#89YGJGY9 剑烛沧海

Clan Level

21

Description

【关注Z盟QQ群:641936928】 【部落战:输二赢三,最后5小时随意补星】【部落竞赛:个人积分下限1000】【捐收:比例不要过于畸形,禁止乱捐】【企鹅群:529867430】

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
33945
50/50
Benin
inviteOnly
0
1600
#89YGJGY9
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [197] #28GQG802Y #28GQG802Y yoyo
member
4844 4142 2087 336
2| [214] #YUVCY9CQ #YUVCY9CQ 小齐
coLeader
4345 3416 3480 3394
3| [181] #80YGR9GC #80YGR9GC 阿曼达
member
4075 3722 140 612
4| [179] #2GUQCJV #2GUQCJV 明天i晴天
member
4040 4274 2613 3812
5| [172] #J8LY2RG8 #J8LY2RG8 Ripper
member
3929 3186 513 0
6| [235] #PYUUGQRQ #PYUUGQRQ 那些年
coLeader
3897 4032 4386 2650
7| [182] #PP8QPVG02 #PP8QPVG02 嫖客
member
3767 3462 3535 4680
8| [177] #9UQVPJ8V #9UQVPJ8V gary
Elder
3621 3397 1067 1257
9| [188] #88VPR28CP #88VPR28CP ccc
Elder
3583 3203 2684 126
10| [176] #8LV9PYLG #8LV9PYLG 嘎嘎
member
3520 3314 331 135
11| [182] #JCQ2Q8UJ #JCQ2Q8UJ 屌爆了
member
3486 3844 0 80
12| [143] #LRUYUU9V #LRUYUU9V 小渔村
leader
3426 2324 269 1183
13| [218] #2P8VPU2U #2P8VPU2U 萌萌村
coLeader
3336 4413 22403 0
14| [187] #UPVJUVRP #UPVJUVRP 快乐鱼儿
coLeader
3324 3136 0 0
15| [157] #29RVCLUUR #29RVCLUUR Apollo
member
3215 3285 169 703
16| [136] #PCPGQJV22 #PCPGQJV22 时光遇见你
member
3169 3162 1903 10465
17| [158] #88R0RJPP9 #88R0RJPP9 osoc
Elder
3162 2642 12936 3529
18| [160] #22RLVQGP #22RLVQGP 饮杯茶吃个包
member
3034 3070 874 1080
19| [138] #899V9PYCJ #899V9PYCJ 为什而站
member
2969 2847 697 1029
20| [91] #8GC0GQY8V #8GC0GQY8V 帝焰小镇
member
2958 1988 1347 3327
21| [75] #P8V8922L9 #P8V8922L9 时光纪元
member
2910 1263 109 2774
22| [160] #LPQPQUG2 #LPQPQUG2 我是你男神
member
2870 3702 0 0
23| [148] #20YVQPJ8 #20YVQPJ8 我是@
member
2844 2392 6 35
24| [169] #2889UYUR0 #2889UYUR0 情义,小可爱
Elder
2762 2979 5321 8077
25| [118] #9L8URLGYC #9L8URLGYC 领域♞
member
2734 1953 0 0
26| [131] #9YGLQRQ0R #9YGLQRQ0R China。李太白
member
2720 2258 35 0
27| [160] #8YUGU9J9G #8YUGU9J9G 湘潭铺子
member
2699 3200 1529 1612
28| [183] #89P8C008C #89P8C008C 和成天下
Elder
2623 2579 1253 1908
29| [127] #82JYLVYYP #82JYLVYYP Mike
member
2555 2261 255 640
30| [95] #PJRRCLJJ2 #PJRRCLJJ2 裤衩青年
member
2525 2196 85 1615
31| [164] #220JVLGRY #220JVLGRY Duang
member
2516 2732 673 212
32| [113] #PRVR9GGU9 #PRVR9GGU9 ~涛哥♥心怡~
member
2440 2209 202 1055
33| [101] #92GVLL8PG #92GVLL8PG Zonm丶飞雪
member
2429 2423 808 555
34| [163] #R8RJRJJL #R8RJRJJL 怎么说也是你大爷
member
2384 1614 0 0
35| [156] #9PQ28RYJ #9PQ28RYJ 口味王
member
2370 1801 492 1040
36| [144] #22J0JC0CR #22J0JC0CR 黑色灬小内衣
member
2364 2072 3970 7718
37| [126] #899CLURJP #899CLURJP 小崚子
member
2339 80 0 0
38| [112] #YG2VLYUGG #YG2VLYUGG 天空之城
member
2317 2399 0 167
39| [137] #JUJPGRLV #JUJPGRLV 巴萨不夺冠就不改
member
2284 2040 0 0
40| [124] #89VQJ8U8G #89VQJ8U8G COC
member
2261 1622 30 0
41| [116] #YYLYQJY98 #YYLYQJY98 情义,夏天
member
2259 2275 4595 6755
42| [122] #Y9C0UJ28 #Y9C0UJ28 Chairman
member
2182 333 37 0
43| [142] #829J98CPC #829J98CPC 战无不胜
member
2078 2384 280 856
44| [94] #YQ99GLYRJ #YQ99GLYRJ 张三疯
member
2024 1248 0 1282
45| [86] #YURJJRJGR #YURJJRJGR 在下坂本,有何贵
member
1808 2005 0 62
46| [77] #L0P88CYCG #L0P88CYCG 魔星龙王
member
1659 1844 186 1647
47| [123] #P0GJJQCGL #P0GJJQCGL 五星空军官
Elder
1603 2322 156 760
48| [34] #L0URYVL9V #L0URYVL9V 佩恩
member
1302 804 0 1075
49| [111] #9222RQCJ0 #9222RQCJ0 垒不起墙的国家级
member
868 312 35 37
50| [103] #P0CLGRJCV #P0CLGRJCV 逝水流年轻染尘
member
727 1468 2 36

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com