#8L2QP98J 黑马过林

Clan Level

22

Description

1)捐收不能严重失衡,2)部战援兵上捐下,3)严禁粗言秽语,4)友谊战先发后打,5)只收12本中期以上,6)捐错援兵立即通知对方,7)部战必须完成2次出手,8)升级长老才能换名。现在冲杯季5200免进

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
54315
50/50
China
inviteOnly
0
4200
#8L2QP98J
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [206] #8PQQ2J08U #8PQQ2J08U 黑马⭐⭐⭐⭐夜罗
coLeader
5696 3424 6445 11263
2| [194] #8RYRPR9Q8 #8RYRPR9Q8 黑马⭐️⭐️⭐️
coLeader
5651 4024 7865 8508
3| [227] #LRPGP00R #LRPGP00R 黑马⭐️⭐️⭐️
Elder
5584 4294 27991 14957
4| [224] #PLYC9GR2 #PLYC9GR2 Mr.Korat
member
5582 4102 2599 4885
5| [183] #8QG8YL0GC #8QG8YL0GC 黑马⭐️⭐️⭐️
coLeader
5571 3872 159 648
6| [227] #2VVV2GJQJ #2VVV2GJQJ 友情~ⓗ♂护叶一
member
5534 3967 1151 2310
7| [221] #8GGY2C9JR #8GGY2C9JR 黑马⭐⭐⭐张小凡
coLeader
5501 3883 30384 15990
8| [208] #RVRJVJ20 #RVRJVJ20 黑马⭐⭐⭐浅蓝
coLeader
5496 4624 13536 14546
9| [194] #L9RP009Q #L9RP009Q 黑马⭐️⭐️⭐️A
coLeader
5449 2462 12228 8031
10| [245] #8G2YGJGG #8G2YGJGG 黑马⭐️⭐️⭐️
coLeader
5440 3477 18581 12899
11| [246] #P9LQVU0J #P9LQVU0J 黑马⭐️⭐️⭐️
leader
5433 4475 7315 9930
12| [240] #80JUYR0JP #80JUYR0JP 青青
member
5424 4109 667 690
13| [219] #8QG909002 #8QG909002 黑马⭐⭐⭐⭐慌城
coLeader
5419 4300 6110 10014
14| [214] #88YGR0RJQ #88YGR0RJQ 黑马⭐️⭐️⭐️
coLeader
5412 3973 14678 13757
15| [181] #2LVLJG0GL #2LVLJG0GL CZX
member
5372 3686 40 0
16| [221] #8L9PGQVQ8 #8L9PGQVQ8 Demons
member
5370 4492 1708 3256
17| [208] #8CQ2CY9JG #8CQ2CY9JG 雪鹰领
member
5363 4453 2330 4146
18| [206] #8P8QYJY2V #8P8QYJY2V 封尘的禁区
Elder
5356 4042 2439 2688
19| [211] #8CPUYLPU8 #8CPUYLPU8 魔方城堡
Elder
5354 4293 7952 4936
20| [206] #U9RJRPQY #U9RJRPQY 黑马⭐⭐⭐四不三
member
5344 3938 3920 9215
21| [207] #8020VJJ #8020VJJ 两极非攻
member
5327 3851 3921 1962
22| [199] #YPYRL2RP #YPYRL2RP 鬼畜
member
5326 4497 5105 4090
23| [217] #QYJJQ8QQ #QYJJQ8QQ 很纯很暧昧
member
5324 3732 117 144
24| [222] #CLUQY0RV #CLUQY0RV 米悠
member
5321 4088 2784 1271
25| [211] #LP80P0QP #LP80P0QP Camille
member
5320 4102 2450 874
26| [212] #CPJ0GR9J #CPJ0GR9J 黑马⭐️⭐️⭐️
coLeader
5305 3868 26637 13661
27| [235] #LCG8JCCG #LCG8JCCG WAH英雄
member
5305 4432 846 930
28| [232] #QLVQV9U8 #QLVQV9U8 K-right
Elder
5305 4521 5840 2690
29| [215] #UURVQ8VJ #UURVQ8VJ 黑马⭐️⭐️⭐️
member
5304 4325 8632 14152
30| [242] #Y20289JY #Y20289JY LEGENDZ
member
5302 3501 1262 432
31| [206] #8CQ0J0LJ8 #8CQ0J0LJ8 半城烟沙
member
5264 4422 1309 3190
32| [197] #9QQ020UUU #9QQ020UUU 刘备丶玄德
member
5263 3228 5042 5957
33| [177] #PR928C02L #PR928C02L Amir
member
5263 4253 935 1468
34| [216] #2JU2LGLUG #2JU2LGLUG 南海十三郎
member
5261 3373 1672 628
35| [215] #2PVU90GY8 #2PVU90GY8 ♥卖酱油的♥
member
5246 3489 501 670
36| [221] #8VY8Y88YV #8VY8Y88YV 黑马⭐⭐⭐元老东
Elder
5233 4063 1244 1508
37| [217] #9LJVLRYQ #9LJVLRYQ 黑馬⭐⭐⭐小เส
member
5207 3733 3412 4273
38| [216] #GLJLLYQ8 #GLJLLYQ8 黑马⭐️⭐️⭐️m
Elder
5206 4145 1618 11998
39| [226] #JVYG889P #JVYG889P 黑马⭐️⭐️⭐️
member
5187 3963 9515 11612
40| [186] #QJ208Y09 #QJ208Y09 Empire Manito
member
5180 2814 3938 5964
41| [211] #2222PPC9 #2222PPC9 黑马⭐️⭐️⭐️
member
5166 3854 2006 7223
42| [211] #8R8CRLYU #8R8CRLYU t t
member
5131 4195 884 868
43| [174] #99GL22C90 #99GL22C90 倾城之泪
member
5130 3396 4014 9238
44| [216] #289YR0C9Y #289YR0C9Y 黑马⭐️⭐️⭐️
member
5094 4053 2870 4058
45| [175] #2VVPR8PUU #2VVPR8PUU 黑马⭐⭐⭐吞噬星
member
5087 2259 6029 4579
46| [208] #2GP9RYC8C #2GP9RYC8C 浮生醉清风
member
5028 2871 965 527
47| [204] #28QYVCYLQ #28QYVCYLQ 黑马⭐⭐⭐元老圣
member
4990 4184 4743 7624
48| [250] #8898VR2JG #8898VR2JG 黑马★★★天使超
member
4978 4049 19834 11624
49| [215] #QG2CJUV2 #QG2CJUV2 黑马⭐️⭐️⭐️
member
4972 3554 753 1586
50| [230] #R8VC02YQ #R8VC02YQ 黑马⭐⭐⭐康司长
member
4874 3513 2612 4670

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com