#8GGVVCGJ 울산사람

Clan Level

18

Description

열심히 하시는 12홀만 받습니다. 미성년자 및 기본 가입멘트 사절입니다. 챗창 시끄럽게 하시는 분 환영입니다. 지원은 성의있게 하시면 됩니다.

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
54034
49/50
South Korea
inviteOnly
3500
#8GGVVCGJ
Rank | XP
League
Tag
Name
Donated
Received
Trophy
Versus Trophy
Rank
1| [209]
#2YQPYGRQR
딸부자 oRigiNal
member
231
288
Trophies: 6213
Versus Trophies: 3911
Rank
2| [209]
#28C89G0UV
난다리
coLeader
3105
12921
Trophies: 6132
Versus Trophies: 4376
Rank
3| [202]
#Q2CYLJRU
야아암
member
124
2348
Trophies: 6131
Versus Trophies: 4088
Rank
4| [194]
#2989YGPPJ
Nada original
Elder
2393
10213
Trophies: 5997
Versus Trophies: 1522
Rank
5| [232]
#VCU2VJLR
K해충박멸
coLeader
14204
14170
Trophies: 5920
Versus Trophies: 4441
Rank
6| [198]
#8VY0C0CQ
Nada free soul
member
1936
8463
Trophies: 5898
Versus Trophies: 1895
Rank
7| [227]
#29PPRU8YJ
NC
member
9820
15134
Trophies: 5834
Versus Trophies: 4441
Rank
8| [220]
#2YUC2CLL0
한소윤
coLeader
11683
12473
Trophies: 5816
Versus Trophies: 4473
Rank
9| [177]
#2LUCQ009L
부자 상대 찿는중...
coLeader
3373
14693
Trophies: 5806
Versus Trophies: 3517
Rank
10| [212]
#V2P809GQ
풍운
coLeader
5977
11070
Trophies: 5707
Versus Trophies: 1896
Rank
11| [201]
#Q82YGG8Y
승환 상대찾는중...
Elder
492
368
Trophies: 5456
Versus Trophies: 2637
Rank
12| [236]
#Q9U2R9CG
난달
coLeader
14045
6155
Trophies: 5434
Versus Trophies: 4471
Rank
13| [192]
#2YUQ09YJ2
Nada original
member
4312
5050
Trophies: 5429
Versus Trophies: 1418
Rank
14| [206]
#20G2PR0C0
작은행복줄께
coLeader
3485
5091
Trophies: 5366
Versus Trophies: 4230
Rank
15| [197]
#2JJUJQJVQ
난다르
coLeader
8834
4782
Trophies: 5312
Versus Trophies: 4245
Rank
16| [184]
#LCR08R0U
최성욱
coLeader
2855
4704
Trophies: 5240
Versus Trophies: 4062
Rank
17| [186]
#22GYULLUU
【KOREAN】
coLeader
10274
6479
Trophies: 5224
Versus Trophies: 4018
Rank
18| [216]
#90LU0YUJP
해충박멸
leader
43277
9330
Trophies: 5217
Versus Trophies: 4487
Rank
19| [210]
#CGGQQJU0
마린
coLeader
2750
3872
Trophies: 5216
Versus Trophies: 4658
Rank
20| [185]
#92L0YLV
난!水Dam
coLeader
2300
5498
Trophies: 5206
Versus Trophies: 4000
Rank
21| [221]
#28RCV8R29
NC
member
34331
11190
Trophies: 5125
Versus Trophies: 4493
Rank
22| [190]
#V2U2RVQ2
유리후
coLeader
1603
4861
Trophies: 5081
Versus Trophies: 3987
Rank
23| [214]
#GQYRPQ9U
손여사
Elder
5057
9010
Trophies: 5055
Versus Trophies: 4442
Rank
24| [209]
#YUJGJP9R
말술
Elder
6927
10313
Trophies: 5045
Versus Trophies: 4680
Rank
25| [187]
#2VCQYPVU
OopsEstebaN
Elder
1381
832
Trophies: 4929
Versus Trophies: 3649
Rank
26| [220]
#20JQLP8VQ
묵향
member
5884
11026
Trophies: 4919
Versus Trophies: 4632
Rank
27| [197]
#GJV28J99
우드워커
coLeader
2757
1734
Trophies: 4881
Versus Trophies: 3681
Rank
28| [218]
#2PCP8PPVL
✨얌✨
Elder
10504
875
Trophies: 4875
Versus Trophies: 4422
Rank
29| [196]
#GRP8RPVJ
림이파더
Elder
4431
4975
Trophies: 4858
Versus Trophies: 4574
Rank
30| [189]
#VRC9802P
이현동
Elder
2611
4293
Trophies: 4816
Versus Trophies: 4271
Rank
31| [168]
#2UJUGCLP8
이데아
Elder
1732
2608
Trophies: 4759
Versus Trophies: 3677
Rank
32| [192]
#QRY2GYLJ
으리바바
member
401
534
Trophies: 4754
Versus Trophies: 3816
Rank
33| [171]
#9JRUGUP89
오늘컨셉삽질
coLeader
3536
2396
Trophies: 4691
Versus Trophies: 3991
Rank
34| [213]
#80YYJYRGP
*^^*
member
3420
6340
Trophies: 4689
Versus Trophies: 4587
Rank
35| [197]
#29GLJQQPP
브라운29
member
2547
2891
Trophies: 4662
Versus Trophies: 4086
Rank
36| [184]
#29VGQJQU
대한 민국 만세
member
862
1430
Trophies: 4270
Versus Trophies: 2754
Rank
37| [187]
#QGCLRYQP
MIN
member
2912
8723
Trophies: 4157
Versus Trophies: 4382
Rank
38| [166]
#2PV0C2GR2
난다르
member
11783
268
Trophies: 4099
Versus Trophies: 1830
Rank
39| [201]
#29LUYYJ8Q
파이어볼
Elder
2577
2908
Trophies: 3899
Versus Trophies: 4530
Rank
40| [148]
#G08CQGCY
핑크똥띠^^샾
coLeader
416
351
Trophies: 3536
Versus Trophies: 2755
Rank
41| [108]
#9CVCU08JL
한가윤
member
7793
8693
Trophies: 3522
Versus Trophies: 2480
Rank
42| [164]
#PPCVGVV89
Ruby
coLeader
548
469
Trophies: 3499
Versus Trophies: 4682
Rank
43| [212]
#QG29U8L2
LEGEND 닥공
coLeader
0
0
Trophies: 3496
Versus Trophies: 3733
Rank
44| [143]
#PQJPUQRQ
투맨정비공업사 연재
member
44
1802
Trophies: 3476
Versus Trophies: 2367
Rank
45| [182]
#JPQPG29G
Nada original
member
716
0
Trophies: 2617
Versus Trophies: 377
Rank
46| [126]
#CQR0QR89
똥띠 화물차^^
coLeader
109
3959
Trophies: 2531
Versus Trophies: 1478
Rank
47| [146]
#2C90PYJC
토마
member
2
70
Trophies: 2473
Versus Trophies: 3993
Rank
48| [110]
#RVU02LJ8
이태남
coLeader
0
0
Trophies: 1960
Versus Trophies: 1995
Rank
49| [72]
#PUCR9L8CC
쿠웨이트
member
0
0
Trophies: 1436
Versus Trophies: 2409
www.000webhost.com