#2QQY82L9 ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Clan Level

13

Description

Բարի գալուստ 《ՀԱՅԱՍՏԱՆ》կլան։ Կլան կարող են ընդունվել 18 տարեկանից բարձր խելամիտ մարդիք։ Կլան ընդունվելուց գրել անուն, տարիք և որ կլանից եք եկել։ Ոչ նոռմալ պահվածք, կռվին չմասնակցել հանում ենք։

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
42605
46/50
Armenia
inviteOnly
4
3000
#2QQY82L9
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [218] #QRQJCLU #QRQJCLU TigranS
coLeader
5337 4261 22562 12205
2| [221] #LVYU9RJV #LVYU9RJV mdance1
coLeader
5313 4510 63076 9378
3| [221] #22PUGYJGC #22PUGYJGC Armen77ss777
coLeader
5143 3308 2490 2946
4| [239] #CJ8U0QPV #CJ8U0QPV HM✴️V✴️
coLeader
5112 4400 4822 2912
5| [224] #JRLVJ0R9 #JRLVJ0R9 ^.GEV.^
leader
5072 4315 23622 12175
6| [206] #Q2UUVCPY #Q2UUVCPY ♠️⚔ANDRANIK⚔♠
coLeader
5026 4057 4086 12397
7| [189] #YJV8PL0C #YJV8PL0C ARMENIA
coLeader
5021 3937 4275 15448
8| [179] #QJULUPG #QJULUPG Hayk Y.
coLeader
4971 3258 11231 13934
9| [188] #G8YPUJJU #G8YPUJJU Artonious
coLeader
4894 4126 17809 11462
10| [147] #8J9P8Y09P #8J9P8Y09P E D O
Elder
4877 2401 11641 15445
11| [168] #PL8P0CJUJ #PL8P0CJUJ супер игрок
Elder
4727 2917 3703 4550
12| [155] #YC80VYJ0R #YC80VYJ0R Арман
coLeader
4475 2948 18832 7927
13| [126] #8CQV0QQYY #8CQV0QQYY ASHOT
Elder
4173 2235 321 799
14| [151] #8RLQ8Q000 #8RLQ8Q000 ❤️Tina❤️
coLeader
4116 2302 5858 5650
15| [189] #CP0LPJC2 #CP0LPJC2 ARTUR
coLeader
4080 3739 145 0
16| [163] #89R29G2C #89R29G2C Tik helper
member
3921 2383 4352 2763
17| [155] #Y92GUY98 #Y92GUY98 Mnacakanyan
Elder
3738 2337 1463 2206
18| [98] #LP2GQV8UG #LP2GQV8UG Hovo
Elder
3675 2241 1876 19162
19| [154] #2CYPYPPU9 #2CYPYPPU9 SKORPION
coLeader
3588 2198 620 784
20| [138] #YY0VV8LRG #YY0VV8LRG G❤har
coLeader
3576 2873 4154 3463
21| [175] #CCR0PRLJ #CCR0PRLJ Ժ ո Ռ
member
3568 3308 1837 1294
22| [129] #8R0RQCQ99 #8R0RQCQ99 Գոռ
member
3469 2411 1357 9184
23| [135] #JPYRL8PV #JPYRL8PV Fibonacci
Elder
3323 1960 752 1688
24| [103] #YVQY2QJUJ #YVQY2QJUJ Арман 2
Elder
3257 2066 1001 4695
25| [138] #PPY2G90LV #PPY2G90LV 000arm000
member
3250 3329 43 422
26| [177] #9JVV2JGR #9JVV2JGR Vahagn
coLeader
3209 3063 15005 10721
27| [218] #9YPLL2QC #9YPLL2QC Narek
member
3188 3839 9200 8604
28| [126] #2CCRQL2V0 #2CCRQL2V0 Արմեն Ձյաձյա
coLeader
3110 1916 448 734
29| [147] #2920QYYUV #2920QYYUV ☆★DANIEL★☆
member
3106 3243 205 778
30| [175] #Y8CQ9CQQ #Y8CQ9CQQ ԱՐՄԵՆ
coLeader
3095 2096 1501 5005
31| [131] #2JGQPPCRP #2JGQPPCRP Hamo
member
3063 2517 710 1774
32| [111] #8UPL90L2U #8UPL90L2U Manuk
member
3062 2289 4726 4818
33| [121] #C9R9G2P9 #C9R9G2P9 Neymar
member
3020 2002 756 4967
34| [162] #9RU0Q82P0 #9RU0Q82P0 С. А. М. В. Е.Л
member
3018 2833 274 421
35| [109] #GL88G9V #GL88G9V BigM888
Elder
2983 2386 3618 6209
36| [118] #YP9RQCV2C #YP9RQCV2C Армения
member
2877 2596 85 975
37| [200] #LUJPLJ20 #LUJPLJ20 ArmBull
coLeader
2863 3487 0 0
38| [96] #2VJR2YGGL #2VJR2YGGL Hay
member
2837 1789 1339 2004
39| [91] #L02CL8GL0 #L02CL8GL0 Արտյոմ
Elder
2733 2121 919 526
40| [112] #2LGJUL9PP #2LGJUL9PP Lore
member
2679 2465 482 3936
41| [88] #8CU2QP922 #8CU2QP922 Dav123
Elder
2552 1622 591 2540
42| [194] #UCLV8GCQ #UCLV8GCQ CLASH HELPER
coLeader
2551 2301 78 0
43| [175] #2L8Y9LUJC #2L8Y9LUJC LEGEND_AM
Elder
2452 2952 3144 4588
44| [95] #9LJGVJ8P0 #9LJGVJ8P0 Engessor
member
2381 2482 3 1875
45| [147] #GCUUJLPC #GCUUJLPC Haiko-Dzyadzya
coLeader
2153 2147 0 0
46| [55] #YR8G808LQ #YR8G808LQ Melqonyan
coLeader
1239 1542 0 226

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com