#8LJU2PRG BINH DINH √TOP√

Clan Level

16

Description

AE CLAN. WAR THEO CHẾ ĐỘ ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ,,, LƯU Ý TH 11. NÊN ĐÁNH SỚM ĐỂ TH 12. AE CÒN BIẾT ĐƯỜNG QUÉT SAO, SẼ ****Ỷ LUẬT WAR. NÊN AE. CỐ GẮNG

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
43696
48/50
Vietnam
inviteOnly
3000
#8LJU2PRG
Rank | XP
League
Tag
Name
Donated
Received
Trophy
Versus Trophy
Rank
1| [206]
#GJYJQUQP
khongnoinhieu
coLeader
4101
6825
Trophies: 5040
Versus Trophies: 4022
Rank
2| [179]
#QY9CLL8
Quang Nhật
Elder
490
3398
Trophies: 5027
Versus Trophies: 3938
Rank
3| [189]
#9G9VV92PL
Phung Hoang
coLeader
6431
11236
Trophies: 5024
Versus Trophies: 4358
Rank
4| [192]
#8YRUUPVPY
thi pham
coLeader
2437
5881
Trophies: 4979
Versus Trophies: 3628
Rank
5| [197]
#CCV998CQ
vinh
coLeader
2888
4782
Trophies: 4735
Versus Trophies: 2742
Rank
6| [197]
#2UJ0VUVLL
ANH TUÂN PHILIP
coLeader
14733
15597
Trophies: 4700
Versus Trophies: 3157
Rank
7| [203]
#8YVRP2LY
Kjra
member
4787
5910
Trophies: 4632
Versus Trophies: 4004
Rank
8| [188]
#28L9C8UJC
BRUCE LEE
Elder
5426
6840
Trophies: 4585
Versus Trophies: 2912
Rank
9| [237]
#L0P2VYYV
⭐️ÔNG⭐️TRÙM⭐
coLeader
4374
4389
Trophies: 4581
Versus Trophies: 3910
Rank
10| [197]
#20G9RQ9V0
*** Nhok Lê ***
coLeader
837
4253
Trophies: 4581
Versus Trophies: 2389
Rank
11| [219]
#2R00U28C9
⭐⭐⭐BỐ⭐GIÀ⭐
Elder
11454
11708
Trophies: 4568
Versus Trophies: 3793
Rank
12| [194]
#2UUPYGQ90
hào philip2
coLeader
2532
7300
Trophies: 4503
Versus Trophies: 4190
Rank
13| [169]
#8YUYUP0VR
Bố❄️Trẻ❄️Con
Elder
37
822
Trophies: 4485
Versus Trophies: 2049
Rank
14| [213]
#28L8RLCGU
Dũng Sĩ Diệt Gà
coLeader
12688
14228
Trophies: 4463
Versus Trophies: 4090
Rank
15| [180]
#8J88VJ290
Bố trẻ con
Elder
90
2981
Trophies: 4430
Versus Trophies: 3058
Rank
16| [200]
#9P288PY9
⭐ all star 09⭐
coLeader
8864
12473
Trophies: 4360
Versus Trophies: 2343
Rank
17| [200]
#J28JGGVQ
hào philip
member
5886
15085
Trophies: 4237
Versus Trophies: 4275
Rank
18| [180]
#822LR8G88
tran viet
coLeader
838
1988
Trophies: 4170
Versus Trophies: 3564
Rank
19| [176]
#2JPYGY800
tadenday
coLeader
740
2754
Trophies: 4096
Versus Trophies: 3629
Rank
20| [249]
#9P98JGU8G
⭐⭐⭐Na No⭐⭐⭐
leader
107438
17863
Trophies: 4087
Versus Trophies: 4034
Rank
21| [190]
#8P8QQG8UP
em gai que
Elder
2985
4791
Trophies: 4066
Versus Trophies: 3972
Rank
22| [217]
#YLRYRU9R
be ba
coLeader
3870
5396
