#2U0L0YQR 马来西亚

Clan Level

23

Description

🇲🇾Z盟,招收十本以上活跃玩家。 伸手,蹭奖励请绕道。 新人红名消前加微信群和捐500, 缺一踢。 赛季捐收2500++,长老3000++ 比例1:3 。 部落战请按邮件打。 部落竞赛不强制参加,参加最少需做500 特殊原因不达标请提早通知。 微信marcustaisf。请备注COC

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
43297
47/50
Benin
inviteOnly
2
1800
#2U0L0YQR
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [243] #9PVUCYVY #9PVUCYVY kiat
member
5208 4639 19064 13753
2| [224] #2R8V2P9Y #2R8V2P9Y 源滋原味
member
5072 4286 7130 14051
3| [225] #2PUCL20QP #2PUCL20QP 一见發財
Elder
4984 4044 8956 9567
4| [224] #CP0R2VV #CP0R2VV 杨家将
Elder
4746 3633 3424 3373
5| [209] #2PQGLG0P2 #2PQGLG0P2 LYI OUYANG
Elder
4701 4887 5151 10164
6| [159] #JJRVJQGJ #JJRVJQGJ 吉吉吉吉镇
member
4696 2447 6094 8317
7| [179] #2PQQG22QL #2PQQG22QL AARON9639
member
4616 3428 4877 2601
8| [213] #RJ82LJPG #RJ82LJPG ⚓️ KEN ⚓️
Elder
4552 3206 5433 8612
9| [222] #PJ0QY2VL #PJ0QY2VL teoh
Elder
4527 4200 2472 1680
10| [188] #2VL22CVQJ #2VL22CVQJ 清华
coLeader
4510 3423 390 3648
11| [216] #292YJPYC #292YJPYC TY0009
Elder
4449 4632 2081 2043
12| [188] #29QJYRG82 #29QJYRG82 女神
coLeader
4422 3608 1802 1921
13| [203] #2Q2PJQ2R #2Q2PJQ2R 弑神-YWNA.....
member
4379 3616 1712 2059
14| [194] #GGGLG8LJ #GGGLG8LJ 弑神●marcus
member
4312 3719 3684 3858
15| [184] #8UYQY9PY0 #8UYQY9PY0 什造
Elder
4266 4023 3925 7436
16| [178] #YJUG9QRV #YJUG9QRV plk
member
4245 3313 1836 2824
17| [197] #PGJ0Q0Y8 #PGJ0Q0Y8 喵喵喵
Elder
4228 3312 6160 1750
18| [202] #2GJC2U9P #2GJC2U9P plk
member
4224 3440 2320 2863
19| [192] #G0LJL8L8 #G0LJL8L8 通天阁
member
4216 3783 3061 1426
20| [212] #PVJQ2PG #PVJQ2PG 弑神•Loving pig
member
4139 4133 9360 8872
21| [195] #R08QJ2QC #R08QJ2QC joeybaby
coLeader
4071 2636 135 1088
22| [161] #2U8V098VC #2U8V098VC 独霸天下
member
4030 3119 1601 3674
23| [200] #GUUJ22GY #GUUJ22GY king wong
member
3993 3918 2335 1160
24| [182] #L0LCPRLV #L0LCPRLV CHEE WING
member
3935 2741 3543 1755
25| [140] #Y88J0GYGU #Y88J0GYGU Deities
Elder
3928 3864 3259 1107
26| [167] #9RUCPYLC #9RUCPYLC dinolee1979
Elder
3854 2607 8062 2282
27| [187] #2PLP8JJ29 #2PLP8JJ29 REN
Elder
3843 4731 2110 1022
28| [189] #9PCJLR90 #9PCJLR90 ERIC NG
Elder
3839 4076 6959 3226
29| [207] #20JUJYQG8 #20JUJYQG8 NXT
Elder
3760 3011 4382 4559
30| [147] #80JVRRVYV #80JVRRVYV 忘忧乐园
member
3728 3021 2994 3696
31| [213] #2G9J0QPUG #2G9J0QPUG 龍仔
Elder
3714 3571 7732 4592
32| [181] #LQ8JPLQL #LQ8JPLQL Alice
coLeader
3652 50 1626 1355
33| [161] #P80P0JU0 #P80P0JU0 鳳凰
coLeader
3630 50 1747 1585
34| [157] #L8GV8VYL #L8GV8VYL Ultron
member
3625 2460 4893 6974
35| [172] #20QJ08Q #20QJ08Q dinolee1979
Elder
3511 2768 6325 3960
36| [201] #QV8UGJQG #QV8UGJQG wen
member
3492 3859 2497 2115
37| [133] #RVQ000L0 #RVQ000L0 保護我方燕子
member
3457 1355 3830 2765
38| [205] #URP8PLUP #URP8PLUP ben88888
member
3431 3767 2962 2531
39| [143] #8PU9UPUJR #8PU9UPUJR 源计划
member
3390 2515 2203 1002
40| [211] #PLVV9P9P #PLVV9P9P 山豚
coLeader
3230 2821 5159 9876
41| [178] #8U8L99YPJ #8U8L99YPJ 浪人
member
3189 2884 741 324
42| [158] #GR0G2YVQ #GR0G2YVQ iron8119
member
3183 3100 3578 1347
43| [167] #2P9G0RRQ #2P9G0RRQ J3nsen01
member
3081 3935 2456 2872
44| [186] #99VP9R9P #99VP9R9P Rambo黑骑士
member
2928 2395 1710 1256
45| [164] #2PUQU98GR #2PUQU98GR 阎王小将军
member
2782 363 4101 7001
46| [245] #29Y0Q80LU #29Y0Q80LU Fantasy
leader
2643 5031 2874 1026
47| [177] #J9RG8PGY #J9RG8PGY 杰之复仇联盟
member
1998 3470 1782 2263

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com