#2RULQ98J 土豆牛奶_Mermory

Clan Level

15

Description

1000捐兵升长老,3000副首,部落战连卡,部落战挂绿牌,部落战连卡,不打部落战死鱼自行退,部落战打的渣直接清退 申请援兵前先填滿上家 O捐T走

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
38089
47/50
Antarctica
inviteOnly
0
3100
#2RULQ98J
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [185] #2Q0VUGGRR #2Q0VUGGRR 神风
coLeader
5068 3757 12850 9343
2| [235] #G98GRVU0 #G98GRVU0 法克尤
leader
5067 3516 16064 8144
3| [194] #2JVQ89YCU #2JVQ89YCU 征途
coLeader
4921 3913 6225 8557
4| [205] #88G829J0 #88G829J0 iij
coLeader
4697 3967 6845 3555
5| [193] #2Q0Q89YLY #2Q0Q89YLY Passer
coLeader
4507 4163 9785 1086
6| [168] #8VYQLYGL0 #8VYQLYGL0 完美世界
coLeader
4279 3999 6706 4683
7| [150] #8JPG0VCR8 #8JPG0VCR8 shivering
member
4079 2842 398 0
8| [175] #8J8LRRLCC #8J8LRRLCC 光辉村
Elder
3954 3281 3214 2829
9| [104] #L298UQVG8 #L298UQVG8 啊不
member
3848 2622 77 496
10| [173] #GLYVPQ92 #GLYVPQ92 (づ ̄ ³ ̄)づ晓雷
member
3842 3520 910 943
11| [137] #Y98GCVLQC #Y98GCVLQC 天下无双
member
3798 3001 2 198
12| [106] #8920QU808 #8920QU808 菊花摇摆
member
3644 2579 0 365
13| [145] #P9RJQQP8G #P9RJQQP8G 少年,可否等待?
member
3624 2816 265 363
14| [109] #YQJ2V2PCP #YQJ2V2PCP 古惑仔
member
3595 2696 77 431
15| [131] #YYLL9VQP0 #YYLL9VQP0 灰太狼
Elder
3567 3198 1639 5153
16| [150] #8V29GRUUY #8V29GRUUY 卿梦染
member
3509 2337 61 198
17| [101] #YRVLCUL2V #YRVLCUL2V 我的心
coLeader
3450 2745 10232 13824
18| [144] #Y22V2GRLC #Y22V2GRLC 魔都
member
3413 3939 1704 2379
19| [138] #988PQGLYL #988PQGLYL 终结村庄
member
3407 3153 0 70
20| [107] #9P8RUR9GQ #9P8RUR9GQ QQ
coLeader
3392 2323 7334 2173
21| [132] #9V22PQRQY #9V22PQRQY 抹卜掉的伤痛、
member
3344 2580 0 558
22| [114] #PQPQ08YYC #PQPQ08YYC 萌妹子是我
Elder
3323 3192 4102 1520
23| [153] #92PJ82YLC #92PJ82YLC 郭富奇
member
3315 2868 0 0
24| [92] #Y9PRPP82G #Y9PRPP82G Destined
member
3281 2467 261 311
25| [119] #9PUVL9V9C #9PUVL9V9C 哈哈哈
member
3222 2458 1220 1744
26| [115] #YJQUUGYCR #YJQUUGYCR 焰火
member
3189 2626 96 338
27| [100] #YG8YQPQRU #YG8YQPQRU 维斯特洛大陆
member
3188 2390 118 333
28| [131] #PJJUPCY0G #PJJUPCY0G 爱颜颜
member
3179 3730 540 337
29| [130] #PL29V90GY #PL29V90GY 和谐小庄
member
3150 3577 1195 3498
30| [154] #PP0ULU89C #PP0ULU89C 飞哥0
member
3088 3879 708 608
31| [103] #YGRQV8PL9 #YGRQV8PL9 夜袭尼姑村丶
member
3086 2719 40 101
32| [104] #YJLUCQC9Y #YJLUCQC9Y M416丶权叔叔
member
3086 2367 0 164
33| [110] #P89PLR299 #P89PLR299 牛奶
member
3070 2431 35 67
34| [97] #PCVG82PLR #PCVG82PLR 小时候
Elder
3017 2782 1405 3577
35| [123] #PQGQL2GY8 #PQGQL2GY8 樱花下的守约
member
2997 2671 1321 2018
36| [140] #8RY22RVP0 #8RY22RVP0 jim
member
2670 3012 665 572
37| [126] #YPRGRYQJQ #YPRGRYQJQ 山人
member
2597 2411 998 966
38| [102] #PRG28L2G9 #PRG28L2G9 部落冲突(手下留
Elder
2505 2519 1432 1284
39| [130] #8CLCULGGJ #8CLCULGGJ 没耳朵的猫丿
member
2445 2439 582 859
40| [154] #QQCG0GR9 #QQCG0GR9 Vincent
Elder
2435 2469 2570 3490
41| [109] #YQJYUPCJC #YQJYUPCJC 灰太狼(小号)
coLeader
2378 2073 7952 819
42| [151] #P9Y2PJLGR #P9Y2PJLGR 部落霸主TL
Elder
2370 4101 3105 997
43| [101] #PP2CPL0CY #PP2CPL0CY 符合各国
member
2326 2668 299 711
44| [92] #9LYJ9RYRG #9LYJ9RYRG 神秘岛
member
2291 2530 1107 3510
45| [92] #YJQ0YJJ9C #YJQ0YJJ9C 猥琐
member
2179 2502 160 276
46| [139] #8U9G0GVUL #8U9G0GVUL 再见了部落
Elder
2094 2819 1509 2901
47| [121] #PVY0G90V8 #PVY0G90V8 微笑只是一个弧度
Elder
1838 2775 2599 3324

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com