#8LGGG0GY 兄弟一家人

Clan Level

20

Description

兄弟一家人:实战+冲杯部落,喜欢冲杯实战的朋友一起玩,部落🈲挂机的人,🈲逛街进进出出的。招十二本{非速本}的朋友!不符合条件的不要敲门!死鱼、伸手党慎入!!祝朋友们游戏快乐!!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
39887
43/50
Cape Verde
inviteOnly
0
2800
#8LGGG0GY
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [238] #UVLPC0LV #UVLPC0LV 敏敏
leader
5095 4061 21422 15905
2| [224] #P02QC22U #P02QC22U 柯林&布布
coLeader
4994 4170 9237 12925
3| [200] #89C2VCU09 #89C2VCU09 焚天
member
4981 3557 1751 3868
4| [206] #QGP2RVC0 #QGP2RVC0 FineYeahKingdom
member
4813 4066 1587 4056
5| [229] #V2QG0CLJ #V2QG0CLJ 丿Be丶固城
coLeader
4764 4191 7845 6242
6| [204] #20YU20YLC #20YU20YLC 冰淇淋
coLeader
4681 2655 5534 5193
7| [199] #Q88Y9R09 #Q88Y9R09 Lam Chi
coLeader
4680 3621 1713 6003
8| [223] #RP8PP9J #RP8PP9J yygy
coLeader
4659 3850 3110 5839
9| [219] #R99QJJ09 #R99QJJ09 冰河
coLeader
4635 3715 7022 13414
10| [190] #V88LCJGP #V88LCJGP 定格
Elder
4565 3377 5556 6487
11| [220] #22VP0G2PY #22VP0G2PY 天空之城
coLeader
4442 4417 3368 4360
12| [173] #PUGYRLU9 #PUGYRLU9 大大大大大雄
Elder
4441 2391 6025 6720
13| [181] #8C82C8JG9 #8C82C8JG9 触感
Elder
4372 3248 3005 4125
14| [203] #8UGYQCVCC #8UGYQCVCC sorry
coLeader
4268 3994 65 0
15| [194] #UPRJ9PL8 #UPRJ9PL8 横刀夺爱
member
4168 3497 698 290
16| [185] #88URQ8U8C #88URQ8U8C 山。水。童。
member
4054 3024 1756 7001
17| [201] #GVPVUGUJ #GVPVUGUJ 【 黑 莲 】
Elder
3388 3554 1494 2405
18| [139] #Y0PURJCU0 #Y0PURJCU0 人多人少气势不倒
member
3274 3067 1 198
19| [115] #PLQ2J8GLP #PLQ2J8GLP 灬哈利波特灬
member
3252 1928 844 1388
20| [147] #UJPQQCPQ #UJPQQCPQ 传奇范(☆北斗
member
3237 4083 710 910
21| [166] #22CRGY9JQ #22CRGY9JQ 权今城
member
3204 2084 1823 3114
22| [235] #9R2Y0G09 #9R2Y0G09 小曾(1)
coLeader
3125 2455 2840 769
23| [241] #RQV9PRJ0 #RQV9PRJ0 ~子弹~
coLeader
3079 3447 13668 5441
24| [230] #P8QVR2G9 #P8QVR2G9 小曾
coLeader
2996 3720 1436 509
25| [203] #8J92PJYLP #8J92PJYLP surprise
member
2954 2989 4711 326
26| [163] #9LGQL8YY9 #9LGQL8YY9 饭在东锅
member
2904 3111 0 136
27| [159] #8L9CUQV2C #8L9CUQV2C 皇城Ange
coLeader
2875 2753 4465 6016
28| [167] #9PQ8828LU #9PQ8828LU 。。。
Elder
2865 3179 1105 211
29| [146] #8Y92YVYQV #8Y92YVYQV 战神~小杰
member
2847 3103 1331 662
30| [170] #PY29PVYR2 #PY29PVYR2 痛觉i
Elder
2832 3791 2224 3305
31| [205] #V09LVJRU #V09LVJRU 三哥
member
2810 3535 65 0
32| [149] #PQ0QU8GYJ #PQ0QU8GYJ 倚楼看戏~半醉、半
member
2796 3026 0 409
33| [163] #98Q08J2GR #98Q08J2GR 猫族少年
member
2750 2922 1600 495
34| [187] #YUQL0RPQ #YUQL0RPQ 云霄
member
2727 2896 1556 1721
35| [147] #22GUPGRQQ #22GUPGRQQ 风云传说
member
2632 2655 3046 3970
36| [151] #PQP22RU28 #PQP22RU28 悲伤½浅笑
member
2627 3005 0 571
37| [154] #20YU99LGQ #20YU99LGQ 无敌
member
2494 3001 164 1722
38| [219] #889UR9G0C #889UR9G0C 天山童老
coLeader
2355 3299 14973 8926
39| [190] #YU8VLCY0 #YU8VLCY0 无聊村
Elder
2208 3508 2710 1280
40| [195] #98Q9R9V9G #98Q9R9V9G 兄弟之七彩蝶拈花
Elder
2049 3803 8395 5233
41| [183] #8RY000U99 #8RY000U99 ~白鸦~
Elder
1774 2876 3679 1156
42| [61] #PCVUUGJC2 #PCVUUGJC2 阮俊业
member
1547 1963 0 1027
43| [84] #PQ8J0YUVY #PQ8J0YUVY 。。。
member
1303 1301 0 216

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com