#8JQJ9UQR 广东 佛山 南海 桂城

Clan Level

15

Description

欢迎佛山地区愿意打部落战和部落竞赛的朋友加入,不打部落战请挂红牌!想进部落群的请加微信号:sky263459753,备注一下部落冲突!群里不定期更新十本以上阵型/流派打法,日常等等,方便大家交流,提升整体实力

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
38760
50/50
China
inviteOnly
0
0
#8JQJ9UQR
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [214] #LCG8L9CG #LCG8L9CG CKFung81
coLeader
5055 4090 5678 7554
2| [226] #9UVLQQ0L9 #9UVLQQ0L9 系甘先
coLeader
4940 3861 14101 10448
3| [221] #20LRVRGLC #20LRVRGLC 封号
leader
4931 3761 13020 11868
4| [224] #2JJ2QU0J #2JJ2QU0J mei
Elder
4673 3702 6463 4918
5| [208] #CQ8VPVLU #CQ8VPVLU jun&vvb
coLeader
4568 4146 1055 1441
6| [194] #PCQ0CJUV #PCQ0CJUV yines
member
4529 3706 939 2648
7| [218] #LGQ2URLY #LGQ2URLY linglingzhu
Elder
4509 2943 2430 2242
8| [189] #22CUGPQVC #22CUGPQVC LJ.公馆
Elder
4388 3789 98 1282
9| [176] #8GC9CPLGU #8GC9CPLGU 火箭
coLeader
4352 3808 46 5066
10| [218] #8R8UJLJPC #8R8UJLJPC 梅园
coLeader
4343 3735 17496 10851
11| [181] #L8RG8LYY #L8RG8LYY wen
member
4327 3353 1229 1276
12| [220] #RJR9RQ9Q #RJR9RQ9Q 皇家
coLeader
4301 3768 1602 3741
13| [181] #VG9RV8RQ #VG9RV8RQ 坚定
coLeader
4289 3306 1663 926
14| [179] #QPQR2JGV #QPQR2JGV -wesms-
member
3992 3908 445 0
15| [190] #22UYVUGJV #22UYVUGJV 飓风
Elder
3943 3824 346 1739
16| [173] #20Y8RL02 #20Y8RL02 OUJUNYU
Elder
3915 2798 510 3717
17| [169] #V2Q9U2JG #V2Q9U2JG 傲慢小伦
member
3624 2745 515 1657
18| [200] #LJ28L2JP #LJ28L2JP LL
Elder
3538 3924 0 0
19| [191] #PU92R280 #PU92R280 佛山橙桌西式素食
coLeader
3132 3715 998 3542
20| [189] #LLGJGLCY #LLGJGLCY 心心
Elder
3119 3173 585 4890
21| [166] #PJ0JCUJQ0 #PJ0JCUJQ0 搞搞鎮
member
3084 3572 443 1828
22| [130] #928V2PJLQ #928V2PJLQ 黄大凯
member
2986 2875 211 132
23| [142] #2VP9QR8J2 #2VP9QR8J2 顾宝宝
Elder
2778 2122 460 791
24| [123] #8QRRUQQQY #8QRRUQQQY 老衲不够纸巾擦精
member
2747 2045 250 329
25| [141] #8JCR9RJY2 #8JCR9RJY2 无原则
member
2739 2876 395 1646
26| [140] #8CYU8GLCR #8CYU8GLCR 无氪大师·银
Elder
2677 3175 14245 636
27| [170] #QQQUU0YG #QQQUU0YG abc
member
2648 2892 1659 798
28| [121] #PYPJYRJLV #PYPJYRJLV 多春鱼
Elder
2648 2503 8236 5745
29| [187] #PULRYCRV8 #PULRYCRV8 屎沸太大
member
2572 3421 8068 1595
30| [138] #8QPRCG0L8 #8QPRCG0L8 RAY
member
2564 2465 1121 735
31| [133] #QU2VUP8 #QU2VUP8 小雨滴
member
2556 3108 0 811
32| [119] #PYLG9Y928 #PYLG9Y928 得闲饮茶
Elder
2443 2647 1276 458
33| [121] #YJG2LL2J #YJG2LL2J sking
member
2404 2056 270 660
34| [143] #PG90L90VY #PG90L90VY 大亨
member
2401 3352 519 198
35| [135] #99LV9RQUL #99LV9RQUL 牛牛
member
2398 2741 41 35
36| [143] #2C0C2U9U #2C0C2U9U MasterStar
member
2379 2348 277 1187
37| [134] #90P9RGG8P #90P9RGG8P 孤傲
member
2198 3457 0 0
38| [141] #92PCGRLYJ #92PCGRLYJ 黄岐_彭于晏°
Elder
2185 2474 1290 844
39| [87] #P9GLQPYQ9 #P9GLQPYQ9 广东人卖切糕
member
2154 2315 225 427
40| [99] #8P8L9PC82 #8P8L9PC82 柑蕉桔梨萝柚
member
2135 2249 0 30
41| [193] #URPJLRGP #URPJLRGP 果多多
Elder
2020 3172 1807 1320
42| [137] #2QL0Q28LR #2QL0Q28LR 中国陆军
Elder
1934 2214 29 1602
43| [99] #2YV8YVV9U #2YV8YVV9U DT
member
1850 1894 0 303
44| [112] #2PVLRCJUV #2PVLRCJUV 丶慈仔
member
1846 1411 0 0
45| [99] #882VRRRR0 #882VRRRR0 KerxaKito
member
1763 1638 0 184
46| [128] #L2RVLRU2U #L2RVLRU2U 佛山陶瓷厂家销售
coLeader
1591 3124 543 3132
47| [199] #QYUP8LJ8 #QYUP8LJ8 小飞侠
Elder
1346 4090 3239 3344
48| [120] #V8C92GJJ #V8C92GJJ supreme
member
1317 1367 531 3416
49| [54] #YJ8L0RGUP #YJ8L0RGUP little杰杰
member
1189 1669 30 325
50| [28] #YCUL2PVLR #YCUL2PVLR 抱猫小姐
member
968 725 41 1576

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com