#2YRUGQVL 向心力度假村

Clan Level

21

Description

🌺O盟十七级部落招九本起活跃玩家。进部落挂参**,摆互刷阵。严禁乱捐,以要求为准。三天捐收总和不低于500。💯请关注微信公众号:积分O盟 部落规则如下: 1.打部落战对位赢3星🌟输2星 2.不得抢打,等别人打后再打!QQ群:975681849

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
33605
49/50
Vatican City
inviteOnly
0
0
#2YRUGQVL
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [200] #JP88LCG2 #JP88LCG2 淡藤菊锦
coLeader
4675 4606 2902 4350
2| [164] #YYJV8G2PV #YYJV8G2PV 古德堡
member
4670 4003 1680 1078
3| [222] #8QUY8QG8Q #8QUY8QG8Q Raymond
coLeader
4417 4560 5784 3195
4| [201] #G8Y2V8Y8 #G8Y2V8Y8 ༺༃༼东哥༽༃༻
coLeader
4316 3326 3761 2873
5| [198] #CVG0Q2JY #CVG0Q2JY AII—star、全明星丨
coLeader
4211 3251 2837 1865
6| [201] #2CVJJVRUQ #2CVJJVRUQ 宇宙之恒
leader
4206 3157 4730 1232
7| [197] #PUQLCGUQ #PUQLCGUQ hbcb
member
4119 4217 2456 2154
8| [184] #RRQJG29L #RRQJG29L 村应,,
Elder
3795 3020 733 368
9| [162] #9PVV8C822 #9PVV8C822 姜妍的老公
Elder
3512 2601 246 306
10| [154] #29YPLQ88G #29YPLQ88G 嗜鈊
coLeader
3296 2394 2095 210
11| [170] #LRUVYCRG #LRUVYCRG Disapear
member
3255 3968 769 715
12| [140] #YPCRQ8QLC #YPCRQ8QLC ❄️冰封❄️雪花
member
3184 3804 112 0
13| [149] #2QPQYPLVG #2QPQYPLVG 小灰灰
Elder
3150 3274 1181 333
14| [162] #8V2LU0VJ8 #8V2LU0VJ8 醉红颜
member
2899 3819 153 72
15| [146] #9G2JU2QLL #9G2JU2QLL 朱砂一抹染天下
member
2832 2674 366 1008
16| [140] #9YLV8VRC8 #9YLV8VRC8 九月
member
2786 2228 109 832
17| [102] #9R0Q89RPG #9R0Q89RPG 英雄联盟
member
2777 2283 0 128
18| [116] #Y2RVQ0CLP #Y2RVQ0CLP ☞安哥☜
member
2696 2345 1284 689
19| [152] #V9CVU0UG #V9CVU0UG Ming Xue
member
2652 2597 589 327
20| [77] #2G0RV8U09 #2G0RV8U09 ??
member
2651 1015 1 138
21| [121] #8GVPC9GGG #8GVPC9GGG 王慧
member
2644 2341 176 383
22| [124] #PUQGPJQUQ #PUQGPJQUQ 巅峰 “世城”
member
2633 3165 40 728
23| [118] #PUJCULLGV #PUJCULLGV 快手玄灵
member
2586 2461 335 446
24| [173] #22YQPUQ0 #22YQPUQ0 ༺Billy Quah༻
member
2581 2055 0 132
25| [131] #89LLYL8C9 #89LLYL8C9 元宝
member
2565 2512 93 323
26| [182] #8V2CP2CJU #8V2CP2CJU 朱砂一点倾城颜
member
2561 3799 2674 1984
27| [172] #9GPP9CGQ #9GPP9CGQ 战神村庄
member
2529 3618 195 0
28| [148] #2QQ0LGY82 #2QQ0LGY82 永恒
coLeader
2497 2157 403 1007
29| [153] #2PVQYQVU8 #2PVQYQVU8 zzlwan
member
2479 2749 1037 538
30| [144] #8YU02CL0R #8YU02CL0R All-star丶全明星丨
member
2442 2789 1437 1462
31| [108] #PGQC9YQR8 #PGQC9YQR8 luoyu
member
2385 1950 53 0
32| [109] #YL2QR0GYY #YL2QR0GYY 南栀清寒梦
member
2369 1278 145 137
33| [162] #8QPU0G2RG #8QPU0G2RG 瓜皮
member
2343 2137 255 143
34| [96] #YC9C0P0GG #YC9C0P0GG 大唐 天宇❤
member
2335 1823 62 1150
35| [89] #L228JYYJY #L228JYYJY 镹妤舒
member
2326 2171 0 186
36| [130] #8YPGRRPRV #8YPGRRPRV All-star、全明星|
coLeader
2253 2473 2260 491
37| [136] #2YP89GCQU #2YP89GCQU 万年守候
member
2197 1581 958 431
38| [156] #P0JQR9CYJ #P0JQR9CYJ 栀夏
member
2135 3373 109 499
39| [125] #22YR0GJ9C #22YR0GJ9C 战神
member
2131 196 0 0
40| [111] #9QRVLPVVY #9QRVLPVVY 余温暖你半世容颜
coLeader
2018 1394 123 114
41| [110] #89UQ88JPP #89UQ88JPP 爱你的很
member
1987 2451 572 962
42| [62] #YG0GGJRV2 #YG0GGJRV2 ☞小号☜
member
1944 1587 2 723
43| [91] #Y8CPP220L #Y8CPP220L 来生相见
member
1941 2056 0 7
44| [97] #88L22R8C0 #88L22R8C0 梦幻 。。wego
member
1927 2001 76 494
45| [118] #PVPVURRLJ #PVPVURRLJ 小小情缘
coLeader
1906 2540 334 731
46| [157] #92L2PYVLQ #92L2PYVLQ 五行山下「者行孙
member
1892 2957 2350 1086
47| [113] #PURRURGJP #PURRURGJP 茗门、宪年
member
1817 2396 940 2900
48| [99] #P9UCYJ9LL #P9UCYJ9LL 顾久
member
1598 2258 395 552
49| [59] #YP8UUJG98 #YP8UUJG98 雪鹰领
member
1186 2082 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com