#890JLGP2 ARMENIAN HEROES

Clan Level

11

Description

Կլան միայն հայերի համար. Մուտքը կլան 18 ից բարձր. Սորուկ չուզել, KV -ներին կմասնակցեն միայն փորձառուները. Բարի գալուստ ու բարի խաղ բոլորին.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
28078
33/50
Armenia
inviteOnly
0
1200
#890JLGP2
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [213] #9RR89YL #9RR89YL Karen 85
leader
4581 3806 5217 1162
2| [187] #2Y8Q0U0Q #2Y8Q0U0Q ♣ԱԿԱ♣
coLeader
4090 3364 269 1420
3| [167] #P8U8PGGYL #P8U8PGGYL arm
Elder
4056 3587 1187 114
4| [193] #290LGLGLP #290LGLGLP Aro79
coLeader
3993 3662 659 984
5| [189] #QLVUQY0Q #QLVUQY0Q arman
coLeader
3780 2744 0 0
6| [141] #2L9G2P2U #2L9G2P2U Aka.333
member
3591 3043 1429 1261
7| [151] #YLJYVQLY #YLJYVQLY artdent
member
3457 3831 24 1344
8| [167] #VUL9PU02 #VUL9PU02 Robert HAY
coLeader
3369 2307 112 0
9| [136] #2Y9PJQGVR #2Y9PJQGVR Spyker
member
3222 2942 722 2201
10| [159] #829GCPVC #829GCPVC Sabach
Elder
3053 3969 403 1620
11| [157] #JJQR8VR9 #JJQR8VR9 vardan
member
2745 2498 34 1225
12| [90] #YVLU902VQ #YVLU902VQ warfeis
member
2703 2496 375 531
13| [137] #CVPLJP8U #CVPLJP8U Gor
member
2680 2021 90 31
14| [162] #8V20URQQ #8V20URQQ ⚜️佛怒火蓮⚜️
coLeader
2665 3153 0 0
15| [141] #RPQCRYG8 #RPQCRYG8 Nerumo
Elder
2542 3675 610 158
16| [152] #2V9RPPR2P #2V9RPPR2P ♣️ԱԿԱ♣️
Elder
2542 2781 1204 133
17| [179] #P9CPLVPP #P9CPLVPP leonel. messi.
coLeader
2451 3398 3095 3008
18| [169] #8RQCJV2U2 #8RQCJV2U2 Arsen
member
2450 3676 0 0
19| [166] #22JGJ0YJL #22JGJ0YJL Bab
coLeader
2436 3302 0 0
20| [147] #RLYVLQ8J #RLYVLQ8J -=tiko=-
member
2401 0 0 0
21| [126] #YVGC9UG #YVGC9UG Sergey2001
Elder
2398 2438 0 0
22| [136] #U9JVQGUY #U9JVQGUY Gevorg
Elder
2389 2458 0 0
23| [96] #LYP90QUU #LYP90QUU Armakedon
member
2296 1964 0 155
24| [148] #G822U8GP #G822U8GP Արտեմ
Elder
2265 50 0 0
25| [134] #2YQC22YVQ #2YQC22YVQ ГРОМ
member
2215 82 0 0
26| [129] #CJCUVRJJ #CJCUVRJJ Hak
Elder
2112 2573 0 0
27| [155] #2Y002RUL #2Y002RUL lllevon
coLeader
2099 50 0 0
28| [144] #Q999929Q #Q999929Q BoRo ARM
member
2046 1280 0 0
29| [128] #Y8U80PLC #Y8U80PLC aram
member
1960 50 0 0
30| [128] #99RC9PYVC #99RC9PYVC Rostom
Elder
1916 3089 0 0
31| [86] #Y9LQ0CJLJ #Y9LQ0CJLJ 00_MuradyaN_00
member
1711 2134 15 123
32| [95] #PQR9JJRJ #PQR9JJRJ Don Carleone
member
1672 1625 4 0
33| [90] #CV0092L8 #CV0092L8 nare
Elder
1500 109 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com