#8LJU2PRG BINH DINH √TOP√

Clan Level

17

Description

Kẻ Keo Kiệt Biết Xin Không Biết Cho.Người Anh Hùng Lấy Star Làm Trọng.Thằng Bần Tiện Lấy Bonus Làm Giàu.Đứa Bất Nghĩa Đủ Lông Đủ Cánh Sẽ Bay Đi!!! Chúc 500 Ae Năm Mới Zui Ze.

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
43109
48/50
Vietnam
inviteOnly
2500
#8LJU2PRG
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [214] #9Y8RLUU #9Y8RLUU Kenny
Elder
5281 4914 6487 4423
2| [210] #GJYJQUQP #GJYJQUQP ⭐⭐⭐XỘP⭐LÉP⭐
coLeader
5112 4287 5937 6446
3| [196] #9G9VV92PL #9G9VV92PL Phung Hoang
coLeader
5111 4795 3710 8328
4| [221] #2R00U28C9 #2R00U28C9 ⭐⭐⭐BỐ⭐GIÀ⭐
coLeader
4929 3955 11434 12751
5| [206] #2UJ0VUVLL #2UJ0VUVLL ⭐⭐⭐BỐ⭐GIÀ⭐
Elder
4731 3095 4825 5663
6| [194] #28L9C8UJC #28L9C8UJC BRUCE LEE
Elder
4605 3046 4989 7128
7| [200] #CCV998CQ #CCV998CQ vinh
coLeader
4583 2749 236 2014
8| [199] #8YRUUPVPY #8YRUUPVPY thi pham
coLeader
4542 3598 6719 11793
9| [207] #8YVRP2LY #8YVRP2LY Kjra
coLeader
4487 4079 1841 3004
10| [239] #L0P2VYYV #L0P2VYYV ⭐️ÔNG⭐️TRÙM⭐
coLeader
4469 3646 1076 1352
11| [218] #28L8RLCGU #28L8RLCGU Dũng Sĩ Diệt Gà
member
4460 4592 1590 2016
12| [221] #YQYCU908 #YQYCU908 Kiên♥️Bói⭐️⭐
Elder
4351 3034 5639 7653
13| [206] #J28JGGVQ #J28JGGVQ hào philip
coLeader
4318 4713 2564 6754
14| [182] #2C99VC2VC #2C99VC2VC **Lotus_KaKa**
coLeader
4285 3674 1602 1010
15| [217] #82QPYV9QC #82QPYV9QC Tien Bi
Elder
4257 4030 3982 3112
16| [185] #822LR8G88 #822LR8G88 tran viet
coLeader
4251 3496 1035 2848
17| [184] #8J88VJ290 #8J88VJ290 Bố trẻ con
coLeader
4228 3214 937 2648
18| [258] #9P98JGU8G #9P98JGU8G ⭐⭐⭐Na No⭐⭐⭐
leader
4167 4674 65282 19610
19| [207] #9P288PY9 #9P288PY9 ❤️KEN❤️PRO❤️
coLeader
4139 2332 9133 18439
20| [211] #8PU8QRRQ #8PU8QRRQ Monkey D. Luffy
Elder
4099 4464 4162 3763
21| [201] #20G9RQ9V0 #20G9RQ9V0 *** Nhok Lê ***
coLeader
4089 2331 633 5744
22| [151] #92QVJGLRG #92QVJGLRG Nguyễn Trọng
coLeader
4086 2952 1987 2526
23| [178] #8QRGL2JUG #8QRGL2JUG T-H
coLeader
3921 3465 1004 1548
24| [205] #2CC8QVYGP #2CC8QVYGP ☠☠LỰC☠PHILIP☠
coLeader
3910 2250 7929 7916
25| [217] #8Q2L0RGC8 #8Q2L0RGC8 hào philip1
member
3701 3925 15407 822
26| [186] #GURV90Q2 #GURV90Q2 DUY QUÝ
member
3701 3153 361 918
27| [181] #2JPYGY800 #2JPYGY800 tadenday
coLeader
3649 3380 1120 2431
28| [219] #YLRYRU9R #YLRYRU9R be ba
coLeader
3646 3252 4523 6474
29| [195] #8P8QQG8UP #8P8QQG8UP em gai que
Elder
3636 4066 5443 6549
30| [169] #2QJCCPUUC #2QJCCPUUC THÙY TRANG
member
3622 2591 124 1403
31| [174] #PJGQG920 #PJGQG920 Gấu lười
member
3532 3193 1174 2401
32| [167] #82C8YRJUY #82C8YRJUY VU PHILIP
member
3515 1424 1499 5182
33| [162] #PQ8YRUJ0 #PQ8YRUJ0 ayasaky
coLeader
3463 3373 522 670
34| [203] #2VG09V02Y #2VG09V02Y Quynh shine
Elder
3406 2496 8611 231
35| [173] #9G28G9Q2C #9G28G9Q2C Tiến Nguyễn
member
3374 3341 227 832
36| [190] #LPQCP0 #LPQCP0 ☆☆☆Bất Diệt☆
member
3347 3965 3120 1418
37| [198] #2UUPYGQ90 #2UUPYGQ90 hào philip2
coLeader
3343 4459 1912 8177
38| [201] #2V2LRQL8R #2V2LRQL8R ac donate war
coLeader
3313 1882 28149 2380
39| [143] #8LYQQ0VGP #8LYQQ0VGP Tien Bui
Elder
3130 2055 379 7972
40| [157] #9VGC90URR #9VGC90URR van long
coLeader
3129 3668 686 2224
41| [175] #P0RQCUJVP #P0RQCUJVP ☆☆☆ Bất Tử ☆
member
2992 4795 2077 3211
42| [133] #8RRP0Q9CP #8RRP0Q9CP Toan Tí Tẹo
member
2959 1176 0 1951
43| [142] #Y22UG0C2G #Y22UG0C2G Mr Hậu
member
2925 3088 183 1509
44| [153] #P2VLYCLQ2 #P2VLYCLQ2 etiti
member
2868 2379 998 4073
45| [132] #9UVGP0GQJ #9UVGP0GQJ ⭐️Bố⚡️Trẻ⭐
coLeader
2861 2303 81 447
46| [164] #PQLV8UJG2 #PQLV8UJG2 Kelly Quốc Viêt
Elder
2581 3887 3686 2856
47| [101] #PU2GG9V8 #PU2GG9V8 Tuongkaka
Elder
2549 1693 228 5098
48| [152] #8G8GCGP9Y #8G8GCGP9Y Tín pro
member
2165 981 0 1068

Join Our Discord
www.000webhost.com