1475 0 770
16| [84] #2208QP20 #2208QP20 doffur 10
member
2037 1815 1 136
17| [78] #9U0JYUQ2Y #9U0JYUQ2Y Krage's Landing
coLeader
1977 1708 516 975
18| [79] #8Y29CJ8J #8Y29CJ8J Minas tirith
coLeader
1827 205 0 0
19| [93] #RLYJJY00 #RLYJJY00 bumms
member
1735 2273 0 0
20| [116] #JPVCGGYY #JPVCGGYY Gravkúgvin
Elder
1603 1656 0 0
21| [92] #PPUPV29P #PPUPV29P Róar 7 best
member
1528 1519 0 0
22| [84] #Q2QJ9VQV #Q2QJ9VQV JackTheChicken
member
1363 1866 0 104
23| [57] #2YL9GV0JR #2YL9GV0JR brandur
member
1357 50 0 0
24| [87] #2PGRQVYVC #2PGRQVYVC Lord Benja
coLeader
1332 1101 0 0
25| [96] #80JLU2R8 #80JLU2R8 MarkusM
member
1331 1780 1 0
26| [57] #YUYQU09CP #YUYQU09CP AllanDP12
Elder
1304 1824 60 944
27| [60] #JU9LYQ28 #JU9LYQ28 remy+16y
member
1298 1442 0 0
28| [86] #UY8LGLYL #UY8LGLYL Jakup2811 3
member
1258 777 0 130
29| [76] #J2VVURPG #J2VVURPG Teitur
member
1216 468 0 0
30| [80] #89Q2QVQL #89Q2QVQL Jakup2811 2
member
1210 1533 720 255
31| [89] #82VJCV0P #82VJCV0P hr coolsen
member
1179 1091 0 26
32| [66] #PRUPQ8JRG #PRUPQ8JRG Maðkapirran
member
1178 198 0 0
33| [72] #U9P022RV #U9P022RV Grindalykkjan
member
1153 649 0 0
34| [36] #L8PP2GGV8 #L8PP2GGV8 BitGaming
member
1129 447 0 129
35| [50] #L99G9JC9Y #L99G9JC9Y torarin123
member
1123 999 138 0
36| [61] #YYYRGQ292 #YYYRGQ292 lick lick rói
member
1108 1731 0 60
37| [56] #9G0JL9J99 #9G0JL9J99 secondary jeff
member
1088 1525 0 140
38| [44] #YUYGV20RJ #YUYGV20RJ AronB36erBest
member
1082 607 48 220
39| [48] #YGJGQCGQ0 #YGJGQCGQ0 Island Master
member
1052 1584 0 150
40| [67] #LRLQ2YRU #LRLQ2YRU djoni's town
member
1019 50 0 0
41| [54] #LCQG2V0Q #LCQG2V0Q magnus
member
947 50 0 0
42| [39] #UV2CUUG2 #UV2CUUG2 markus6
member
913 104 0 0
43| [34] #YRRGV08PV #YRRGV08PV Doffa
member
866 167 0 0
44| [29] #8RYLLV0Y9 #8RYLLV0Y9 alfred
member
797 1537 0 60
45| [24] #PJ2C8299P #PJ2C8299P oystein?
member
735 734 0 0
46| [18] #L8RUV9YR2 #L8RUV9YR2 hbsejje
member
590 578 0 0
47| [7] #L8YY0UR9C #L8YY0UR9C TRUMP 2
member
113 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com