#90J9UYYV banjar membara

Clan Level

17

Description

Recruiting only 🔪🔪 Sum of heros > 80 🔪🔪. JOIN OUR FEEDER CLAN 🔪🔪Clan name: Jyotinagarians। 🔪🔪 हमसे जो टकरायेगा चुर चुर हो जाएगा ।।। پاکستان کی کا۔ کبھوسدا کا چودہ لو رنڈی سالوں

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
33118
46/50
India
inviteOnly
0
2000
#90J9UYYV
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [183] #9JGQQCJ0J #9JGQQCJ0J goodbye
coLeader
4683 3595 162 1262
2| [199] #2L0UGUGQ8 #2L0UGUGQ8 ROCKING TANISH
coLeader
4493 3940 1457 3354
3| [149] #9LRPRCV92 #9LRPRCV92 priyansh 1
Elder
4397 3419 760 7506
4| [229] #2YRYQQL2R #2YRYQQL2R prats0711
coLeader
4174 2873 26328 2780
5| [151] #P0VJC2CQY #P0VJC2CQY LOVE
coLeader
4137 575 669 7364
6| [176] #GUYJ98LJ #GUYJ98LJ The New
Elder
3932 3599 810 1544
7| [178] #LG2YRVUU #LG2YRVUU lakshay
coLeader
3806 3385 70 986
8| [128] #PCYYCLLLG #PCYYCLLLG PHƏÑØMƏÑĀŁ
Elder
3652 2523 13444 2760
9| [165] #QLURJPV #QLURJPV Ragnor
Elder
3405 3726 1087 0
10| [177] #PQQCV0GPG #PQQCV0GPG WØŁVƏŘÏÑƏ
Elder
3319 3694 1199 2964
11| [154] #Y9LP9P0J0 #Y9LP9P0J0 abhi
coLeader
3100 3245 4284 1889
12| [168] #PYP9UG0CV #PYP9UG0CV Gary:)
coLeader
3073 4084 526 1134
13| [154] #PQCG2VJUC #PQCG2VJUC Amol sangolkar
member
3009 2951 2 1132
14| [153] #9QPGCCLRP #9QPGCCLRP sush
coLeader
2993 3518 26 382
15| [146] #QVQ2G80Y #QVQ2G80Y Aditya
Elder
2966 2501 690 1777
16| [154] #P8L0CRGLU #P8L0CRGLU royal raj
Elder
2957 3942 764 2891
17| [130] #2V8VC0LUU #2V8VC0LUU always cool
coLeader
2905 1819 348 963
18| [159] #PPCGYCRPV #PPCGYCRPV SARRY_29
member
2884 4189 156 1026
19| [156] #99VQJ29CU #99VQJ29CU kamal
Elder
2820 3680 111 979
20| [145] #2UYYLPJGG #2UYYLPJGG sach..in..sjl
Elder
2814 2248 1195 1098
21| [131] #9RCJC8QRG #9RCJC8QRG royal singh
member
2790 2196 2670 582
22| [134] #PYP9P0JYQ #PYP9P0JYQ abhi
member
2735 3070 0 176
23| [114] #Y92CUC9UQ #Y92CUC9UQ tiger zinda hai
Elder
2729 2125 131 1376
24| [128] #V9PR9J80 #V9PR9J80 the CONQUEROR
coLeader
2703 1913 494 1037
25| [103] #9QYRCL0JU #9QYRCL0JU Leo
Elder
2667 2395 983 1923
26| [117] #9PUUG20CL #9PUUG20CL MÃŘŤÎÂŁ WÁŘĹØČ
member
2666 2207 20 0
27| [120] #8C2JQJV82 #8C2JQJV82 sahil
member
2643 2500 0 62
28| [148] #8PRGQ0GL8 #8PRGQ0GL8 Ashish"s clan
Elder
2627 2271 0 0
29| [112] #PQQ2Q0YVL #PQQ2Q0YVL warrior king
member
2558 2627 109 0
30| [154] #G0QYJPJV #G0QYJPJV Anant tandon
member
2552 2480 188 789
31| [170] #9L9P8C00Y #9L9P8C00Y Vaibhav Mahajan
member
2536 2954 0 67
32| [137] #9JU0PY2RC #9JU0PY2RC Preetam
member
2525 2711 488 660
33| [152] #Q0PU0Q2R #Q0PU0Q2R HULK
member
2491 1845 10 226
34| [143] #999JLV0YU #999JLV0YU Prashant
coLeader
2446 2608 109 70
35| [162] #289R2LCVY #289R2LCVY Niraj
coLeader
2381 2360 24 114
36| [118] #JQ8J8UGR #JQ8J8UGR The Dark Knight
Elder
2360 2370 857 1203
37| [166] #PULVPPCVJ #PULVPPCVJ Piyush Thakur
member
2301 3377 142 167
38| [96] #9QULRL802 #9QULRL802 tYsOn
Elder
2051 1804 0 264
39| [75] #YGUQ29CRY #YGUQ29CRY GOD OF THUNDER
member
2017 2270 36 190
40| [127] #2Q02C22J9 #2Q02C22J9 rishi
member
1933 1826 37 236
41| [83] #PVLJVUR8R #PVLJVUR8R INDIA
member
1881 875 174 31
42| [121] #9U2P8YCQ9 #9U2P8YCQ9 hp
Elder
1747 2429 1507 982
43| [46] #YV0JUC0LR #YV0JUC0LR KNIGHT RIDERS
member
1390 1380 5 78
44| [64] #PPQYYVVLR #PPQYYVVLR CAPTAIN AMERCIA
member
1302 1939 40 77
45| [59] #8CGURUCG0 #8CGURUCG0 the PRATS...!!!
leader
1013 909 5 66
46| [46] #YQ8C80YCV #YQ8C80YCV THÈ PHØÊÑÏX
coLeader
993 308 12 200

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com