#2LQCUQP0 VOZERS VN

Clan Level

15

Description

VOZERS -mặc định tuyển LOZ thôi nhé!😘😘😘

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
47896
42/50
Vietnam
inviteOnly
4200
#2LQCUQP0
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [212] #RYUQ0U90 #RYUQ0U90 THANH NU 18+
member
5796 3995 3404 5369
2| [223] #R8LRYLP #R8LRYLP lebonfashion
leader
5789 3742 8969 9294
3| [225] #9PY8GJCG #9PY8GJCG Lão Gia Gia
coLeader
5615 2977 1385 8397
4| [238] #P99PJVPJ #P99PJVPJ ubunZ™
coLeader
5577 4710 3637 7661
5| [206] #GVYUGY82 #GVYUGY82 Quỳnh Chi
coLeader
5530 3070 1835 8721
6| [206] #9JRCR8G #9JRCR8G zzKenseIzz
coLeader
5336 4082 6995 6238
7| [237] #G8R8R2PV #G8R8R2PV Hung78
coLeader
5319 3807 8486 6005
8| [209] #L8G02GVJ #L8G02GVJ JunYing
coLeader
5240 2411 1455 4047
9| [207] #YVGL0JJ #YVGL0JJ TRUNG NGUYEN
coLeader
5184 3816 6839 6160
10| [231] #JC8RGP8R #JC8RGP8R eragon3979
coLeader
5151 4360 919 3810
11| [233] #R98P8YRR #R98P8YRR VietPro.
coLeader
5092 2526 3019 2898
12| [214] #GPQGC0 #GPQGC0 GiaDinhLaSo1
Elder
5084 4207 3762 4468
13| [236] #8G0PL992 #8G0PL992 I ♥ Ice-Cream
coLeader
5069 4173 4688 17289
14| [225] #QJJGC9J9 #QJJGC9J9 NHÂN RELAX
coLeader
4990 3602 35116 2617
15| [207] #LU08VQ9Q #LU08VQ9Q 8ongxinh
coLeader
4972 3163 2558 3635
16| [235] #2JVG8GJJ #2JVG8GJJ Tiểu Thiên
coLeader
4948 4023 438 2369
17| [229] #9LLGLCRR #9LLGLCRR ©thangsd
coLeader
4939 4188 572 1191
18| [220] #2R2J0L9Q #2R2J0L9Q thứ tiên sinh
coLeader
4918 1701 0 984
19| [218] #8LRY0VQ9 #8LRY0VQ9 Tom
coLeader
4862 2499 618 1502
20| [217] #YCG92V8 #YCG92V8 jay the rock
coLeader
4814 2956 632 1752
21| [207] #JJ2CLL2P #JJ2CLL2P mr tom
coLeader
4715 4000 342 544
22| [192] #VRRCGYY #VRRCGYY Em Là Dưa Hấu
coLeader
4500 3026 15000 2997
23| [207] #22QUCRCUU #22QUCRCUU Hamas
member
4434 3707 1538 3189
24| [206] #LGRQP9RU #LGRQP9RU lee
coLeader
4404 4042 2122 1689
25| [262] #LG2GUJLU #LG2GUJLU King Cobra
coLeader
4284 4187 7116 137
26| [179] #800G9PY8L #800G9PY8L Tho xinh
coLeader
4245 3745 3834 4590
27| [182] #2CVQJCRP #2CVQJCRP xuyenbv
Elder
4186 3741 1545 1440
28| [209] #LGGY9UGG #LGGY9UGG phamthuyxdct
coLeader
4113 2030 0 0
29| [196] #GG9RJPJY #GG9RJPJY R&T14
coLeader
4015 2350 823 1114
30| [187] #RCY0GGRJ #RCY0GGRJ Béo Lũn
Elder
3909 3442 2481 3199
31| [177] #QVGLCR2V #QVGLCR2V FaRoll
Elder
3775 1552 0 405
32| [103] #PC9298902 #PC9298902 ⚡️Tom✨Vozers⚡️
member
3625 2221 120 1154
33| [174] #2LGGRRPR #2LGGRRPR CHI TON
coLeader
3570 3844 5310 2945
34| [219] #8VGYG0UV #8VGYG0UV QuocCo79
coLeader
3352 3354 0 0
35| [166] #QGR0GC2 #QGR0GC2 iu Béo
member
3255 2740 1580 222
36| [112] #PUYRU0RL2 #PUYRU0RL2 quý
member
3210 2214 2047 2062
37| [128] #PVVV9GJGR #PVVV9GJGR PHUNG BAO TAM
member
2545 3397 68 177
38| [113] #P0PP8JYCU #P0PP8JYCU LONG IN
member
2511 2877 291 1510
39| [147] #9YLP08JVL #9YLP08JVL cần một cái tên
member
2055 3663 541 735
40| [140] #2Q9R2U0QC #2Q9R2U0QC Queen™_____
Elder
1978 204 0 0
41| [131] #PY8P80G8 #PY8P80G8 Tiêu Yên
coLeader
1891 792 42 196
42| [79] #9YQVYQVPQ #9YQVYQVPQ ༄༊༑₫༒¥༑ཉ
Elder
1293 1275 0 0
www.000webhost.com