#8982Y02P 不打部落战集中营6。

Clan Level

24

Description

【关注Zero互刷**】欢十本以上活跃玩家加入,新人新加入部落必须加q群180251688审核。周捐收各八百,捐兵按要求,捐收不得超1:2。六部成员q群:620071026。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
41827
50/50
Benin
inviteOnly
0
2300
#8982Y02P
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [210] #R8CCYU08 #R8CCYU08 墨尔本
Elder
5208 3546 9179 7691
2| [210] #9Y9RGQ0V #9Y9RGQ0V Vicky
Elder
5084 3945 14148 12805
3| [205] #2RPQLLRP #2RPQLLRP Air Empire
Elder
4977 3045 12342 11189
4| [194] #V9UG2LGJ #V9UG2LGJ Jacob
Elder
4921 3897 6378 6955
5| [208] #8PG0V9082 #8PG0V9082 虚实
coLeader
4863 4261 4062 7110
6| [199] #2LQV2VYVG #2LQV2VYVG 季末~温馨
coLeader
4791 2042 3242 8102
7| [187] #2V0GGCG #2V0GGCG 所以他小丑我是大
Elder
4768 3967 9339 14690
8| [189] #89C2Y080R #89C2Y080R 一切 是 最好的 安
Elder
4743 3147 4145 4759
9| [208] #29YLGC88J #29YLGC88J aj
member
4624 3782 1911 1476
10| [222] #2PYJV2JY #2PYJV2JY 金马扬
Elder
4557 4950 8464 5493
11| [216] #YVU2LYJ8 #YVU2LYJ8 小乔
Elder
4473 3581 4931 4459
12| [206] #20J0JQQV #20J0JQQV 老战
Elder
4415 3920 4602 1738
13| [230] #R89YV8P0 #R89YV8P0 janlai
Elder
4204 3929 8361 13459
14| [185] #9VYC8QJ0 #9VYC8QJ0 丰歌的家园
member
4194 4053 561 426
15| [165] #VQ9YGP9R #VQ9YGP9R 『Ð調』的ωǒ
member
3980 2662 1113 1098
16| [198] #8CYPLQPC #8CYPLQPC 大魔法师-阿纳斯塔
coLeader
3961 3228 1017 783
17| [202] #RJU92GRL #RJU92GRL 明明•日月
member
3887 4030 2994 7893
18| [148] #PQGGC2YLR #PQGGC2YLR 斗伊
member
3838 3076 1554 1347
19| [213] #G0QC88PQ #G0QC88PQ 嘟嘟鱼虾
leader
3814 2283 2792 2930
20| [168] #2VRUPCR0R #2VRUPCR0R 王子
member
3754 2573 3563 5980
21| [191] #RVVG9JC9 #RVVG9JC9 Lc老蔡
Elder
3717 3764 14510 8961
22| [229] #92RG9LCCC #92RG9LCCC 霸道的爷
Elder
3675 3995 10543 4732
23| [162] #90RP2JCCV #90RP2JCCV 灵域⭐修3
member
3510 2669 321 591
24| [213] #2PRLLYVJU #2PRLLYVJU Shaw
Elder
3437 3584 4501 4638
25| [182] #GG8PCUPR #GG8PCUPR qb七步成尸
coLeader
3314 3993 3589 5074
26| [139] #990L2CYUV #990L2CYUV 季末~小温馨
coLeader
3305 1952 1767 1615
27| [181] #PRU8888VC #PRU8888VC ⭐超级无敌幸福的L
member
3207 4610 1387 641
28| [163] #89RRG2G29 #89RRG2G29 嘟嘟刀马旦
Elder
3191 2187 1413 1406
29| [158] #2QL0VJRJ #2QL0VJRJ Warglaives
member
3129 1139 15 0
30| [176] #2LU2RGQCU #2LU2RGQCU 浮云
member
3047 2616 2077 1998
31| [177] #9GCR82UJ2 #9GCR82UJ2 蔷薇
member
2913 3606 72 70
32| [131] #PVGVLULJV #PVGVLULJV 匿名登录
member
2858 2772 2076 1856
33| [209] #82VRP009Y #82VRP009Y 天空中飞翔的大泥
Elder
2815 4463 10274 8727
34| [177] #P8P8GUGYQ #P8P8GUGYQ 广寒寨
member
2815 4166 2639 1553
35| [192] #2VUCPV920 #2VUCPV920 黑暗的天使
member
2792 3010 5854 1622
36| [112] #YCPQCJC8L #YCPQCJC8L 嫂子糖尿我蛀牙
member
2729 2202 3713 4114
37| [204] #2YJ8PPQ80 #2YJ8PPQ80 爱人
Elder
2682 4968 10156 6535
38| [110] #YUPVC80U8 #YUPVC80U8 危险人物
member
2620 2663 6500 559
39| [157] #9PQ2PUGJG #9PQ2PUGJG 花花世界
member
2560 3090 1264 738
40| [162] #888J92PR #888J92PR 山猫Lynx
member
2546 3381 956 3175
41| [186] #P9PLJURLY #P9PLJURLY C.N诸神左手
Elder
2501 4680 6086 9719
42| [123] #889RQLQYV #889RQLQYV 澪预
member
2466 2214 511 1346
43| [155] #JCJYVY8Y #JCJYVY8Y 闪电波尔卡
member
2406 2771 3344 2548
44| [160] #2G08J0R0V #2G08J0R0V 昔日不忆
member
2402 2245 1289 1273
45| [152] #9J2JG9UQR #9J2JG9UQR 王者荣耀
Elder
2397 3211 2087 1499
46| [110] #9VYR2UCC9 #9VYR2UCC9 Ange
member
2388 1470 10 38
47| [133] #YRQQVVVUV #YRQQVVVUV 世外桃源
member
2297 2905 3870 4811
48| [159] #22JRJ809G #22JRJ809G 社会你文哥
Elder
2257 3016 5383 6837
49| [212] #2CYQ8CYPU #2CYQ8CYPU 瑞文戴尔
Elder
2245 4280 14752 10964
50| [60] #LY80LJQYY #LY80LJQYY 哥布林圣教教主
member
1755 0 15 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com