#90Q2YY88 9011大陆_暮雪

Clan Level

21

Description

9011互刷 进部落加【Q群:148298148】有空位直接申请,进群改名片游戏名,发互刷阵型审核,收懂规矩互刷玩家,捐兵比例不得低于1:3 ,部落战不打的定期清理.【微信群:xly20141226a】.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
41815
49/50
Cape Verde
inviteOnly
0
2300
#90Q2YY88
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [192] #CL9GYYRG #CL9GYYRG 哎呦
member
5381 3394 5802 10056
2| [208] #22CLYLQUG #22CLYLQUG MIGV
Elder
5249 4338 8098 8937
3| [197] #82GJPJUQ2 #82GJPJUQ2 火炎焱燚
member
5222 4551 7151 9516
4| [209] #988CJUPR #988CJUPR 神之国度
Elder
4967 4469 16630 10970
5| [222] #289GJ9UYC #289GJ9UYC gakki
coLeader
4947 4369 18564 10074
6| [205] #LPLV08RP #LPLV08RP Themis
Elder
4891 4251 4552 10336
7| [191] #200PPJCCU #200PPJCCU JG
Elder
4713 2362 3300 3613
8| [182] #U0JLJJJ #U0JLJJJ 百夕石庄
member
4702 2977 1175 4362
9| [208] #9R2Y2VJ2 #9R2Y2VJ2 张总很帅
member
4606 3782 1044 1764
10| [216] #PCCLLLQP #PCCLLLQP 比奇
coLeader
4434 2988 2982 2480
11| [203] #999CQ9PV #999CQ9PV 惜物
Elder
4411 4249 4943 5626
12| [191] #CUC9L0GV #CUC9L0GV ༺浪淘黄沙༻
member
4317 3984 952 1173
13| [185] #29YJJ8C90 #29YJJ8C90 张嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
member
4101 3723 2501 960
14| [184] #88QY2PJL2 #88QY2PJL2 Player_S
Elder
4006 3703 989 1163
15| [186] #8L0VPG8YR #8L0VPG8YR 沦落少年终为王
member
3952 3906 277 186
16| [151] #8RJLRRLP0 #8RJLRRLP0 沐辰
member
3863 3051 708 144
17| [141] #8L0ULGJ0V #8L0ULGJ0V 初音丶
member
3852 2358 402 940
18| [177] #8U9JJ22RU #8U9JJ22RU 死神
member
3795 3849 2039 3066
19| [171] #8VG90CPQ #8VG90CPQ AhKry
member
3707 3688 761 1755
20| [206] #2YJ0L2RR #2YJ0L2RR 后宫
member
3646 3821 368 784
21| [153] #LJ0LL9JV #LJ0LL9JV 阿玛尼
member
3640 2715 68 1876
22| [165] #YGURPCQV9 #YGURPCQV9 -人生无限♾
Elder
3633 3599 5385 1580
23| [150] #29JQL22YQ #29JQL22YQ 大坏蛋
member
3415 3211 342 711
24| [154] #LJ9PJPQY #LJ9PJPQY Yaalin
member
3323 1963 7871 910
25| [176] #VP28CPRV #VP28CPRV 战神之城
Elder
3302 3052 1267 998
26| [229] #Q8CV88CL #Q8CV88CL Jay shen
member
3237 4030 0 0
27| [196] #2UYP8PJU #2UYP8PJU 我马子叫张鑫
Elder
3221 4387 2619 2778
28| [104] #P2RYYJPU0 #P2RYYJPU0 Armstrong
member
3130 2140 1246 5456
29| [175] #2YLCVY2RJ #2YLCVY2RJ 流浪的蜜蜂
member
3009 3369 2996 2004
30| [154] #CPVQUYYQ #CPVQUYYQ 玖乄菊残
member
2999 1614 411 966
31| [143] #2Y0U8LGVY #2Y0U8LGVY Anshar丶JJ
member
2991 2943 2936 3729
32| [168] #89UUUCC9U #89UUUCC9U 情殇
member
2951 3713 528 406
33| [217] #20PCGGRPG #20PCGGRPG 灭霸
coLeader
2925 4169 817 2953
34| [173] #88CJVU8UP #88CJVU8UP 文献名邦
member
2856 3675 1491 1588
35| [157] #2RLCCPQCY #2RLCCPQCY 小兔纸
member
2828 1954 571 0
36| [164] #JVU2UVC #JVU2UVC 天阔
member
2792 3418 0 224
37| [130] #9VCGJU9Y9 #9VCGJU9Y9 long
member
2788 3084 630 1029
38| [158] #YGL9Q02Y #YGL9Q02Y 战神之城
Elder
2688 3131 1605 486
39| [212] #28QJVLVJG #28QJVLVJG hhgg
member
2641 3710 378 0
40| [169] #9CC2Q2YC #9CC2Q2YC ljy刘瑾艺
coLeader
2622 3346 10321 7794
41| [162] #P0L2G22V0 #P0L2G22V0 ꧁罪域の骨꧂终为
member
2579 4060 120 99
42| [136] #2GYJLYU9R #2GYJLYU9R 尼姑庵的和尚
member
2518 2190 69 585
43| [182] #9VG0LPPPG #9VG0LPPPG 徐大大
member
2451 4171 755 410
44| [176] #PLLJ9GQCY #PLLJ9GQCY ckck
member
2438 4182 1543 367
45| [185] #208J2VYUC #208J2VYUC sulli
leader
2359 3886 1897 584
46| [103] #LUPLQGY8 #LUPLQGY8 孤久则安
member
2189 423 38 898
47| [135] #Q2U2GP02 #Q2U2GP02 Stt丶
coLeader
2184 2662 14 132
48| [197] #J9VPY028 #J9VPY028 五角大樓
Elder
1914 4588 1531 412
49| [94] #89VVUPYGJ #89VVUPYGJ ʚ萌萌哒的小号ɞ
member
1740 1764 128 438

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com