Trophies: 4041
Versus Trophies: 3251
Rank
23| [214]
#8Q2L0RGC8
hào philip1
member
10896
300
Trophies: 4025
Versus Trophies: 3947
Rank
24| [199]
#2CC8QVYGP
☠☠LỰC☠PHILIP☠
coLeader
3846
3793
Trophies: 4019
Versus Trophies: 2262
Rank
25| [145]
#92QVJGLRG
Nguyễn Trọng
coLeader
995
2427
Trophies: 3927
Versus Trophies: 3201
Rank
26| [173]
#8QRGL2JUG
T-H
coLeader
1077
2590
Trophies: 3927
Versus Trophies: 3502
Rank
27| [176]
#2C99VC2VC
**Lotus_KaKa**
coLeader
1219
1596
Trophies: 3902
Versus Trophies: 3704
Rank
28| [200]
#89JPYY8P2
evil
Elder
2683
4316
Trophies: 3864
Versus Trophies: 3429
Rank
29| [177]
#899C2CVL9
NHÌN CÁI LÌN
coLeader
1936
4564
Trophies: 3857
Versus Trophies: 3791
Rank
30| [158]
#PQ8YRUJ0
ayasaky
coLeader
740
1541
Trophies: 3831
Versus Trophies: 3256
Rank
31| [182]
#GURV90Q2
DUY QUÝ
member
2289
5723
Trophies: 3773
Versus Trophies: 3015
Rank
32| [233]
#88J2LCRCP
~•~Ng~•~Văn Đảo
member
1749
2166
Trophies: 3734
Versus Trophies: 3614
Rank
33| [164]
#2QJCCPUUC
THÙY TRANG
member
1446
7288
Trophies: 3721
Versus Trophies: 2484
Rank
34| [169]
#CYJC929R
Bố⭐️Trẻ⭐️Con
Elder
0
1340
Trophies: 3684
Versus Trophies: 2325
Rank
35| [146]
#9YQ92R8P8
Thanh ALPHA
coLeader
745
1945
Trophies: 3576
Versus Trophies: 2576
Rank
36| [151]
#9VGC90URR
van long
coLeader
442
2306
Trophies: 3526
Versus Trophies: 3606
Rank
37| [163]
#82C8YRJUY
VU PHILIP
Elder
596
3221
Trophies: 3491
Versus Trophies: 1432
Rank
38| [199]
#2VG09V02Y
Quynh shine
member
3807
1111
Trophies: 3420
Versus Trophies: 2496
Rank
39| [192]
#2V2LRQL8R
⭐⭐⭐Na No1⭐⭐⭐
coLeader
8028
2689
Trophies: 3370
Versus Trophies: 1716
Rank
40| [168]
#22Y208V2Y
VBT
Elder
345
739
Trophies: 3321
Versus Trophies: 2803
Rank
41| [184]
#LPQCP0
HỮU TOÀN
member
3578
1464
Trophies: 3195
Versus Trophies: 4000
Rank
42| [135]
#Y22UG0C2G
Mr Hậu
member
449
9836
Trophies: 3063
Versus Trophies: 3088
Rank
43| [168]
#P0RQCUJVP
☆☆☆《Mr Đặng》
member
1495
2373
Trophies: 2834
Versus Trophies: 4496
Rank
44| [129]
#8RRP0Q9CP
Toan Tí Tẹo
member
0
5737
Trophies: 2731
Versus Trophies: 1196
Rank
45| [130]
#9UVGP0GQJ
⭐️Bố⚡️Trẻ⭐
coLeader
0
268
Trophies: 2510
Versus Trophies: 2300
Rank
46| [136]
#8LYQQ0VGP
Tien Bui
Elder
992
12655
Trophies: 2341
Versus Trophies: 2015
Rank
47| [147]
#8G8GCGP9Y
Tín pro
member
273
1997
Trophies: 2130
Versus Trophies: 981
Rank
48| [166]
#9R8L2CUCU
KEN ĐY
member
140
1879
Trophies: 2098
Versus Trophies: 2025
www.000webhost.com