#8JLYVJ8V CD深海.总盟

Clan Level

24

Description

CD深海系列总部(Z盟互刷)。进部落先加群审核:QQ550582000,微信13001260528,新人标签消失前捐兵800,赛季捐兵最少4000,捐收比例1:2⛑⛑⛑⛑竞赛积分要求2000,奖杯要求2600以上,祝大家游戏愉快!!!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
47508
50/50
Benin
inviteOnly
1
2600
#8JLYVJ8V
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [213] #80CVLLV2 #80CVLLV2 夕繁丶
coLeader
5506 4684 15076 16704
2| [227] #RJJPCVPG #RJJPCVPG One丶大昕
member
5476 3296 5138 3268
3| [226] #8Y09C89L #8Y09C89L >< 疯子, >&l
member
5428 4819 17056 15781
4| [208] #20CRJ0GV8 #20CRJ0GV8 呼延鹏鹏
member
5229 4741 5461 8849
5| [227] #22G2UL00 #22G2UL00 易萧萧
coLeader
5126 3606 6603 13234
6| [204] #P8L9Y882 #P8L9Y882 木月心
member
5099 4134 6380 17557
7| [220] #2UG8C82RY #2UG8C82RY 地域3
Elder
5060 4417 8086 16753
8| [206] #892PUPRP #892PUPRP 天空之城
member
5045 4033 9401 9752
9| [196] #UL02UJYG #UL02UJYG ✨ZzH✨
member
5007 3358 8757 11618
10| [168] #8RJL02RYG #8RJL02RYG 隐士盟、围棋☄️
member
5000 2996 2668 8683
11| [173] #8V200GURU #8V200GURU 隐士盟、心碎☄
member
4978 2647 7679 6448
12| [206] #GUQYVJ8 #GUQYVJ8 sunny land
leader
4973 3612 7081 8081
13| [212] #899L8VVQQ #899L8VVQQ 燃烧军团
member
4960 3380 10023 16449
14| [178] #902GJR8Y8 #902GJR8Y8 泡沫
member
4786 4451 3585 2285
15| [195] #2U8UVU0VV #2U8UVU0VV 帅得令人羡慕
member
4678 4694 4036 2627
16| [227] #9YGVV0PR #9YGVV0PR 鸠鸠
member
4660 4210 5706 5497
17| [203] #2QCPCCUVU #2QCPCCUVU 战无不胜
member
4576 3663 5532 4696
18| [187] #GYRLYLQQ #GYRLYLQQ 远离尘世的理想乡
member
4511 2222 3248 5796
19| [205] #22G2CYVQC #22G2CYVQC GTA
member
4510 3773 3051 2820
20| [203] #80PYGUL8 #80PYGUL8 MARCO
member
4496 3724 3818 3178
21| [180] #GR02RC2P #GR02RC2P Boy♂Next♂Door♂
member
4494 3027 3830 3871
22| [192] #92Q80JCCP #92Q80JCCP 烟花易冷
member
4423 4425 774 830
23| [203] #YRV8R902 #YRV8R902 MIROKNIGHT
member
4322 4558 3207 7525
24| [206] #888YUGJ0R #888YUGJ0R 荒野猎人( •ิ_•
member
4315 4026 3630 2510
25| [229] #9982CGP #9982CGP 誠衛
member
4310 4560 3054 166
26| [217] #9UU8899P #9UU8899P St0p.戀。
member
4230 3981 12301 13006
27| [206] #89VGP0000 #89VGP0000 周少爺
member
4217 4382 8190 2362
28| [213] #GL2J929U #GL2J929U 无敌胖大海
Elder
4137 4153 6886 4458
29| [243] #CLY892C0 #CLY892C0 酒空小宗
coLeader
4129 4322 23451 25385
30| [186] #9PJLLPJJV #9PJLLPJJV 秒杀
member
4076 4963 4291 4402
31| [225] #UY9UGL0J #UY9UGL0J 地球是老子捏圆滴
member
4015 4138 2856 5101
32| [213] #JVQGGRR8 #JVQGGRR8 半生丶等待
member
4012 4393 3434 5166
33| [231] #VQ2QPRUV #VQ2QPRUV 夜丶无伤
member
3906 4302 3634 4413
34| [192] #J0QU89QP #J0QU89QP ༊鲁先昇࿐
coLeader
3891 2863 1819 2547
35| [204] #8Y8QJGPC #8Y8QJGPC zoro
member
3848 3158 1102 791
36| [205] #LLV28PY #LLV28PY 烟释人生
member
3734 3337 2313 2780
37| [191] #L82URRRV #L82URRRV Riskz
member
3664 2358 8791 19112
38| [142] #Y9J82GL90 #Y9J82GL90 万劫不复
Elder
3486 3012 972 126
39| [288] #2U9VLCPJY #2U9VLCPJY 小辉
member
3404 3794 6930 2771
40| [150] #PR28U2U2U #PR28U2U2U 战争学院
member
3368 3463 5689 3206
41| [221] #92VGJQ0L #92VGJQ0L 绝世无霜
Elder
3340 2471 54556 22774
42| [177] #YY8GURRL #YY8GURRL v1
member
3227 2354 4274 10732
43| [172] #P0V9U90RC #P0V9U90RC 心平气和
member
3151 3894 17684 11668
44| [223] #PYUGJJ02 #PYUGJJ02 M16
Elder
3137 4452 7329 5236
45| [157] #PLR299CQL #PLR299CQL 希望明天会更好!
member
3079 2397 3618 5200
46| [181] #8Y900V2UJ #8Y900V2UJ 云落
member
3062 2681 3138 3997
47| [223] #P8UQP28UQ #P8UQP28UQ ⚡明教❤张无忌⚡
member
2922 3189 4464 0
48| [183] #22JVVQ22G #22JVVQ22G ◤独守空城◢
member
2810 4068 4466 2268
49| [206] #89PVCR000 #89PVCR000 神兽
member
2736 4327 1245 1452
50| [217] #JUJQ2JGC #JUJQ2JGC ΞMJΞ
coLeader
2721 4652 8437 818

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com